menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Voorlopig commentaar WISE op rapportages kernenergie
“Smerige en eindige” energiebron krijgt nieuwe kans van VROM

 
Persbericht van WISE
 
Amsterdam, 27 september 2006 - Donderdag publiceert staatssecretaris Van Geel een aantal rapporten over kernenergie die moeten leiden tot criteria die het mogelijk maken een nieuwe kerncentrale te bouwen in Nederland.
 
De rapporten gaan over veiligheid (derde en vierde generatie reactoren), de milieugevolgen van uraniumwinning, de beschikbare hoeveelheid uranium, de kosten van ontmanteling en afvalzorg, de maatschappelijke acceptatie van kernenergie in relatie tot andere energiedragers.
 
Uitkomsten onderzoek milieugevolgen uranium achtergehouden
 
De publicatie van het rapport over de milieugevolgen van uraniumwinning (1) is alvast uitgesteld. De aanbevelingen die gedaan werden in dat rapport – gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de milieugevolgen van uraniumwinning – zijn van dien aard dat VROM het rapport nog niet wil publiceren; in de komende weken worden eerst nog wat pogingen ondernomen om de scherpe kantjes er uit te halen…
 
Het formuleren van criteria voor kernenergie is op zichzelf een logische gedachte; we moeten immers keuzes maken tussen energiedragers die allemaal wel een of meerdere nadelen kennen. Kernenergie neemt daarin een bijzondere plaats in; het is de enige energiedrager die afval produceert dat letterlijk honderdduizenden jaren levensgevaarlijk blijft. Uit de rapportages van VROM zal weer blijken dat hier nog geen oplossing voor gevonden is. Natuurlijk, er heerst optimisme. Maar dat heerst er al meer dan 50 jaar en toch hebben we nog steeds geen idee wat we met het afval aanmoeten.
 
WISE stelt dan ook het volgende criterium voor; "zolang we geen oplossing hebben gevonden voor het kernafval stoppen we met de productie er van”.
 
Op 3 september 2003 zei Van Geel kernenergie geen optie te vinden. Uraniumwinning noemde hij “smerig en eindig”. Verder zei hij “zolang het afvalprobleem niet is opgelost is kernenergie geen optie”. (2)
 
Het rapport over uraniumwinning zegt dat de bestaande praktijk inderdaad zo smerig en milieubelastend is dat het eigenlijk uit den boze zou moeten zijn. Voorgesteld wordt om strenge criteria te koppelen aan uraniumwinning voor een eventuele toekomstige centrale:
  • Of alleen winning van uranium als reststof uit de fosfaatproductie,
  • Of, als dat te duur en te ingewikkeld zou worden, uraniumwinning alleen uit mijnen die onder strenge milieuvoorwaarden opereren. Concreet zou dit betekenen dat er nog maar uit twee landen uranium gehaald zou kunnen worden (Australië en Canada) en dat zelfs mijnen in die landen op dit moment nog niet allemaal aan die strenge eisen voldoen.
Als alleen al deze criteria voor uraniumwinning zouden gaan gelden zou dat de definitieve nekslag zijn voor plannen voor een nieuwe kerncentrale. En dat is dan ook waarschijnlijk de reden dat VROM het rapport nu nog niet vrijgeeft.
 
Is er genoeg geld voor de ontmanteling
 
KPMG heeft onderzoek gedaan (3) naar de beste manier om er voor te zorgen dat er voldoende geld gespaard wordt voor de ontmanteling van de kerncentrale, aan het eind van haar levensduur. Hoewel nog steeds niet duidelijk wordt hoeveel geld er daadwerkelijk nodig zou zijn wordt er in elk geval wel gesteld dat het geld beschikbaar moet zijn direct bij het moment van sluiting van een centrale. Dat betekent dat er na 40 jaar voldoende gespaard moet zijn en dat het geld ook dan beschikbaar moet zijn; er mag dus niet mee geinvesteerd of gespeculeerd worden. In het besluit rond het langer openhouden van Borssele is dit voor deze centrale ook alsnog zo geregeld. En dat betekent dat Borssele nu al meer geld opzij moet gaan zetten want tot nu toe ging ze er van uit dat ze na sluiting eerst nog 40 jaar langer door konden sparen.
 
Donderdag worden de rapporten van VROM aan de kamer gestuurd. Wij hopen in elk geval dat de 2e Kamer het rapport over uraniumwinning in de versie zoals die er nu ligt opvraagt. En we hopen dat de 2e Kamer een fundamentele discussie over criteria zal willen voeren
 


 
Meer informatie:
Peer de Rijk, 020-6126368, 06 20000626
 
(1) Uraniumwinning, voorzieningszekerheid, milieueffecten en mogelijke consequenties voor Nederland, concept.
(2) Trouw, 3 september 2003
(3) Financiële zekerheidsstelling kernenergiewet, KPMG
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |