[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1999
Stop de bombardementen op JoegoslaviŽ!
Stop de oorlog nu!

MANIFESTATIE 3 JUNI 1999
19.00 UUR - DAM AMSTERDAM

Na ruim twee maanden van bombarderen, wordt voor steeds meer mensen duidelijk dat de oorlog tegen JoegoslaviŽ is uitgelopen op een catastrofe. De NAVO-bombardementen hebben op geen enkele wijze aan een oplossing van de problemen bijgedragen. Integendeel, het bondgenootschap heeft met haar optreden de gehele regio getroffen en de internationale betrekkingen op gevaarlijke wijze op scherp gezet.

Meer dan een miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven, vele duizenden hebben de dood gevonden en geheel JoegoslaviŽ wordt op systematische en onmenselijke wijze vernietigd. In hun onvermogen om hun doelstellingen te bereiken, voeren de NAVO-landen nu een totale oorlog, waarin niets en niemand wordt gespaard. De vernietiging van de infrastructuur, het medisch, onderwijskundig alsmede het cultureel bezit, dient kennelijk om de weerstand van JoegoslaviŽ te breken en de NAVO te behoeden voor gezichtsverlies. De schade, zowel aan de economie als het milieu, is enorm en voelbaar in de gehele regio.

Vooral het gebruik van uraniumgranaten zal voor lange jaren vreselijke gevolgen hebben voor het welzijn van de mens, de landbouw en het milieu. Europa als geheel zal ernstig getroffen worden door deze oorlog. Enerzijds door de aangebrachte schade, anderzijds door de enorme kosten, waar vooral de gewone mensen voor zullen moeten opdraaien.

Terwijl uit verschillende landen de roep klinkt om tot een pauze te komen en verzet tegen een grondoorlog wordt uitgesproken, zijn de VS en Engeland in volle gang met het opbouwen van een omvangrijke troepenmacht in AlbaniŽ. Op internationale diplomatieke bemiddeling om tot een politieke oplossing te komen, wordt binnen het bondgenootschap verdeeld gereageerd. Terwijl uit Frankrijk en Duitsland positieve reacties komen op de bereidheid van JoegoslaviŽ om op basis van de voorstellen van de G8 tot een akkoord te komen, volharden met name de VS en Engeland in hun onwrikbare eis tot volledige overgave en zijn deze landen volop bezig met de voorbereiding van een grondoorlog. Wanneer Europa wordt meegesleept in een uitbreiding van de oorlog, ontstaat op de Balkan een conflict van een dermate omvang en lengte dat het de Europese ontwikkelingen voor lange tijd ernstig negatief zal beÔnvloeden.

De regeringscrisis biedt Nederland de mogelijkheid een einde te maken aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-aanvallen. Het wetsvoorstel, dat de aanleiding vormt voor de regeringscrisis, is voor velen betekenisloos en doet vermoeden dat er andere redenen zijn. De lang verborgen gehouden tegenstelling binnen het kabinet over de oorlog tegen JoegoslaviŽ kan daarom zeer wel een belangrijke factor zijn. De regeringscrisis op zich ontneemt de Nederlandse regering het recht om in te stemmen met een uitbreiding van de oorlogshandelingen, die op zich zelf al onrechtmatig zijn. Een regering met volstrekt gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef heeft ons in een gevaarlijke oorlog gebracht en zich daardoor ver verwijderd van de bevolking. De volgende regering zal de wil van de mensen moeten uitdragen: Vrede met JoegoslaviŽ! Om dat straks te bereiken moet nķ de Nederlandse steun aan de bombardementen op JoegoslaviŽ worden gestaakt en worden opgetreden voor een politieke oplossing.

Tot de demonstratie wordt opgeroepen door (voorlopige, onvolledige lijst): AFVN, Bond van Anti-Fascisten
Anti Interventie Comitť
Bayan International (Europe)
Bond van Joegoslavische Clubs in Nederland
Comitť Stop Starwars DIDEF (Fed. van Democratische Arbeidersverenigingen uit Turkije)
HTIF (Fed. van Arbeidersverenigingen uit Turkije)
Humanistische Partij
ICAD (International Committee Against Disappearances)
Internationale Socialisten (IS)
KMAN (Komitee Marokaanse Arbeiders Nederland)
Leids Anti-Oorlogs Comitť
Migrante - Europe
NCPN
Servische Vriendschapsvereniging Rotterdam
Speerpunt (Marxistisch-Leninistische uitgave)
Stichting Nederland JoegoslaviŽ
Stichting Servisch Informatie en Cultuurcentrum Tilburg
Volk voor Vrede

Global Reflexion - Foundation for International Cooperation
P.O. Box 59262 - 1040 KG Amsterdam - The Netherlands
At:
Center for International Cooperation
Sloterkade 20 - 1058 HE Amsterdam - The Netherlands
Ph. ++ 31 20 615 1122 / Fax: ++ 31 20 615 1120
e-mail: office@globalreflexion.org


menu | dDH