[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Discussie-avond "Media en de Kosovo-oorlog"

Inleiding: Leon Wecke (Nijmegen)
Tijd/plaats: donderdag 17 juni, 20.15 uur, Openbare Bibliotheek Enschede, centrale vestiging Pijpenstraat
Organisatie: initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" Enschede
Toegang vrij

Donderdag 17 juni 1999, organiseert de initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" een thema-avond "Media en de Kosovo-oorlog".
Met veel hindernissen is nu een akkoord getekend en trekken KFOR-troepen Kosovo binnen. Maar of dit alles nu garant kan staan voor een duurzame vrede op de Balkan is twijfelachtig. Belangrijk is dat de bombardementen gestopt zijn en dat nu eindelijk de schade eens opgenomen kan worden.

Het is een inmiddels klassieke wijsheid geworden dat in een oorlog de waarheid het eerste slachtoffer is. Dat geldt met name voor de media. En de rol van de media is, nu het ergste geweld in Kosovo gestopt is, nog steeds niet uitgespeeld. Zij tonen ons immers wat er gebeurd is, wat er nu gebeurt en waar dat toe kan leiden.

Leon Wecke, verbonden aan het Centrum voor Vredesstudies aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en publicist, zal de avond inleiden. Deze vindt plaats in de Openbare Bibliotheek aan de Pijpenstraat en begint om 20.15 uur.

De initiatiefgroep "Oorlog is geen Oplossing" heeft van de eerste dag dat de NAVO-bombardementen op Kosovo begonnen tot en met de dag dat de bombardementen werden opgeschort elke werkdag een demonstratie tegen deze bombardementen gehouden op het "Ei van Ko". Met het staken van de bombardementen is er echter geen vrede in Kosovo uitgebroken. De komende tijd wil zij middels discussie-avonden aan de orde krijgen wat er nu precies gebeurd is en wat eenieders rol in dit alles is geweest.

nadere informatie:
Pieneke Wiertz, 053-4313411, pwiertz@dds.nl


menu | dDH