[Menu] 
[dDH]  Laatste update: 7 mei 2001


UTOPIA

Idealen in uitvoering
Zondag 20 mei 2001 - 10.00-17.00 uur

Op het terrein van Omslag - Hoogstraat 301a
Eindhoven

PROGRAMMA

Tijdens UTOPIA presenteren zich tal van inspirerende initiatieven en projecten. Hieronder een overzicht. Overigens kunnen hier nog wijzigingen in komen.

De presentatievormen variëren van actieve workshops, het vertellen van verhalen, lezingen met discussie, een video- of diavertoning met toelichting of en andere vorm. Altijd staat de persoonlijke uitwisseling tussen mensen centraal. Het motto is dan ook: mensen inspireren mensen!

Tussen 11:00 en 17:00 uur zijn er op elk heel uur op zes verschillende binnenlocaties zes verschillende presentaties, die elk maximaal een uur duren.

Het programma wordt opgeluisterd met levende muziek op diverse buiten-locaties. Voor kinderen is er een speciaal programma.

Verspreid over het terrein staan kramen, waar achtergrondinformatie verkrijgbaar is met betrekking tot de gepresenteerde projecten.

De hele dag door zijn er ecologisch/vegetarische hapjes en drankjes verkrijgbaar; er komen diverse terrassen.


Stichting Aarde

'Hoe een rijk polderland van z'n armoede werd afgeholpen'

Willem Hoogendijk, oprichter van Stichting Aarde, vertelt het spannende avontuur: 'Hoe een rijk polderland van z'n armoede werd afgeholpen'. Over een duurzame relatie tussen natuur, mensen en economie.

E-mail: ldj@aarde.org Web: www.aarde.org


Akties Tegen Kernwapens

'Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel!'

Actieve workshop met Mark Akkermans en Mariëtte Moors: stand van zaken met betrekking tot kernwapens, kernwapens in Nederland en over de acties daartegen, ondermeer vanuit het Vredes Actie Kamp (VAK) nabij vliegbasis Volkel (N.Br.). Met video.

Tevens workshop 'hekken knippen', altijd handig voor degenen die op vliegbasis Volkel zelf op zoek willen gaan naar de Amerikaanse kernwapens, die daar liggen opgeslagen.

Het samenwerkingsverband Akties Tegen Kernwapens voert en ondersteunt geweldloze acties, die de immoraliteit en illegaliteit van kernwapens aan de orde stellen. Ondermeer via zgn. openbare 'burgerinspecties' op 1 oktober ('Abolitin Day').

Web: www.ddh.nl/vrede/kernwap ens


Alle Dieren Vrij!

'Veganistisch Koken'

Medewerkers van de veganistische mobiele keuken De Breedbekkikker verzorgen een praktische workshop 'veganistisch koken' voor maximaal 15 personen.

E-mail: alle-dieren- vrij@knoware.nl Web: www.utopia.knoware.nl/users/alle99


Atalanta

'Alledaags anarchisme'

Atalanta verspreidt boeken, filosofie en muziek. Hun anarchisme omvat: veganisme, antiracisme, feminisme, geweldloosheid, ecologie, sceptisisme, 'logies denken' en vrolijkheid. Tijdens UTOPIA wordt met tien à vijftien mensen het Billenblootspel gespeeld, rond de vraag: hoe politiek/filosofisch/utopisch sta je in je eigen leven?

Web: www.antenna.nl/atalanta


Attac-Nederland

'Kapitaalstromen aan banden'

Workshop door Jeroen Zonneveld van Attac Nederland. Attac wil de wereldwijde kapitaalstromen, zowel nationaal als internationaal aan banden leggen. Daarmee streeft zij naar een democratisch gecontroleerde economie die rechtvaardig en ecologisch duurzaam is.

E-mail: attac@xminy.nl Web: www.attac.nl


Stichting Bambale

'Zelfvoorziening in Congo'

Lezing met video en foto's over Stichting Bambale: het opzetten en ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in de Democratische Republiek Congo om mensen te helpen zelfvoorzienend te worden. Congolese hapjes. Door Hugues Nsungu Ngelesi.

Web: www.dse.nl/bambale/


Centraal Wonen (Landelijke Vereniging -)

'Samen doen wat samen kan'

Korte lezing door Peter Bakker over de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) en over de twee CW-projecten in Eindhoven. Met gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens video over Centraal Wonen: eigen woonruimte plus gemeenschappelijke ruimten; samen doen wat samen kan. De LVCW is waarschijnlijk de grootste Nederlandse vereniging voor gemeenschappelijk wonen.

Door Peter Bakker, verbonden aan de LVCW en bewoner van het CW-project Lismortel in Eindhoven.

E-mail: info@lvcw.nl Web: www.lvcw.nl


Stichting Cultural Express

Hulp aan de kinderen van Tsjernobyl.

Presentatie over de sociale geschiedenis van de ramp in 1986, de uitdrukkingskracht van tekeningen door kinderen uit Tsjernobyl, en over het probleem dat de wereldgemeenschaop zoveel geld heeft gestopt in de sluiting van het laatste Tsjernobyl-blok (dec. '00) dat er geen geld meer lijkt te zijn voor andere problemen. Evt. met video.

Cultural Express is een groep van milieu-activisten, kunstenaars en Oost-Europakenners die zich inzetten voor kinderen in Pinsk, Kritsjev, Leltsjetsky en Minsk. De kinderen komen uit het gebied waar veel radioactieve straling is sinds de kernramp van Tsjernobyl in 1986. Hun tekeningen dienen in Nederland als basis voor fondswerving voor kuurvakanties.

Email: milko@help86.nl Web: www.help86.nl


DAVID-alliantie

'Krachten bundelen tegen Goliath'

Inleiding en gesprek over De Alliantie Voor Inspiratie en Duurzaamheid (DAVID). Frans Leonard over: 'Hoog tijd om de krachten te bundelen tegen Goliath: milieu én vrede én duurzaamheid én economie én ... Met fotopresentatie.

18 foto's (30 x 40 cm) illustreren het ideeëngoed van de Alliantie: milieu én vrede én duurzaamheid én economie én ...

E-mail: david-alliantie@gmx.net Web: www.ddh.nl/org/david-alliantie


Digitaal Den Haag/Socia Media

'Internet Anders'

Inleiding over de niet-commerciële toepassing van internet voor en door maatschappelijke organisaties. Door Boyd Noorda.

Web: www.ddh.nl/info


Elske Doornbos

Vluchtelingen in Bosnië

Vorig jaar reisde fotografe Elske Doornbos, samen met vier anderen naar Bosnië. Ze verbleven tien dagen in een vluchtelingenkamp in Zenica, waar ze een partij hulpgoederen afleverden, die in Nederland waren ingezameld. In Zenica fotografeerde Elske Doornbos het leven van alledag. Tijdens UTOPIA exposeert ze haar foto's, die ze ook persoonlijk zal toelichten.

Tel. 026-3512822


Emmaus Eindhoven

Meer dan een kringloopwinkel

De internationale Emmaus-beweging richt zich op de opvang van dak- en thuislozen. Emmausgroepen voorzien in hun eigen levensonderhoud door het ophalen, sorteren en verkopen van gebruikte goederen ('welvaartsresten'). De woon-werkgemeenschappen zijn ontmoetingsplekken voor mensen die op basis van hun idealen bewust kiezen voor een verblijf in Emmaus, en mensen die niets te kiezen hebben. In Nederland zijn er Emmausgroepen en/of communauteiten in Amersfoort, De Bilt, Bilthoven, Breda, Den Haag (2x), Eemsmomd, Eestrum, Eindhoven, Gouda, Haarzuilens, Haren, Heerlen, Itteren, Koudum, Langeweg, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Wageningen. Het festijn UTOPIA vindt gedeeltelijk plaats op het terrein van Emmaus- Eindhoven, de naaste buren van Omslag. Tevens video over Emmaus.

Web: www.dse.nl/emmaus


Gratis eten Utreg

'Eten moet gegeten worden'

Kristel Letschert zal vertellen over het gratis uitdelen van voedsel zoals dat twee wekelijks in Utrecht plaatsvindt.

Op dit moment zijn er in Nederland zes 'Gratis Eten' groepen actief die geinspireerd door de Amerikaanse anti-militaristische 'Food not Bombs' beweging.

E-mail: freefood@dds.nl


Marius de Geus

'Landschap en utopie'

Lezing door Marius de Geus (docent politieke filosofie en rechtstheorie) over landschap en utopie: wat zijn de belangrijkste veranderingen die het Nederlandse landschap de vorige eeuw heeft doorgemaakt? Hoe zou een ideaal en bevrijd landschap eruit kunnen zien? Hoe zou Nederland er in 2050 uit kunnen zien? De Geus schreef onlangs, samen met Thomas van Slobbe, het boek 'De bevrijding van het landsachap'.

E-mail: geus@fsw.leidenuniv.nl


Groepswonen van Ouderen

-

Algemene presentatie, eventueel met video.

Tel. 030-2318222


ICAD-sectie Nederland

'Mensenrechtenschendingen en de effecten van globalisering'

Lezing met discussie door Heleen van Veen over het werk van het Internationaal Comitee tegen (politieke) 'verdwijningen', de Nederlandse sectie van het International Committee Against Disappearances (ICAD).

E-mail: icadnl@hotmail.com


Internationale Jeugd Uitwisseling

-

E-mail: iju@dds.nl


Jongeren Milieu Aktief

'Jongerenfietstocht Kettingreactie'

Jongeren Milieu Aktief (JMA) organiseert van 7 t/m 15 juli een jongerenfietstocht van Den Haag naar Bonn met als thema 'klimaat'.

Tijdens UTOPIA vertellen JMA-ers iets over hun plannen, aan de hand van een video over eerdere fietstochten.

In de informatiekraam van JMA, die de hele dag te bezoeken is, is meer informatie verkrijgbaar over het voedselproject van JMA.

E-mail: fietstocht@jma.org Web: www.jma.org/fietstocht


KWERK / Werkgroep Vrije Arbeid

'Utopie-spel van de vrije arbeid' (doe-activiteit)

Speel het spel en kies tussen de waarde van geld en comfort, of van vrijheid en de regie ovr je eigen leven! Maximaal 24 deelnemers.

De Werkgroep Vrije Arbeid is een initiatief voor en door mensen met of zonder (betaalde) baan, die kritisch staan tegenover de huidige maatschappelijke ontwikkelingen inzake arbeid. De Werkgroep geeft een kwartaalblad uit: KWERK - tijdschrift over arbeid.

E-mail: kwerk@dds.nl Web: huizen.dds.nl/~kwerk Web: www.vrijearbeid.com Web: www.xs4all.nl/bijstbnd


Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ)

'Een dag - of vaker - zonder auto'

LOAZ nam in 1996 het initiatief tot de Autovrije Zondag-nieuwe stijl. Stimuleert lokale groepen, gemeenten, overheid en individuen tot deelname aan minstens een autovrije dag per jaar. Dit jaar op zaterdag 22 september.

E-mail: autovrij@milieudefensie.nl Web: www.autovrijedag.nl


LETSland in Opbouw

'Lokale economie'

Lezing (misschien workshop) met overhead-sheets over lokale ruilhandelssystemen ('LETS'): Wat is LETS? en LETS als platform voor u allen. Door Louis Damen

Web: www.letsland.nl


Museum voor Vrede en Geweldloosheid

'Een cultuur waarin geweld en oorlog geen kans krijgen'

Workshop door Hein van der Kroon over doel en werkwijze van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid: een vredesmuseum realiseren, tentoonstellingen verzorgen en een Vredesmuseum op internet. Tijdens de workshop worden tevens vrijwilligers geworven die meewerken het Museum mee gestalte te geven en om tentoonstellingen in Nederland en Vlaanderen te organiseren.

E-mail: vredesmuseum@worldmail.nl Web: www.vredesmuseum.nl


Netwerk Alternatieve Reizigers (NAR)

'Voor wie op ongewone wijze onderweg is, op zoek naar het paradijs'

Het NAR presenteert zich gedurende de hele dag door middel van een expositie in hun eigen grote tent en vanuit een gipsy-wagen, die buiten op het terrein staan.

Web: www.geocities.com/narrenschip


Oda le Noble

'L-shams', liederen geënt op shamanistische inspiraties

Oda le Noble zingt al vijf jaar lang zeer regelmatig op straat in Nijmegen. Ze nam deel aan het Straatkunst-festival in Venlo en tijdens de Kasteelfeesten in Wijchen won ze een (gedeelde) eerste Publieksprijs. Tijdens UTOPIA verzorgt ze twee korte optredens.

Postbus 1257, 6501 Nijmegen


Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

'Idealen in uitvoering'

Omslag is de organisator van UTOPIA. In de werkruimten van Omslag is volop informatie aanwezig, evenals in de info-kraam die bij de ingang tot UTOPIA staat opgesteld.

Tijdens UTOPIA presenteert Omslag een nieuwe krant: WereldNieuws, een eenmalige krant rond Idealen in Uitvoering, die landelijk zal worden verspreid.

Tijdens een speciale workshop vertelt Marta Resink over een bus-tour langs woon-werkprojecten, leefgemeenschapen en andere inspirerende pioniersprojecten in Nederland, die Omslag van 14-28 juli organiseert.

E-mail: omslag@omslag.nl Web: www.omslag.nl


Onkruit Vergaat Niet en GroenFront

'Hoe blokkeer je een kernafvaltransport?

Video van blokkade-acties en korte training: hoe blokkeer je een kernafvaltransport'

E-mail: onkruit@yahoo.com E-mail: groenfr@dds.nl


Op Hoop Van...

Vredes- en solidariteitsliedjes door Jos Linnebank & Op Hoop Van...

Tel. 020-6736306

Saskia Poldervaart

'Utopie als strategie'

Workshop met Saskia Poldervaart over het vormgeven van je idealen in het hier en nu. Saskia Poldervaart is universitair docente Vrouwenstudies/Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze houdt zich vooral bezig met utopisch denken, feminisme en huidige protestgroepen

E-mail: spoldervaart@pscw.uva.nl


Kollektief Rampenplan

Biologisch-vegetarische/veganistische catering tijdens UTOPIA

Federatie Kollektief Rampenplan wil door de koppeling van arbeid en actie uiting geven aan hun onvrede met de bestaande maatschappelijke (machts)structuren. Vanuit de zelfbeheergedachte geven ze vorm aan hun leven, werk en strijd voor een mens- en milieuvriendelijke samenleving. Thema's onder andere: zich sterk maken voor uitkeringen- en baanvrijenstrijd en het ter discussie stellen van arbeid in het algemeen. Rampenplan bestaat uit verschillende projecten: de mobiele vegetarisch/ veganistisch-biologische gaarkeuken Den Troag (koken tijdens demonstraties, acties, manifestaties, fiets- en wandeltochten in binnen- en buitenland) en Uitgeverij Baal Produkties (boeken en brochures over milieu, werk, economie en anarchisme).

E-mail: ramp@antenna.nl Web: www.antenna.nl/rampenplan/


Platform tegen de Sollicitatieplicht

'Vrije arbeidskeuze voor iedereen!'

Mmv. Menno Sijtsma

E-mail: menno@uitkeringstrekkers.org Web: www.ddh.nl/org/uitkeringstrekkers


Savas

Over 'vermisten en politieke gevangenen

Zanger/saszspeler. Savas heeft overal in Turkije opgetreden als protestzanger. Is in de jaren tachtig naar Nederland gevlucht en leeft nu hier, waar hij regelmatig optreedt. Zijn muziek maakt hij zelf bij zelfgemaakte of bestaande teksten van bijv. de dichters Nazim Hikmet en Pablo Neruda. Maakte recent teksten en muziek over 'vermisten' en politieke gevangenen. Hij zingt in het Turks, maar legt vooraf uit waar het lied over gaat.

SAVAS is bereikbaar via ICAD icadnl@hotmail.com


Silly Screens

Vrolijke T-shirts voor creatieve activisten. Actieve workshop.

'If I can't dance I don't wanna be part of your revolution'. Vrolijke T-shirts voor creatieve activisten.

Tijdens UTOPIA zal Silvia van T-shirtdrukkerij Silly Screens T-shirts zeefdrukken, ondermeer met de teksten: 'Doe meer aan consuminderen' en 'Ik heb alles al!' Met het logo erbij van de Niet-Winkeldagcampagne.

UTOPIA-bezoekers kunnen zelf (oude) T-shirts meenemen, waarop de tekst naar keuze ter plekke wordt gedrukt. Bij voorkeur lichtgekleurde shirts, omdat de inkt tamelijk donker is.

Door Silly Screens T-shirtdrukkerij.

E-mail: sillykikker@yahoo.com


Vereniging Solidair - Nils Buis

'Solidaire economie is geen utopie!'

Lezing/workshop door Nils Buis, over een solidaire economie.

E-mail: om@knoware.nl Web: www.solidair.nl


Werkgroep Straatmensen voor Straatmensen

Soep voor de mensen van de straat

Algemene presentatie over het 'soepproject' in Nijmegen: uitdelen van gratis eten voor en door daklozen en andere mensen van de straat. Evt. met dia's en/of video.

Een paar keer per week bieden de mensen van het 'soepproject' gratis soep met broodjes, koffie, thee en chocolademelk, boterhammen met een gebakken eitje en glazen jus d'orange aan. Hun vaste stek is bij het gebouw van de oude sociale dienst in Nijmegen. Een deel van het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door een biologisch bedrijf, het zijn groenten die overblijven na verdeling van de 'biologische groentepakketten'. Het overige eten wordt gekocht bij reguliere winkels, soms ook gekregen. Het soepproject startte in november 2000.

E-mail: straatmensen@hotmail.com


Strohalm

'Wij zijn Strohalm en wel hierom...'

Lezing/workshop en evt. videopresentatie over de activiteiten van Strohalm. Door Arie Bosma.

E-mail: arie@strohalm.nl Web: www.strohalm.nl


Project Trendbreuk

'Van financieel- naar duurzaam rendement'

Presentatie door natuurvoedingswinkelier Hans Jurgens Redczus (Leeuwarden) over het door hem opgezette Trendbreuk project.

Trendbreuk is een nieuwe retailformule die een doorbraak kan betekenen voor een duurzaam consumptiepatroon. Naast het kopen van goedkoop duurzaam voedsel in natuurvoedingswinkels, kan worden besteld via internet, waarna nog dezelfde dag wordt bezorgd.

E-mail: agendazi@telekabel.nl Web: www.ekodirect.com/trendbreuk/welkom.htm en www.animalfreedom.org/trendbreukenquete.htm


Het Tweede Lichtje

Kaarsenrecycling

Loekie Langendoen verzorgt de hele dag een actieve presentatie kaarsenrecycling. Kinderen kunnen zelf creatieve lichtjes (rijgkaarsjes) maken van kaarsresten. Tevens grabbelton voor kinderen. (de opbrengst is voor Unicef).

Het Tweede Lichtje zamelt kaarsresten in bij restaurants en kringloopwinkels. Daarvan worden, met behulp van eenvoudige middelen, nieuwe kaarsen gemaakt, zoals 'wereldbolletjes' en buitenkaarsen. Een creatieve manier van hergebruik van afvalmateriaal!

E-mail: benb.oranjetipje@hetnet.nl


VEA - Vredesdorpje in Spanje + huifkartocht

'Terug naar de bron!'

Op 1 juli 2001 vertrekt vanuit België een groep van veertig volwassenen en kinderen te voet, en met huifkarren, paarden, ezels en geiten naar Spanje, om daar in een verlaten dorpje in een vruchtbare vallei het vredesdorpje VEA te stichten. Een voettocht van 1500 km, die zo'n vijf maanden zal duren. In het dorpje zal geen bezit of eigendom bestaan. Iedereen werkt samen in het belang van de hele groep. Het leven is er zelfvoorzienend en de volwassenen onderwijzen zelf de kinderen. Tijdens UTOPIA zullen enkele van deze vredespioniers, waaronder vijf kinderen, door middel van zang, muziek en het vertellen van een verhaal een gesprek aangaan met de bezoekers van deze workshop. Ze nemen tekeningen, foto's, kaarsjes en een videoband mee. Presentatie door Nicky Borremans en Christine Timmermans.

Tel. 0032-2-5322428 (Nicky Borremans) E-mail: gleysen.belgium@planetinternet.be


Vluchtelingen in de Knel

Solidair met vluchtelingen

Algemene presentatie door Rian Ederveen. Vluchtelingen in de Knel is een samenwerkingsverband van religieuzen, vluchtelingenwerkers, juristen en particulieren die het op willen nemen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Ondersteuning van vluchtelingen wiens aanvraag is afgewezen bijoa. huisvesting, scholing en medische zorg. Tevens juridische en mentale begeleiding, en lobby-activiteiten om invloed uit te oefenen op het asielbeleid van de Nederlandse overheid.

Tel. 040-2525609


Voedselkoöperatie (VOKO) Utrecht

Elf jaar VOKO

Peetje Lanser vertelt over zijn (elf jaar) ervaring met de Utrechtse Voedselkoöperatie, de VOKO.

E-mail: peetje@antenna.nl


De Volle Maan

Wereldmuziek uit Den Bosch.

Web: www.horizon.nl/~fransleo/vollmaan>

Vredesburo Eindhoven

'Vrede kent geen grenzen'.

Persoonlijke verhalen van medewerkers over projecten en project- voorbereiding op de Balkan en de Filippijnen. Lezing en video over Joegoslavië, de Filippijnen en over het Vredesburo. Tevens gedurende de hele dag een tentoonstelling.

E-mail: vredesb@iae.nl Web: www.vredesburo.nl


Platform Vredescultuur

'Iedereen is tegen zinloos geweld; laten we samen werken voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid'.

Workshop door Jan Schaake, coördinator van het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid, over het samen bedenken en doorspreken van praktische werkvormen om in de eigen omgeving te werken aan een cultuur van vrede en geweldloosheid.

Tel. 030-2316666


Weggeefwinkel Leiden

'Weg met het geld!'

De Weggeefwinkel is een plek waar mensen aan elkaar spullen geven zonder dat zij daar iets voor terug verlangen. Het is geen voorwaarde iets te brengen voor je iets kunt meenemen.

De Weggeefwinkel is een project van anarchistisch collectief EuroDusnie. Adres: Hooglandschekerkgracht 4, Leiden. Open: woe t/m vr 14:00-17:00 en op za van 11:00-17:00.

Tel. 071-5136955 E-mail: weggeefwinkel@squat.nl Web: squat.net/eurodusnie


Stichting WereldDelen

Een wereldsamenleving waar ieder tot zijn recht komt

'Als we werkelijk samen delen kunnen we een wereldsamenleving creëren waarin ieder mens tot zijn recht komt in evenwicht met de natuur en met alle levende wezens waarmee we deze schitterende planeet delen.'

Presentatie van 'de wereldmaaltijd': een overzicht van de hoeveelheid voedsel die per persoon per dag beschikbaar is, als al het voedsel wereldwijd eerlijk zou zijn verdeeld. Conclusie: de aarde biedt voedsel genoeg voor iedereen!.

Tel. 073-6911812


Werkgroep Wereld Veganisme Dag/N.V.V. - Caroline Hoogendijk

'Afrekenen met dierenleed'

Inleiding door Caroline Hoogendijk over veganisme: hoe je door diervriendelijk te consumeren kunt afrekenen met dierenleed, en bijdraagt aan een gezonder milieu en een betere wereldvoedselverdeling.

E-mail: wwvd@veganisme.non-profit.nl Web: www.veganisme.non-profit.nl/wvd


XminY Solidariteitsfonds

'X - Y : Het verschil dat er toe doet!'

Lezing met video door Hans van Heijningen.

XminY solidariteitsfonds is een organisatie die groepen en organisaties ondersteunt bij het opzetten van acties en projecten voor politieke zelfbeschikking en sociale rechtvaardigheid. Dat doet zij door projecten te financieren en politieke campagnes te voeren.

E-mail: xminy@xminy.nl Web: www.xminy.nl


Stichting Werelddorp - Jan Schuiling

'Twaalf werelddorpen in Nederland! Waarom niet?

Lezing door de bedenker van het plan, Jan Schuiling met aansluitend gesprek en presentatie van een kleurenaquarel van het Werelddorp.

Web: www.ecodorp.nl/werelddorp.html


Stichting Zaadgoed - Jelle Schöttelndreier

'Zaden zonder gentech'

Dialezing en gesprek/uitwisseling over biologische planten-veredeling. Extra activiteit: zaden raden!

E-mail: info@zaadgoed.nl


MUZIEK EN THEATER


KINDERACTIVITEITEN