[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Info-avond over Servische deserteurs en de Kosovo-oorlog

5 juni 1999.

Zoals wellicht bekend is, is een aantal Servische deserteurs in Nederland gearriveerd. De meesten van hen komen niet in aanmerking voor politiek asiel, terwijl hun situatie toch op zijn minst bedreigend genoemd mag worden.

Op woensdag 16 juni houdt politiek cultureel centrum Het ACU aan de Voorstraat 71 te Utrecht een informatie-avond alwaar een van deze gedeserteerde Serviers zijn verhaal uiteen zal zetten. Deze avond is voorbereid in samenwerking met de Steungroep Deserteurs en Balkan Peace Team Nederland. De organisatie van deze info-avond wil met informatie uit eerste hand het Nederlands beleid inzake Kosovo en vluchtelingen in het algemeen aan de kaak stellen.

De Kosovo-oorlog maakt vele slachtoffers. De Kosovaarse Albanezen zijn verdreven van huis en haard door etnische zuiveringen en gevechten tussen het Kosovaarse UCK en het Joegoslavische leger. De bombardementen van de NAVO zorgen voor een steeds verdergaande vernietiging. Tot nu toe hebben die bombardementen echter nog niets positiefs bereikt. Ondanks het nationalistische klimaat in Joegoslavie zijn er nog steeds tienduizenden Serviers die niet willen vechten voor een smerige zaak. De NAVO roept soldaten van het Joegoslavische leger via pamfletten op de strijd te staken en naar huis terug te keren. Echter, de NAVO-landen, waaronder Nederland, houden hun grenzen potdicht voor deserteurs en dienstweigeraars. Dienstweigeren staat in Joegoslavie gelijk aan desertie. Hierop staat in oorlogstijd de doodstraf. Door de dagelijks razzia s zien velen zich genoodzaakt het land te ontvluchten. De combinatie van razzia's en gesloten grenzen brengt deze mensen in een onhoudbare positie.

Om bovenstaande redenen is in Nederland een steungroep deserteurs opgericht. Aan illegaal in Nederland verblijvende Joegoslavische deserteurs en dienstweigeraars wordt steun verleend. Er wordt onderdak, geld of werk en juridische hulp aangeboden. Daarnaast probeert de steungroep politieke steun te verwerven voor asiel.

Balkan Peace Team is een onpartijdig samenwerkingsverband van verschillende internationale NGO s dat in samenwerking met lokale organisaties werkt aan geweldloze oplossingen voor de conflicten in voormalig Joegoslavie. Dit met name door het zenden van teams van internationale vrijwilligers voor concrete ondersteuning en informatie- uitwisseling.

Meer informatie:
* ACU, Voorstraat 71, Utrecht, contactpersoon Endie: 030 - 231 45 90
* Balkan Peace Team Nederland, contactpersoon Egbert: 030 - 294 54 38
* Steungroep Deserteurs, Postbus 7007, 9701 JA Groningen: 050 - 31 33 247, E-mail: rosaboek@xs4all.nl


menu | dDH