[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Stille Witte Marsen van Vrouwen

9 juni 1999.
Stichting Motherhood

Op 12 juni 1999 om 12.00 uur 's middags kunnen wij als moeders en vrouwen wereldwijd onze diepe wens kenbaar maken en realiteit laten worden!!! In Amsterdam gaan we lopen vanaf het Museumplein tot aan de Dam.

Wanneer wij als helft van deze wereldbevolking aangeven en duidelijk maken dat deze oorlog van beide kanten direct en zonder voorwaarden moeten stoppen!!! Zodat de moeders en kinderen veilig kunnen slapen en terug kunnen keren naar hun huizen (ook al moeten deze weer opgebouwd worden).

12 juni zullen wij allemaal gekleed in het wit zijn met op onze rug de tekst: MOTHERHOOD AT WORK FOR PEACE en zullen we allemaal een bloem met ons meedragen. Voor vrouwen/moeders en oma's die niet mee kunnen lopen: hang een wit laken, goed zichtbaar buiten op deze datum en tijd met dezelfde tekst!!!

Deze oproep voor de STILLE WITTE MARS kan onbeperkt verspreid worden en elke vrouw/moeder kan haar eigen netwerk benaderen en een route uitzetten waarlangs gelopen gaat worden. Draag er zorg voor dat de media kennis heeft van jullie begin-en eindpunt in jullie regio!!!

Deze oproep zal in meerdere (liefst alle) talen worden verspreid en een ieder die zich hierdoor aangesproken voelt kan dit op zich nemen en uitvoeren!!!

Het is van belang dat de STILLE WITTE MARS niet de intentie heeft om de mannen buiten te sluiten, zij hebben de mogelijkheid om support te geven op de achtergrond. Het is wezenlijk dat de vrouwelijke energie zich in totale stilte uitspreekt wereldwijd. Het is dus niet nodig om enig geluid toe te voegen aan deze STILLE WITTE MARS. Het doel mag duidelijk zijn, wij lopen voor vrede.

Voor vrouwen die zich geroepen voelen om in Albanie de witte mars te lopen op 12 juni om 12.00 uur, geef dit dan even door.

Via internet kan deze informatie wereldwijd verspreid worden en het zou handig zijn als je een doorklik button aanbrengt op je eigen internetpagina naar MOTHERHOOD AT WORK. Wanneer er vrouwen-netwerken zijn die hun route duidelijk hebben, speel deze dan even door aan onze internet pagina. Zodat we met elkaar op de hoogte zijn en mee kunnen doen.

Veel liefde, licht en kracht toegewenst.
Let's walk our talk

REACTIES naar:
Stichting Motherhood, Horn 13, 1619 BS Andijk
Tel: 0228-593742
E-mail: motherhoodatwork@hotmail.com
Web: www.motherhood.nl


menu | dDH