menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
Cramer Criteria geen garantie voor duurzame bio-massa
 
Persbericht van Stichting Natuur en Milieu, Oxfam Novib, Milieudefensie, Both Ends en Greenpeace
 
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 27 april 2007 - Milieu- en ontwikkelingsorganisaties reageren terughoudend op de vandaag gepubliceerde duurzaamheidscriteria voor biomassa van de commissie Cramer. Volgens hen zijn de criteria een stap in de goede richting, maar bieden ze onvoldoende garanties voor duurzaamheid. Biomassaproductie kan nog steeds leiden tot kap van oerwouden of de voedselvoorziening van arme mensen bedreigen.
 
Omdat de overheid milieusubsidies geeft voor biomassa, moet de overheid garanties bieden dat biomassa ook daadwerkelijk milieuvriendelijk is. Tot nu toe waren er nog geen criteria, dus zijn de Cramer-criteria een stap in de goede richting. Maar op essentiŽle onderdelen schieten de voorstellen tekort. Zo kan de aanleg van nieuwe plantages voor biomassa (suikerriet, palmolie, soja bijvoorbeeld) nog steeds ten koste gaan van oerbossen. De toenemende vraag naar biomassa zorgt bovendien voor concurrentie met voedselproductie en houtkap, een probleem dat de commissie aanstipt, maar waar ze geen bevredigende oplossing voor biedt.
 
Biomassa-energie mag geen excuus zijn om het energiegebruik verder te laten stijgen. Daarom roepen de maatschappelijke organisaties op tot een robuust klimaatbeleid. De nadruk moet daarbij liggen op energiebesparing en het verhogen van energie-efficiŽntie, ook op het terrein van mobiliteit. In de tweede plaats moet Nederland fossiele energiebronnen vervangen door wind, zon en biomassa. Biomassa kan in de toekomst slechts een beperkte rol spelen. Grootschalig gebruik zal altijd ten koste gaan van natuurgebieden en de voedselvoorziening van ontwikkelingslanden. De verplichting van bijmenging van biobrandstoffen en het subsidiŽren van biomassa moeten keihard worden gekoppeld aan de garantie op duurzaamheid, anders wordt de ontbossing verder aangejaagd door biomassa.
 
De organisaties zien ook een probleem in de keuze van het traceringssysteem van de commissie. De commissie kiest voor een systeem van verhandelbare certificaten ('book and claim') waarbij het mogelijk is dat toch nog 'foute' palmolie of andere onwenselijke biomassa wordt gesubsidieerd.
 
De milieu- en ontwikkelingsorganisaties pleiten voor: Ambitieuze doelen voor energiebesparing en verduurzaming van de energieproductie;
Aanscherping van de Cramer Criteria om foute biomassa te weren; Verhoging van de vereiste besparing van broeikasgasemissies tot 50% voor biobrandstoffen; Snelle en effectieve toepassing van de aangescherpte Cramer Criteria; Aanvullend flankerend beleid om duurzame biomassa te stimuleren, zoals versnelde stimulering van tweede generatie biobrandstoffen, die veel meer CO2-besparing opleveren dan de huidige.
 
De Commissie Cramer moest voorwaarden opstellen voor milieu- en mensvriendelijke biomassa nadat er maatschappelijke bezorgdheid was ontstaan over de duurzaamheid van biomassa. Het gebruik in Nederland is in hoog tempo toegenomen met als doel een bijdrage te leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. Sommige gewassen, zoals palmolie, leveren echter grote problemen op, zoals ontbossing, overmatig gebruik van pesticiden en conflicten rond mensenrechten.
 


 
Meer informatie:
Milieudefensie persvoorlichting: 020 5507333, Kees Kodde 06 29593878
Stichting Natuur en Milieu, Jeroen Winckers 06 43557585
Greenpeace, Eco Matser: 06 21296919 of 020 5249577 (persvoorlichting)
Oxfam Novib, Sander van Bennekom: 06 15488604
 
Download het achtergronddokument 'Toetsingskader duurzaam geproduceerde biomassa'.
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |