[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1998
Opgericht 21 april '98:
Beraad Nederland - Kosova

Persbericht

Op initiatief van de Coördinatie-Raad van Albanezen in Nederland (CRAN) is op 21 april te Utrecht het Beraad Nederland - Kosova opgericht. Dit Beraad bestaat uit afgevaardigden van organisaties in Nederland, die zich voor Kosova inzetten of dat wensen te doen. Inmiddels zijn reeds toegetreden:
CRAN; Federatie Nederlandse Vakbeweging (plus aangesloten organisaties); het Haags Vredesplatform; Humanistisch Overleg Mensenrechten; Inter- Kerkelijk Vredesberaad; Komité Macedonië & Kosova; Lopend Vuur Malden; Lopend Vuur Nijmegen; Press Now; Politiek Comité Stari Most en Young Europeans for Security Nederland.
Voorts hebben diverse organisaties (onder meer Amnesty International) zich kunnen vinden in de oprichtingsverklaring van het Beraad, terwijl nog meer ondertekenende organisaties worden verwacht (onder anderen het HIVOS en Pax Christi). Deze organisaties hebben momenteel ondertekening nog in overweging.

Het Beraad stelt zich ten doel vanuit Nederland bij te dragen aan een vreedzame en duurzame oplossing van het probleem in en om Kosova. Om dit doel te bereiken ziet het Beraad voor zichzelf de navolgende taken weggelegd:

Met het oog op de actuele crisissituatie in Kosova roept het Beraad Nederland - Kosova op tot de demilitarisatie van Kosova, zodat voorwaarden worden geschapen voor een reële dialoog en onderhandelingen met internationale bemiddeling, gericht op een vreedzame oplossing van het conflict; onbelemmerde toegang tot heel Kosova voor de vrije pers, mensenrechtenorganisaties en internationale waarnemers; toelating op grote schaal van medewerkers van het Rode Kruis en andere humanitaire organisaties, om het tekort aan medische hulp en medicijnen op te heffen en een dreigende hongersnood onder de bevolking af te wenden.

Het Beraad kent vele Kosova-experts onder haar gelederen, zodat U zich via het Beraad op de hoogte kunt stellen omtrent de meest actuele situatie in Kosova. Hiertoe kunt U bellen met de voorzitter van het Beraad, de heer Zeki Shehu, of via een fax of e-mail een verzoek tot nadere informatie kenbaar maken.

Contactpersoon: dhr. Z. Shehu
Telefoon:       030-2936530
E-mail:         z.i.shehu@stud.rgl.ruu.nl


[Menu] [dDH]