[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1998
Studiedag: Holbrooke akkoord stelt weing voor

HET BERAAD NEDERLAND-KOSOVA
p/a Kopenhagensingel 85
2408 EL Alphen a/d Rijn
Kosova_beraad@hotmail.com

PERSBERICHT

Het Beraad Nederland-Kosova constateerde vrijdag 11 dec. '98 via een studiedag in Utrecht dat het 'Holbrooke akkoord' (nog) weinig voorstelt. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de - Europese en nationale - politiek; de Albanese diaspora; en maatschappelijke organisaties in Nederland, waaronder het Beraad zelf, om voor verbetering te zorgen.

Het Beraad moet trachten de bewustwording, maar ook de humanitaire steun, verder te vergroten. Mensenrechtenorganisaties zullen hun inbreng moeten versterken; de sleutel ligt echter bij de politiek. Albanezen zullen zich moeten verenigen tot 1 stem, voor een echte dialoog, en de internationale gemeenschap, maar ook de nationale politiek, moet zorgen dat die dialoog tot stand komt en wordt uitgebouwd tot een echte oplossing voor de toekomst.

Dit waren enkele van de conclusies van een nationale studiedag met internationale karakter. Europarlementarier Ari Oostlander ging hierbij het verst in zijn kritiek op het 'gentlemen's agreement' met Milosevic, die niet aan deze kwalificatie voldoet. Milosevic moet op het juiste moment, desnoods met militaire middelen, aan de kant worden gezet. Kamerlid Hoekema verwierp kritiek aan zijn adres (geen oog te hebben voor Albanese gevoelens) en wees op de noodzaak behoedzaam te werk te gaan. Theoloog Van Dartel, gesteund door Ter Laak (NHC), gaf de route richting onafhankelijkheid aan met o.a. een erkend referendum, en nader contemporain-historische onderzoek. Jansen (Amnesty) wees op het doorgaan van systematisch martelen en tekort aan actie hiertegen. Politici wezen op het belang de bewustwording te vegroten, Albanezen vooral op het aanwezige ongeduld en het feit dat partijen zich slechts voorbereiden, na een koude winter, op een hete lente volgend jaar. De tussentijd moet benut worden voor dialoog met meer druk dan alleen de ongewapende OVSE op de grond en de NAVO in de lucht. Het is zowel een nationale als internationale plicht, mede in het licht van 'Bosnie' en 'Kosovo/a' tot nu toe, eindelijk deze verantwoording te nemen.

Programma, citaten, maar ook documenten, zijn via het Beraad beschikbaar.


Contactpersoon:
Andre Dumont
werkadres: AOB
Tel. 030-2989281
Fax. 030-2989880

b.g.g. Hans van den Berg
werkadres: YES Nederland
Tel. 030-2538218
Fax. 030-2537028
Mobiel: 06-51322425


menu | dDH