[Menu]  [dDH]  Laatste update: 16 februari 2001


UTOPIA

Idealen in uitvoering
Zondag 20 mei 2001 - 10.00-17.00 uur

PERSBERICHT 16 februari

Zondag 20 mei vindt UTOPIA plaats, een sprankelend festijn voor en door mensen die hun idealen over een leefbare en kleurrijke wereld in de praktijk willen brengen.

UTOPIA wordt georganiseerd door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling. Het festijn speelt zich af op het terrein van Omslag, aan de Hoogstraat 301a in Eindhoven, van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

Met UTOPIA wil Omslag laten zien dat er anno 2001 een actieve en veelzijdige beweging bestaat van mensen die hun theorieën over 'een leukere wereld voor iedereen' omzetten in levende praktijk. Naast de grotere, min of meer geinstitutionaliseerde 'one issue' organisaties - in de media nogal eens opgevoerd als de woordvoerders namens de milieu-, vredes of solidariteits- beweging - zijn er tal van kleinere organisaties actief, soms al tientallen jaren. Zij brengen hun denkbeelden over duurzame ontwikkeling tot leven en experimenteren met een structureel andere aanpak van sociale-, economische en milieuvraagstukken.

Tijdens UTOPIA presenteren zich zo'n veertig vooral kleinschalige initiatieven, die actief zijn op het gebied van anders wonen, werken en leven, milieu en economie, vrede en geweldoosheid, multiculturaliteit en solidariteit.

Omslag heeft vooral gekozen voor projecten die werken vanuit een brede, mondiale visie op duurzame ontwikkeling, die inspiratie en enthousiasme uitstralen, en die hun idealen op een praktische en concrete manier in praktijk brengen.

Tijdens UTOPIA zijn er de hele dag op zes verschillende locaties tegelijk presentaties, workshops, lezingen, video's en doe- activiteiten. Het programma wordt opgeluisterd met levende muziek, er is een speciaal kinderprogramma, en de hele dag zijn er ecologisch-vegetarische hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Alle presentaties geven een indruk van de visie, het werk en de aanpak van de diverse organisaties. Elke presentatie duurt ongeveer drie kwartier. Bezoekers kunnen zo hun eigen programma samenstellen en op één dag kennismaken met veel verschillende initiatieven. Met deze opzet van UTOPIA wil Omslag tevens een stimulans geven aan de onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen basis-initiatieven.

Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling

Omslag is een onafhankelijke landelijke basisorganisatie die mensen bijeenbrengt rond de thema's milieu, vrede, cultuur, werk, economie en solidariteit. Met publicaties, bijeenkomsten en doe-activiteiten werkt Omslag sinds 1994 aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers (tweemaandelijks). Een proefnummer is op aanvraag gratis verkrijgbaar, als u een postadres opgeeft.


Noten voor de redactie

Archief: UTOPIA 1998


Webruimte beschikbaar gesteld door dDH