[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1998
Vredesmacht geen oplossing

Een onafhankelijk Kosovo, dat is uitgesloten, zegt de Europese Unie en Van Mierlo volgt slaafs deze uitspraak. "Wereldleider", de Verenigde Staten ondersteunt dit. Alleen een dialoog met de nationalist Milosovic kan tot een oplossing leiden. Het was ook Melosovic en zijn Tjetniks die in de Tweede wereldoorlog hand- en spandiensten aan de Hitler-fascisten verleende in de strijd tegen de partizanen van Tito, die de autonomie van Kosovo ophief. Van af dit moment zijn duizenden Albanezen van hun werk beroofd en de studenten van de universiteiten verdreven. De mensenrechten worden overtreden. Wanneer de Albanezen vreedzaam demonstreren, worden ze met traangas verdreven en in elkaar geslagen en gediscrimineerd. Het is te begrijpen, dat de Albanezen het gewapend verzet als een belangrijk middel zien om de onafhankelijkheid te verwerven.

Toen het markt-model van Berisha en zijn kornuiten verleden jaar instortte in Albanië zijn grote wapenvoorraden Kosovo binnen gestroomd. Grote delen van Kosovo zijn onder controle van het verzet. De Servische politie durft hier niet meer op te treden. De Europese Unie overweegt om waarnemers te sturen en de grens tussen Albanië en Kosovo te controleren. De EU en de VS willen ook het gewapende volksverzet ontwapenen.

Zelfs Mient Jan Faber erkent dat dit beleid de Serviërs sterkt in hun opstelling: de voortzetting van de onderdrukking van de Albanezen. Het Haags Vredesplatform is van mening dat niet het inzetten van een vredesmacht of sancties kunnen leiden tot een oplossing. De Servische militaire- en politie-eenheden moeten terug naar de kazernes. Stabilisatie van de toestand in de Balkan om de overgang naar de kapitalistische markt te bevorderen leidt tot verdere armoede en werkloosheid.

De ondersteuning van de onafhankelijke democratische krachten die zich inzetten voor democratie, sociale rechtvaardigheid en verzoening zullen prioriteit moeten hebben. Dit is een lange weg, maar voorkomt drama's zoals Sebrenica en Bosnië, die veroorzaakt zijn door het beleid van de EU, de V.S., de Tjetniks van Milosevic en de Oestasji 1) van Tudjman.

Gerard van de Ridder, lid Haags Vredes Platform (HVP)

1) Oestasji is een Kroatische fascistische beweging die gedurende de Tweede Wereldoorlog op bevel van Nazi-Duitsland de Staat Kroatië oprichtte. Zij hebben grote bloedbaden samen met de Servische Tjetniks onder het volksverzet van Tito en Popovic aangericht.


[Menu] [dDH]