menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Beter economisch meten: de Tweede Kamer aan zet
 
Persbericht van XminY
 
Foto's en audio-interview onderaan.
 
Den Haag, 29 augustus 2006 - Vanmiddag is aan de Tweede Kamer een petitie aangeboden die pleit voor een duurzame en solidaire manier van economisch rekenen.
De petitie werd in ontvangst genomen door het kamerlid De Haan (CDA), voorzitter van de vaste Kamercommissie Economische zaken en tevens namens de Kamercommissies FinanciŽn en VROM. Ook waren aanwezig de kamerleden Irrgang (SP), Brinkel (CDA), Samsom (PvdA), Koenders (PvdA) en griffier Tielens.
 
Meer dan 850 mensen hebben de petitie ondertekend. Onder hen veel mensen die zich presenteren als "gewone burger" of "bezorgde ouder". Maar ook veel professionals uit de wetenschap, het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties.
 
Bij de overhandiging voerden dr. Lou Keune en prof. dr. Bob Goudzwaard kort het woord. Lou Keune gaf aan dat het voorstel vraagt om het financieel mogelijk maken van een nieuwe, meer volledige manier van rekenen om de economische stand van zaken te bepalen. Berekeningen waarin mens- en natuurwaarden centraal staan en niet (alleen) de geldeconomie.
Het gaat hierbij om meer dan een intellectueel verschil van mening tussen economen, namelijk het zichtbaar maken van grote maatschappelijke en milieubelangen die nu, bijvoorbeeld in de jaarlijkse Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau, grotendeels buiten beeld blijven.
 
Bob Goudzwaard wees uitdrukkelijk op de grote gebreken van de bestaande manieren van rekenen en de gevolgen die dat heeft. Bijvoorbeeld het in de politiek veel gehoorde pleidooi dat mensen langer en harder moeten werken. De opbrengsten daarvan worden in de economische rapportages wel zichtbaar gemaakt maar niet de kosten, zoals het verlies van vrije tijd of de eventuele verslechtering van de gezondheid ("burn-out"). Bovendien verschijnen de hierdoor gegroeide medische uitgaven ook nog positief in de cijfers over het nationaal product en inkomen, terwijl het feitelijk gaat om een dalende welvaart.
 
In zijn korte reactie gaf voorzitter De Haan aan dat er volgens hem te veel somberheid heerst over de economie en met name de economische groei. Die brengt ook veel goeds. Hij bedankte de indieners en zal het voorstel aan de overige Kamerleden doen toekomen.
 
De Kamer zou, wellicht al bij de komende algemene financiŽle beschouwingen, hierover een positief besluit kunnen nemen. De initiatiefnemers blijven de Kamerleden en fracties stimuleren om dat besluit te nemen.
 
MP3 Audio-interview: Dr. Lou Keune en Prof. Dr. Bob Goudzwaard over de petitie
(MP3, 2,6 Mb, 11 minuten, door Boyd Noorda, Socia Media).
 


 
Meer informatie:
Dr. Lou Keune, 013-4662336
Prof. Dr. Bob Goudzwaard, 03435-20477
Tuur Elzinga, 06-24272980
 
De initiatiefnemers van de petitie:
Dr. Lou Keune (Vůůr de Verandering), Prof. Dr. Bob Goudzwaard (lid De Derde Kamer, congresvoorzitter), Tuur Elzinga (XminY Solidariteitsfonds), Ir. Rob Gort (De Derde Kamer), Drs. Christiaan Hogenhuis (OIKOS), Jan Juffermans (De Kleine Aarde), Frank KŲhler (Milieudefensie), Drs. Theo Ruyter (ATTAC Nederland), Esther Somers (De Derde Kamer), Peter van Vliet (iNSnet)
 
Tekst van de petitie en lijst van ondertekenaars: www.globalternatives.nl/mevpetitie
 


 

Dr. Lou Keune (Vůůr de Verandering)
 

Prof. Dr. Bob Goudzwaard (De Derde Kamer)
 

Voorzitter Van Haan (CDA) van de Kamercommissie Economische Zaken
 

Kamerlid Samson (PvdA) en Jan Juffermans (De Kleine Aarde)
 

Kamerlid Koenders (PvdA) en Prof. Dr. Bob Goudzwaard (De Derde Kamer)
 

 
Foto's © 2006 Socia Media, Boyd Noorda, Socia Media. Andere foto's en grote versies op aanvraag.
S.v.p. niet direct linken naar deze foto's!

 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |