[Menu] [dDH]

Kosova en Nederland 1998
Protest tegen situatie vluchtelingen

PERSBERICHT

Staphorst, 3 september 1998

De laatste tijd wordt door de Nederlandse media steeds minder aandacht besteed aan de kwestie van de vluchtelingen in Kosova, die als gevolg van de oorlogsgeweld in de bergen, c.q. bossen zijn beland.
De meeste recente berichten uit diverse bronnen bieden weinig perspectief dat er in de nabije toekomst een verbetering zal geschieden in de omstandigheden waaronder deze vluchtelingen leven. De situatie wordt met de dag slechter. De winter komt steeds dichterbij.
(Inter)Nationale humanitaire organisaties zoals Moeder Teresa, UNHCR en het Rode Kruis krijgen van de Servische autoriteiten nog steeds geen toegang tot het bergachtige gebied waar deze vluchtelingen hun toevlucht hebben gezocht. Er zijn al meldingen binnen van de eerste slachtoffers, welke door gebrek aan voedsel en medische zorg het niet hebben overleefd. En de rest zal het onder deze erbarmelijke omstandigheden het niet lang volhouden. Ziektes en epidemiekn staan op de loer. Kortom er dreigt een humanitaire ramp te geschieden.

Aangezien de situatie dermate ernstige vorm heeft aangenomen, heeft het actiecomite HOE LANG NOG IN DE OPEN LUCHT besloten om een actie te ondernemen die ertoe moet leiden dat er meer aandacht aan de vluchtelingen in Kosova, wordt besteed. Hopelijk kunnen we met z'n allen erger voorkomen. Bezorgd over de toestand en ontwikkelingen in Kosova organiseren wij een samenkomst met het motto: KOSOVA MAG NIET VERGETEN WORDEN.

In tegenstelling tot andere demonstraties die over het algemeen op straat plaatsvinden, zal deze protestbijeenkomst een ander vorm gaan krijgen. Om de ontstane situatie van de vluchtelingen zo goed mogelijk weer te geven, de pijn en het leed die zij ondergaan met hen te delen, zullen wij in een bos (Staphorster bos) samenkomen en de nacht in de open lucht aldaar doorbrengen. Deze vreedzame en stille demonstratie zal op 5 september a.s. om 13.30 uur aanvangen en zal 24 uur duren. Het moge duidelijk zijn dat dit samenkomen geen politiek of religieus karakter heeft. Het gaat enkel om de sterk verslechterende humanitaire situatie in Kosova, waar naar schatting 200.000 - 250.000 vluchtelingen in de bergen zijn beland en aan hun lot zijn overgelaten.

Voor verdere informatie kunt u bellen met:
- Dhr. Muharem Ombashi tel: 0522-461041 mobiel: 06-53487451, of met
- Dhr. Zeki Shehu tel/fax. 030-2523681 cran_ge@hotmail.com

Plaats: Recreatieterrein Zwarte Dennen te Staphorste Bos
Begint: zaterdag 5 september 13.30 uur en duurt tot zondag 6 september 13.30 uur.

Het actiecomite HOE LANG NOG IN DE OPEN LUCHT


[Menu] [dDH]