menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
'Schipholdirectie, stop dwarsbomen milieuregels'
 
Milieudefensie en bewoners nemen hoofdkantoor Schiphol 24 uur over
 
Persbericht Milieudefensie
 
Amsterdam, 3 februari 2006 --- Zo'n 50 actievoerders van Milieudefensie en omwonenden van Schiphol hebben sinds 10.30 uur vanochtend het hoofdkantoor van Schiphol overgenomen om een nieuwe koers voor het bedrijf uit te stippelen. De komende 24 uur blijven de actievoerders in het pand om te werken aan plannen om Schiphol schoner en stiller te maken. Als de 'afgezette' Schipholdirectie belooft haar verzet tegen heldere milieugrenzen te staken, geven de nieuwe bestuurders hun actie op.
 
De actievoerders uit onder meer Amsterdam, Hoofddorp, Leiden, Haarlem, Assendelft, Castricum en Zwanenburg maken zich grote zorgen over de wensen van Schiphol bij de evaluatie van de Wet Luchtvaart, die nu in volle gang is. Campagneleider Verkeer van Milieudefensie, Joris Wijnhoven: 'Schiphol wil flexibele regels, zodat ze kunnen blijven groeien. Overschrijdingen op de ene plek willen ze compenseren op andere plekken. Maar zo zijn omwonenden vogelvrij. De politiek moet eerdere milieubeloftes nakomen. Nu wijken voor Schiphol zet de deur open voor megagroei en nog meer overlast voor honderdduizenden mensen.'
 
Tien puntenplan
 
Milieudefensie en de omwonenden, voor de gelegenheid formeel gekleed, gebruiken de komende 24 uur om een Tien puntenplan verder uit te werken voor een duurzame luchthaven. Elementen in dit plan zijn: een verbod op nachtvluchten, sloop van de Oostbaan, het respecteren van de milieunormen tot het beloofde niveau van 1990, tolheffing op de autowegen rond Schiphol en maatregelen om stillere en schonere vliegtuigen te bevoordelen. Wie: 70 Actievoerders in pak (!) -Milieudefensie Ún omwonenden Schiphol
Wat: Overname kantoor Schiphol voor 24 uur
Waar: Schipholgebouw, Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP Schiphol
Wanneer: Vrijdag 3 februari 10.30 uur tot zaterdag 4 februari 10.30 uur

 
Programma
 
Behalve het bespreken van verbeterplannen voor de luchthaven, worden (telefonische) interviews gehouden met bewonersgroepen in de regio. John Stuwart van het Londense bewonersplatform HACAN is te gast en geeft een presentatie over zijn actie-ervaringen met de luchthaven Heathrow. Ook is er een sollicitatieronde om een nieuwe directeur voor de luchthaven te zoeken, iemand met oog voor de buren en hart voor milieu. Als alles volgens planning verloopt, presenteert deze nieuwe directeur op zaterdagochtend om 10.00 uur, vlak voor het vertrek van de actievoerders, de nieuwe plannen voor Schiphol.
 
Voor meer informatie:
Milieudefensie Persvoorlichting, 020 5507 333
Kijk voor programma en foto's op www.milieudefensie.nl/directeurgezocht
 
Bijlage: Tienpuntenplan
 
Tien puntenplan voor een schoner en stiller Schiphol
  1. Schiphol blijft binnen de beloofde milieugrenzen conform het dubbelbesluit;
  2. Schiphol gaat van 23.00 tot 7.00 uur dicht voor vluchten die overlast veroorzaken;
  3. Schiphol sloopt de Oostbaan en bouwt geen nieuwe landingsbanen, ook niet in Lelystad;
  4. Schiphol houdt zich aan de Europese normen voor luchtkwaliteit;
  5. Landingsrechten worden afhankelijk van geluidsproductie en vervuiling;
  6. Milieuwinst door technologische vooruitgang komt ook aan omwonenden ten goede;
  7. Schiphol werkt mee aan een betere woon-werkbalans tussen Almere en Schiphol;
  8. Schiphol bepleit tolheffing op de autowegen rond de luchthaven en beter OV;
  9. Schiphol gaat werken met een jaarlijks actieplan voor minder herrie;
  10. Schiphol beperkt het aantal vliegroutes.

 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |