menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Scholieren gratis naar klimaatfilm van Al Gore
 
Persbericht van Werkgroep De Vierde Kamer
 
Eindhoven, 3 november 2006 - Duizenden leerlingen van de bovenbouw van middelbare scholen in Eindhoven kunnen op 27, 28 en 29 november gratis naar de film 'An Inconvenient Truth' van Al Gore over het wereldwijde klimaatprobleem. De gemeente Eindhoven ziet het grote belang in van deze film en subsidieert daarom de kaartjes.
 
Het initiatief om de gemeente te benaderen ontstond tijdens een bijeenkomst van De Vierde Kamer op 24 oktober jl. Op deze avond stond het Earth Charter centraal: een wereldwijd ondertekend document met richtlijnen voor alle wereldbewoners om samen te bouwen aan een duurzame wereld. Na een een inspirerende toespraak van gastspreker rabbijn Soetendorp vatte de werkgroep het idee op om leerlingen van middelbare scholen gratis naar de film van Al Gore te laten gaan, in navolging van de gemeenten Groningen en Wageningen. De werkgroep diende vervolgens een verzoek in bij de Eindhovense wethouder Van Merrienboer van mobiliteit, die snel het belang van dit initiatief inzag.
 
De gemeente Eindhoven vindt voorlichting over de klimaatverandering zo belangrijk, dat zij naar aanleiding van dit verzoek 25.000 euro beschikbaar heeft gesteld om scholieren deze film te laten zien. Theater Pathe Eindhoven heeft daarop - speciaal voor alle belangstellenden - zijn medewerking verleend en extra vertoningen van deze indringende film over de gevolgen van klimaatverandering ingelast op 27, 28 en 29 november. De aanvangstijden (waarschijnlijk ook 's middags!) zijn vanaf dinsdag 21 november bekend.
 
Voor eenieder die niet tot 27 november wenst te wachten, draait deze film nog tot en met woensdag 8 november a.s. als middagvoorstelling in de Pathebioscoop te Eindhoven.
 
De Vierde kamer organiseert nog vier boeiende bijeenkomsten rond het Earth Charter. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdagavond 28 november. Dan komt Thijs de la Court, wethouder te Lochem, naar Eindhoven om te vertellen over de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van lokale politici om zich in te zetten voor het behoud van de aarde.
 


 
Noten voor de pers
 
- Contactpersonen voor De Vierde Kamer zijn: Gerard van de Ven: 040-2525609 en Marta Resink, 040-2910295
 
- Extra contactpersoon voor het film-initiatief is Mark Lambregts: 040-2329000 (werkdagen 10.00/17.00 uur)
 
- Meer over De Vierde Kamer en het Earth Charter vindt u op: www.hoogstraatgemeenschap.nl (klik in de linkerkolom bij 'Vierde Kamer')
 
- Meer informatie over de film treft u aan op : www.climatecrisis.net
 
- De betrokken wethouder is dhr. E. van Merrienboer (mobiliteit en stadsdeelgericht werken)
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |