menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2007 |
 
 
 
Maatschappelijke organisaties blij met besluit gemeente
Geen varkensflat in Zaanstad

 
Persbericht van Milieudefensie
 
Amsterdam, 1 maart 2007 - Milieudefensie, Wakker Dier, Natuur en Milieu, de Dierenbescherming en Platform Aarde, Boer, Consument zijn blij met het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad om af te zien van de mogelijke komst van een ‘agrocentrum’ (varkensflat) naar bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan. Recentelijk lieten de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland al weten niets te zien in soortgelijke plannen voor varkensflats in het havengebied bij het Noordzeekanaal.
 
Bij een eerder overleg tussen de maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemers van de varkensflat bleek in het geheel geen draagvlak te zijn voor het initiatief. 'Dat zowel de gemeente Zaanstad als de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afwijzend staan tegenover deze plannen, toont nogmaals aan dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor verdere industrialisering van de veehouderij,' aldus de organisaties. Eerder staakte het Amsterdams havenbedrijf de onderhandelingen over de vestiging van de flat in die gemeente. Het standpunt van de Gedeputeerde Staten lijkt een vestiging elders in Noord-Holland onwaarschijnlijk te maken. De maatschappelijke organisaties zullen plannen voor varkensflats elders in Nederland scherp in de gaten houden.
 
De gemeente Zaanstad vindt dat de varkensflat te weinig arbeidsplaatsen oplevert in verhouding tot het ruimtebeslag. Ook stelt de gemeente dat de plannen niet bijdragen aan een hoogwaardige, innovatieve voedingsindustrie in de Zaanstreek. De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelde eerder al dat zij de varkensflat beschouwen als '[...] een verdere stap in de ontwikkeling van de bio-industrie. Efficiencyverbetering van productieproces en bedrijfsvoering staan daarbij centraal, met uiteindelijk deze enorme schaalvergroting als resultaat. De varkens worden in zo’n benadering volgens ons primair beschouwd als het product dan wel productiemiddel van de varkensflat. Wij zijn geen voorstander van een dergelijke benadering.’
 
De belangrijkste milieu- en dierenwelzijnsproblemen van de huidige bio-industrie worden door varkensflats niet opgelost. Het mestoverschot en de afhankelijkheid van veevoerimporten uit de tropen worden zelfs groter omdat het totaal aantal varkens zal toenemen. Deze problemen vragen juist om een drastische koerswijziging richting een diervriendelijkere veehouderij, waar een dier weer dier kan zijn en rekening wordt gehouden met de draagkracht van de natuur. De alles overheersende hang naar steeds goedkopere en ‘efficiëntere’ vleesproductie, die van Nederland het land met de hoogste veedichtheid ter wereld heeft gemaakt, is een doodlopende weg. ‘In plaats van plannen te maken voor nog grootschaliger vleesproductie in industriële complexen is juist een omschakeling nodig naar meer grondgebonden veehouderij waarin dierenwelzijn, milieu en het boeren familiebedrijf centraal staan’, aldus de organisaties.
 


 
Voor meer informatie:
 
Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333, www.milieudefensie.nl/voedsel
Wakker Dier, Sjoerd van de Wouw, 06 44367 179
Dierenbescherming, Bert van den Berg, 06 533 757 89
Natuur en Milieu, Antoinette Thijssen, 030 2348276
Aarde Boer Consument, Willem van Middendorp, 06 52619360

 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2007 |