[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1998
Kosovo en de vergeten lessen uit Bosnië

Uitnodiging voor een publiek debat met Nederlandse politici en jonge mensen uit Kosovo.

Maandagavond 28 september 1998
20.00 uur
Roothaanhuis
Rozengracht 133
Amsterdam

Organisatie: Interkerkelijk Vredesberaad, Pax Christi, Press Now en Young Europeans for Security

In Kosovo voltrekt zich nog dagelijks een humanitair drama. Dorpen worden vernietigd en mensen op de vlucht gejaagd. Er is in de loop der tijd door de internationale gemeenschap vaak een ingrijpen aangekondigd. Een herhaling van BosniČ zou niet getolereerd worden. De lessen uit BosniČ waren geleerd, zo werd gesteld. Er werd gedreigd met NAVO optreden. De Albanese burgers in Kosovo verwachtten een ingrijpen van de internationale gemeenschap.
Waarom heeft de internationale gemeenschap niet effectief kunnen ingrijpen? Waarom werd wel gedreigd met NAVO optreden maar werd dit niet geČffectueerd? Waarom bleken sancties niet effectief te zijn? Kortom, wie gelooft ' het Westen' nog?

De internationale gemeenschap heeft druk uitgeoefend op de Kosovaren om aan de onderhandelingstafel met Milosevic plaats te nemen.
De vraag is welke voorwaarden er bij de onderhandelingen gesteld worden, wie die voorwaarden bewaakt en wat de inzet is van de onderhandelingen.
Het probleem 'Kosovo' is nog lang niet opgelost. De UCK heeft weliswaar zware verliezen geleden en is weggeslagen, de bergen in. Maar de gewelddadigheden hebben er een groot humanitair probleem geschapen. Welke inspanning moet geleverd worden om dat probleem nog voor de aankomende winter aan te pakken? Is de optie van de NAVO om steun aan humanitaire operaties reČel en tevens een mogelijkheid om te voorkomen dat de gewelddadigheden opnieuw oplaaien?
Moet Milosevic worden aangeklaagd door het oorlogstribunaal in Den Haag?
Wat was en is de rol van de Nederlandse politiek geweest in de kwestie Kosovo?
Wat was de rol van NGO's tijdens de crisis en welke rol kunnen ze nu spelen teneinde voorwaarden te scheppen voor een oplossing? Moet er worden aangedrongen op een humanitaire interventie?
Kan de internationale gemeenschap, gezien de huidige verhoudingen, een echte bijdrage leveren aan het voorkomen van humanitaire drama's zoals in Kosovo?
Hoe denkt de vredesbeweging in Nederland over interventie en non-interventie in Kosovo?

Vanuit de Nederlandse politiek nemen aan het debat deel:
Jaques de Milliano (CDA), Jan Theo Hoekema (D'66), Bert Koenders (PvdA), Marijke Vos (GroenLinks) en een vertegenwoordiger vanuit de VVD.
Vanuit Kosovo nemen deel aan het debat:
Garentina Kraja, Ylber Bajaktari, Fisnik Abrashi
Vanuit de vredesbeweging debatteren :
Mient Jan Faber en Fred van Iersel


[Menu] [dDH]