[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Landelijke Vredesdemonstratie tegen Balkanoorlog

Amsterdam, vrijdag 11 juni 19 u. verzamelen op de Dam

Daarna demonstratietocht naar Frederiksplein

STOP DE OORLOG NU! Stop de bombardementen op Joegoslavië!

Organisatie: tientallen organisaties die ook vorige demonstraties steunden, (voorlopige lijst):

AFVN, Bond van Anti-Fascisten
Anti Interventie Comité
ATKB (Vereniging van Vrouwen uit Turkije in Amsterdam)
Bayan International (Europe)
Bond van Joegoslavische Clubs in Nederland
Comité Stop Starwars
DIDEF (Fed. van Democratische Arbeidersverenigingen uit Turkije)
Griekse Federatie voor Gemeenschappen van de Werkende Grieken in Nederland
HTIF (Fed. van Arbeidersverenigingen uit Turkije)
Humanistische Partij
ICAD (International Committee Against Disappearances)
Internationale Socialisten (IS)
KMAN (Komitee Marokaanse Arbeiders Nederland)
KNCCA (Koerdisch Nederlands Cultureel Centrum Amsterdam) Koerdisch Centrum Alkmaar
Leids Anti-Oorlogs Comité
Migrante - Europe
NCPN
Oecomenisch Vredesforum van Europese Katholieken
Pauluskerk, Dominee Visser, Rotterdam
PSP'92
Servische Vriendschapsvereniging Rotterdam
Speerpunt (Marxistisch-Leninistische uitgave)
Stichting Global Reflexion/Centrum Internationale Samenwerking
Stichting Nederland Joegoslavië
Stichting Servisch Informatie en Cultuurcentrum Tilburg
Tragedi Indonesia
Volk voor Vrede

Meer inlichtingen:
Global Reflexion - Foundation for International Cooperation
P.O. Box 59262 - 1040 KG Amsterdam - The Netherlands
At:
Center for International Cooperation
Sloterkade 20 - 1058 HE Amsterdam - The Netherlands
Ph. ++ 31 20 615 1122 / Fax: ++ 31 20 615 1120
e-mail: office@globalreflexion.org

8 juni 1999


menu | dDH