menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Cijfers, feiten en uitspraken
Bedreigingen van de aarde

 
Door Hans Ouwejan
 
Trouw: vrijdag 4 augustus Jan Knaapen:
Ga niet te vaak, niet te ver en niet per vliegtuig.
We gaan meer en vaker op vakantie dan ooit te voren. Maar welke gevolgen heeft vakantie voor het milieu?
Toerisme is wereldwijd de grootste en snelst groeiende economische sector. De opgetelde gevolgen van het toerisme zijn voor het milieu allesbehalve kinderachtig. Uit diverse studies komt naar voren dat het vervoer naar de bestemming het grootste deel van de milieueffecten van een reis uitmaakt, gemiddeld zo n 75 procent. Vliegen is razend populair. Binnen Europa zorgt het vliegverkeer voor ongeveer 10 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dat aandeel stijgt snel. Driekwart van deze vluchten zijn voor vakantie en familiebezoek. Daarbij hakken de verre vluchten er het hardst in. Qua brandstofverbruik per persoon is een intercontinentale vlucht vergelijkbaar met een jaar lang een woonhuis verwarmen. Vakantievluchten zijn nu al verantwoordelijk voor 80% van totale klimaateffect-dus inclusief accomodatie, lokaal vervoer en voeding-van het Europese toerisme.Minder zal het voorlopig niet worden waarschijnlijker is het dat het vliegverkeer in de komende veertien jaar gaat verdubbelen. Zegt Peeters, een van de onderzoekers van het Centre for Sustainable Tourisme and transport NHTV in Breda. Internationaal vliegverkeer wordt buiten het Kyoto protocol gehouden. Andere initiatieven om het in te dammen zijn er niet.
Duurzame reizen? Vakanties zouden in theorie best duurzaam kunnen zijn als die verdomde vliegreis er niet tussen zat.
 
Trouw, dinsdag 1 augustus 2006.
Olie uit zand is niet ideaal, maar onontkoombaar.
De hoge olieprijs maakt het winnen van olie uit zand steeds rendabeler. Maar het blijft duur en het milieu is er niet bij gebaat. In de toekomst zal steeds meer olie uit zand komen. Terwijl de olievelden in het Midden Oosten leger raken, ligt er in het noorden van Canada nog genoeg. Dit zit niet alleen in olievelden, maar is vermengd in zandlagen. Op uitgestrekte zwarte teergronden kleeft dikke olie aan zandkorels. Die twee scheiden is een moeilijke en dure klus.
Maar de hoge olieprijs maakt veel goed. Sinds enkele jaren werkt Shell daarom samen met Chevron Canada en Western Oil in het Canadese Athabasca teerzandproject. Daar graven ze de grond af en filteren de olie eruit. Momenteel halen ze daarmee iedere dag 155.000 vaten olie van 159 liter per vat uit de grond. Afgelopen vrijdag kondigde Shell aan dit te willen verhogen tot 255.000 vaten per dag.
Voroal staan deoliemaatschappijen tegenover forse milieuproblemen. Afgraven van teerzanden verandert de omgeving drastisch. Nu is de zware grond nog dicht opeengepakt waardoor er speciale bomen groeien. Als over tientallen jaren de olie is verwijderd en het overgebleven zand is teruggestort, zal de vegetatie flink veranderen. Daarbij vraagt het proces zoveel energie dat de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) een stuk hoger is dan bij normale olievelden.
 
TV nieuws: 24 july jl.
Rampoogsten in Nederland.
Dhr Aike Marsingh van LTO Nederland noemde de oogst van aardappelen en graan een rampoogst. 20-30% van zowel de aardappel en graanoogst gaat verloren vanwege de grote hitte en droogte.
 
Dinsdag 25 July, Jan Visser, Trouw.
Records:
In Zwitserland, waar Zurich tot maandag al 12 tropische julydagen heeft geregistreerd (in augustus 2003 een record van 14) heeft men onlangs na de koudste winter in ruim 20 jaar het natste voorjaar ooit beleefd. Over extremen gesproken.
Tussen de lawine aan grote records wordt in Nederland july ongetwijfeld de warmste kalendermaand sedert tenminste 1706. Op de 25e july is het in de Bilt vanaf 1901 nooit warmer geweest dan 29,9 graden Tevens is het de enige niet tropische dag van de maand.
 
Maandag 24 July Jan Visser in Trouw:
De tweede landelijke hittegolf houdt voorlopig aan. Het Hollandse klimaat is verFranst. De twintigste eeuw strooit kwistig met hittegolven. Het KNMI heeft recente toekomstige (!) klimaatscenario s geschetst waarin zomers als in 2006 meer regel dan uitzondering worden. Afgelopen zaterdag boekte De Bilt in ieder geval al weer een hiiterecord. Het kwik liep er vor de 9e keer deze maand op tot meer dan 29,9 graden. In een reeks vanaf 1901 zijn het er nooit meer dan 8 geweest namelijk in 1941 en 1994. verder is de warmteproductie deze zomer zo ontzettend groot dat vandaag al de zomer van 2003 wordt geklopt, komende donderdag komt july uit op 23 zomerse dagen en is july 1994 (22 zomerse dagen) een belangrijk record armer.
 
Trouw, Maandag 17 July 2006.
Opmerkelijk warmtegetal:
De warmte productie is tot nu toe veel groter dan in 2003. Over de periode 1 mei 15 july bedraagt het warmtegetal in De Bilt maar liefst 82,3 Dezelfde periode in 2003 kwam nog niet eens tot de helft namelijk 37,5.
In 2003 kwam de zomer echter vanaf half july op stoom, de zomer van 2006 heeft er dus al een een carriere opzitten maar zet deze week nog wel even de puntjes op de i. Ik verwacht dat het warmtegetal eind deze week rond 100 uitkomt waardoor de zomer van 2006 nu al een serieuze kandidaat is voor de warmste tien zomers ooit.
Watr tijdens het afeglopen weekeinde opviel was niet alleen de snel stijgende temperatuur (gister in Brummen 30,3) maar vooral de intense transparantheid van de lucht. Zelden heb ik in onze streken zo n blauw uitspansel gezien. In de nacht naar zondag werden op Texel lichtende nachtwolken (wolken op tachtig kilometer hoogte) gezien. (Jan Visser redactie Trouw)
 
Zaterdag 15 july 2006.
Alpenreus Eiger stort in.
Met een kwartier lang aanhoudend geraas heeft de bekendste berg van Zwitserland een enorm brokstuk verloren. Naar schatting 600.000 kubieke meter rots kwam enkele honderden meters lager neer op de Grindelwald-gletsjer in de vallei. De toeristische plaats Grindelwald was urenlang gehuld in een stofwolk....
De gedeeltelijke onttakeling van de oostelijke Eigerwand kwam voor deskundigen niet als een verrassing."Het is het gevolg van het aanhoudende smelten van de gletsjer" zegt de Zwitserse geoloog Hans Rudolf Keusen op de webpagina van Der Spiegel. Het ijs hield de afgebroken rotsmassa bij elkaar. De oorzaak van het smelten van de gletsjer is de opwarming van de aarde. De afgebroken rotsmassa is te vergelijken met de helft van het ruim honderd verdieping tellende Empire State Building in new York.
 
Trouw, woensdag 5 July 2006.
Sinds gistermiddag mogen we officieel spreken van een landelijke hittegolf. Om een minuut over 12 werd namelijk aan de voorwaarden voldaan. In de Bilt moet tenminste vijf dagen aaneengesloten meer dan 25 graden celsius zijn gemeten, en op drie dagen daarvan ook nog 30 graden of meer.Ale erder dit jaar was op een haar na sprake van een hittegolf, maar 12 juni werd een spelbreker.Op veel plaatsen in het land werd toen de tropische grens van 30graden weliswaar gehaald of overschreden, maar uitgerekend in De Bilt bleef het kwik steken bij 29,8 graden celsius.
 
Donderdag 15 Juni 2006, Trouw:
Ijsberen en zeehonden ziek van diverse chemicalien.
Ijsberen en zeehonden en andere dieren op de Noordpool zijn letterlijk ziek van chemicalien, ondanks hun afgelegen woonplaats. Ijsberen hebben een verminderd immuunsysteem en brozere botten, zeehonden en beloega-walvissen ontwikkelen kanker. Dat meldt het Wereld Natuur Fonds (WNF) vandaag in een studie. De zoogdieren krijgen de stoffen binnen omdat ze vervuilde vis en vogels eten. Het Wereld Natuur Fonds doet een beroep op de Europese Unie om meer chemische stoffen te verbannen.
 
AD Magazine, de vis wordt duur betaald.Juni 2006.
Niemand kan er om heen dat kabeljauw wel erg duur is geworden. Dat de reden daarvan is, dat de vis, net als de makreel, vrijwel uit de Noordzee is verdwenen, weten minder mensen. Als we geen drastische maatregelen nemen is platvissen als tong en schol hetzelfde lot beschoren.heel gewone vissorten die op uitsterven staan, biologen en wetenschappers die waarschuwen voor de gevaren van overbevissing, vervuiling en vispiraterij, het Wereld Natuur Fonds dat dit voorjaar de actie "Kies voor een levende zee" begon -wat is er aande hand in onze zeeen? Wat gebeurt er onder het schijnbaar zo onverstoorbare wateroppervlak?
 
Meer, en vreselijker dingen dan we misschien willen weten, stelt Charles Clover, een Engelese milieujournalist en auteur van ""Leeg-hoe overbevissing ons dagelijks leven verandert". Hij begint met zijn betoog met een schokkende vergelijking : hoe zouden mensen reageren als jagers met een net van anderhalve kilometer tussen twee immense terreinwagons zouden spannen en deze op hoge snelheid over de vlaktes van Afrika zouden trekken, onderwijl elk levend dier op hun pad meesleurend? Aan het uiteinde van het net hangt een zware metalen wals die alle opstakels omsmijt en alle levende wezens in de netten drijft. Een ijzeren stang Wordt intussen over de bodem gesleept om alle bomen en struiken te ontwortelen , zodat de vogels opvliegen en ook in de netten belanden. Wat rest is een verwoest, omgeploegd landschap. Van de dieren in de netten is zeker een derde te klein, te ebscahidgd, of simpelweg oneetbaar. Hin lijken worden als aas op de vlakte achtergelaten.Clover vermnoedt dat alle dierenliefhebbers onmiddellijk in opstand zouden komen. Maar vissen zijn weinig aaibaar, vispopulaties moeilijk te tellen, en de schade die de vissers onder water aanrichten, valt niet zo makkelijk te zien.Ondertussen wordt er wel dagelijks met enorme trawlers met steeds sterkere motoren, grotere nylon netten en geavanceerde techniek gejaagd op vissen en wordt er onherstelbare schade toegebracht aan kwetsbare ecosystemen.
Een vertegenwooridger van het Wereld Natuur Fonds. "Koudwaterkoralen, die je vindt bij onderzeese bergen, zijn de kraamkamers van de diepzee, waar we nog maar nauwelijks iets van weten. Als daar een bodemtrawler langs is getrokken, laat die een spoor van destructie achter."
Charles Clover: (in Leeg): dat er in de Noordzee sprake is van een enorme verstoring van het oude natuurlijke evenwicht door overbevsising. Ooit was de Noordzee helder. Het huidige troebele water komt niet alleen door het gewoel van de trawlers: nog maar een dikke eeuw geleden was de bodem van de relatief ondiepe Noordzee begroeid met oesters, die water filterden op plankton en algen. Zo groot als borden werden de schelpen, amar al die oesterbedden zijn weggevist. Dankzij de trawlervisserij die de bodem almaar opnieuw omwoelen, is de kans dat ze weer aan zullen groeien nihil.
Merkt de consument dat in het aanbod van de viswinkel of restaurant? Nauwelijks, , want wordt de kabeljauw te dur, dan nemen w egewoon een andere vis. Victoriabaars of dorade uit Afrika. Zo blijft de winkel vol en hebben we niet door dat de zee steeds leger wordt.
 
Algemeen Dagblad, Zaterdag 10 Juni 2006:
Nederland is onvoldoende voorbereid als er deze zomer een hittegolf komt, waarschuwt het Rode Kruis. De voorlichting is ontoereikend en hulpverleners zijn niet adequaat opgeleid. Dat kan tot slachtoffers leiden. In de zomer van 2003 vielen in ons land 1400 tot 2200 doden als gevolg van extreme hitte.Het fenomeen hittegolf moet volgens haar serieus genomen worden. Door de klimaatverandering krijgt Nederland te maken met meer warme zomers. De overheid en betrokken organisaties moeten zich beter bewust worden van de de risico sdie extreme warmte met zich meebrengen. Verpleegarts Vincent Borst en onderzoeker Kunst, die onderzoek deden naar de relatie tussen sterftecijfers en hittegolven: Uit onderzoek blijkt dat 10 tot 20 procent meer bejaarden en zieken overlijdt tijdens hittegolven. "Als er deze zomer een hittegolf komt, zullen er vele vermijdbare doden vallen"
 
Nos, tv journal, 8 juni 2006, 08.30uur.
In de omgeving van Foe Djen in China kampt China met de ergste overstromingen in 30 jaar
 
Dinsdag 6 Juni 2006.
De grote meren van Afrika drogen op, vissen sterven uit. De gevolgen voor honderden miljoenen mensen zijn ingrijpend. Vis is het enige voedsel met eiwit voor twee honderd miljoen mensen. De meren zijn het levenssap voor talloze Afrikanen.
 
Aernout Zevenbergen uit Kaapstad:
De eens rijke binnenmeren van Afrika veranderen in levenloze plassen.
Het Victoriameer, het Albertmeer, het Tanganyikameer, het Malawimeer, het Tsjaadmeer En nog eens 670 kleinere meren dreigen stuk voor stuk onbruikbaar te worden voor de honderden miljoenen mensen die voor overleving afhankelijk zijn van de meren. Die zijn noodzakelijk voor zowel visserij als irrigatie in de landbouw.
 
De meren kampen met zowel verdroging door opwarming van de aarde als met grootscheepse overbevissing. Zowel de voedsel als de watervoorziening staan onder druk. Zeker twee honderd miljoen mensen in Afrika hebben alleen maar vis op het menu staan, bij gebrek aan alternatieven.
Meren zijn het levenssap voor miljoenen Afrikanen, zei worodvoerder Nick Nutall van de VN-miliueorganisatie UNEP tegen de BBC.
De druk van de bevolking op de meren is enorm. Het is dus noodzakelijk alternatieven te vinden.
De zwaarst getroffen waterplas is het Victoriameer in oost Afrika. Meer dan dertig miljoen mensen zijn voor hun overleven afhankelijk van dit meer.
Door zware vervuiling, de i9ntroductie van vreemde roofvissen en droogte hangt het ecologisch evenwicht van dit meer aan een zijden draadje.
Ook de visserij voor de kust staat onder grote druk. Visserschepen uit Europa en Azie spelen hierbij een belangrijke rol. Deze schepen vissen op grote schaal rijke wateren leeg. Afrikaanse staten kunnen hiertegen niets uitrichten, doordat ze geen kustwacht hebben. Zodoende is naleving van quota een illusie
 
Een voorbeeld: Het Tsjaadmeer had veertig jaar geleden een oppervlakte van 15 000 vierkante kilometer, tegenwoordig is dat nog maar 500 vierkante kilometer. Het grensmeer tussen Tsjaad, Nigeria Niger en Kameroen verandert langzaam in de woestijn die het omgeeft. Vissers verdienen nog slechts 5 euro per dag met de visvangst, tegen soms 90 euro per dag tien jaar geleden.
Stijgende temperaturen door opwarming van de aarde is volgens deskundigen de belangrijkste reden voor het opdrogen van het Tsjaadmeer.
 
Trouw, dinsdag 6 Juni 2006.
Luchtvervuiling in India bedreigt miljoenen.
New Delhi. Miljoenen Indiers ademen dagelijks zwaar vervuilde lucht in , en dat probleem zal met de groei van de Indiase economie verergeren. Dat stellen onderzoekers in een zo juist verchenen rapport. De afgelopen twee jaar is op twaalf plaatsen in India onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit. De vervuiling bleek tot 32.000 keer zwaarder te zijn dan in de Verenigde Staten is toegestaan. Onder de stoffen die in relatief grote hoeveelheden in India door de lucht zweven bevinden zich 45 chemische stoffen., waarvan er dertien kankerverwekkend zijn .De Indiase autoriteiten doen weinig tegen de luchtvervuiling. .
 
Trouw, zaterdag 27 mei 2006.
Het ziet er naar uit dat de Asmerikaanse golfkust en de Caribische regio wederom te maken gaan krijgen met een druk hurricaneseason.Dat is de verwachting van de National Oceanic and Atmospheric Administration , afgekort NOAA. Het Amerikaanse KNMI verwacht dat tussen begin juni en eind november 13 tot 16 tropische stormen tot ontwikkeling zullen kom en. Daarvan zullen er circa 10 orkaanstatus bereiken (gemiddelde windsnelheden vanaf 118 km per uur) en wellicht 6 uitgroeien tot major hurricane.Een major hurricane heeft tenminste klasse 3 op de vijfdelige schaal van orkanen: de Saffir Simpson Scale..
 
Trouw: 4 mei 2006:
Opwarming aarde: Trekvogel te laat terug uit Afrika Door de klimaatverandering zijn er steeds minder bonte vliegenvangers in Groningen. In sommige bossen bedraagt de afname wel 90 procent., in andere slechts 10. Dat melden biologen van het Nederlands Instituut voor Ecologie vandaag in Nature.
De afname hangt samen met de opwarming van de aarde
Dat leidt er toe dat de lente in Nederland gemiddeld steeds vroeger invalt. Darrdoor is de bonte vliegnvanger , een zangvogel die in Afrika overwintert, bij zijn terugkomst steeds vaker te laat om van de rupsenpiek te profiteren Er is dan te weinig voedsel voor de jongen, zodat die sterven.
De onderzoekers hebben er jaren geleden al voor gewaarschuwd. Aanvankelijk was het nog de vraag of de vogel zich zou kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld door eerder terug te vliegen. Maar dat lijkt niet te gebeuren. Wel maakt de vogel steeds meer haast met het bouwen van een nest en het leggen van eieren. Vrijwel direct na aankomst begint hij daar al mee, maar zijn achterstand blijkt toch te groot.
"Over dertig jaar zou de bonte vliegenvanger uit Nederland verdwenen kunnen zijn".schat een van de onderzoekers, dierecoloog Christiaan Both . In Engeland speelt ditzelfde probleem. En niet alleen de bonte vliegenvanger, ook andere trekvogels hebben er last van, zoals fluiter en wielewaal.
 
Trouw donderdag 4 mei 2006.
John Luther Adams (Amerikaans componist):
"Het is erop of eronder voor de mensheid", zegt Adams. "Oftewel we veranderen ons gedrag nu rigoreus, of we sterven uit."
 
Trouw 17 januari 2006.Wolfgang Sachs:
Duurzame ontwikkeling met zorg voor mens en milieu is noodzakelijk om ernstige conflicten te voorkomen. Anders komen nieuwe economieen als China en India tegenover het Westen te staan in hun zucht naar grondstoffen zoals hout en olie. Hij vindt dat de welvaart heruitgevonden moet worden op een manier die de natuur spaart.Als de Westerse economie zich over de hele wereld vespreid leidt dat tot afbraak van het klimaat. Je moet eerlijke keuzes bieden en dus de echte prijs berekenen inclusief milieukosten.
 
Trouw dinsdag 17 januari 2006.(vervolg Wolfgang Sachs)
Chinese autorijder dwingt innovatie af, of anders gaat het mis.Er dreigen twee ecologische crisis een in de grondstoffen en een voor de bossen en de landbouw. Een Amerikaanse levensstijl voor de hele wereld kan niet bereikt worden zonder grote conflicten. China wordt een imperialistische wereldmacht op het gebied van grondstoffen. Het land importeert steeds meer sojabonen uit Brazilie, voor de veeteelt. Dat gaat nu al ten koste van het Amazone woud China speelt ook een grote rol in dreigende conflicten rond Soedan en Iran, die in een groot deel van de Chinese behoefte aan olie en gas voorzien.
Wat als alle Chinezen straks gaan autorijden? Dan zal het broeikaseffect exploderen en de olieprijs ook.Dan gaan we een heel onzekere toekomst tegemoet.
 
Vrijdag 10 februari 2006.Trouw.
Aarde warmt in ongekend tempo op.
Tweede helft 20e eeuw was warmste periode in 1200 jaar.
Na hun analyse waarin ze zorgvuldig alle onzekerheden meewegen, komen ze tot een temperatuurcurve die grote gelijkenis vertoont met de "hockeystick" van Manne.een lijn die tussen de jaren 800 en 1900 licht schommelt maar dan een scherpe knik maakt en omhoog schiet..De bronnen geven aan dat het midden en het eind van de twintigste eeuw de warmste perioden waren, schrijven de Britten. En als je de directe temperatuur metingen er naast legt Is het overduidelijk dat het eind, met de ongekend hoge concentraties broeikasgassen, de extreemste opwarming kende.
 
Woensdag 15 maart 2006. Trouw.
De klimaatveranderingen in de poolstreken lijken zich in een sneller tempo te voltrekken dan toch al tamelijk pessimistische scenario s waar men thans nog van uitgaat. In grote delen van de Arctische wateren heeft het zee ijs zich voor de tweede achtereenvolgende winter niet kunnen herstellen van deongekende afbraak tijdens de zomer. Volgens Matrk Serreze, zee ijsspecialist verbonden aan het Amerikaanse national Snow and Ice Data Center in Colorado, was de omvang van de ijsbedekking van de Arctische wateren in september 2005 uitzonderlijk klein.Waarschijnlijk gaat het om de kleinste ijsbedekking in meer dan honderd jaar, en in 2006 zou deze situatie mogelijk nog verontrustender kunnen worden.
 
23 januari 2006.
In Duitsland is het op sommige plekken in 50 jaar niet zo koud geweest!
 
In Rusland viel een kouderecord te melden, -38 graden celsius !
 
Novum/AP: di 14 maart 2006.
Canada beleeft zijn warmste winter sinds de temperaturen in 1948 voor het eerst werden geregistreerd. Dat heeft de federale milieudienst maandag bekend gemaakt. Volgend de dienst kan het een verdere aanwijzing zijn zijn dat de gemiddelde temperatuur op aarde oploopt!
 
17-5-2006
Twintig jaar om de wereld te redden, geen dag langer. We vliegen midden door een storm.
We hebben nog twintig ajar om de twintig meest urgente wereldwijde problemen op te lossen, zoals de opwarming van de aarde, overbevissing en milieuvervuiling.Als we falen worden ze onomkeerbaar, betoogt Jean Francoise Rishard, tot voor kort de vice president van Europa van de wereldbank.
 
23-05-2006 Trouw.'
De aarde versnelt haar eigen opwarming. Onderzoekers verwachten dat het flink warmer wordt dan de huidige modellen voorspellen. Broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan warmen de aarde op, maar een warmer wordende wereld verhoogt ook de concentratie van diezelfde broeikasgassen. Oceanen leggen bv in warmere tijden minder kooldioxide vast en ontdooiende permafrost stoot methaan uit.Deze zogeheten positieve terugkopeling was al langer bekend maar het lukte de wetenschap niet om de grootte ervan te bepalen.het terugkopelingseffect was te zeer verweven met het broeikaseffect zelf. Een groep onderzoekers beweert deze week in het vakblad Geophysical Research Lletters (GRL) dat ze er nu toch een vinger achter hebben gekregen.
 
Geophysical Research Letters vol 33, 2006:
Multi century sea level records and climate models indicate an acceleration of sea level rise. This acceleration is an important confirmation of climate change simulations wich show an acceleration not previous observed.
 
NRC handelsblad: do 1 december 2005:
Warme golfstroom zwakt gevaarlijk af.
De warme golfstroom waaraan West Europa haar milde klimaat te danken heeft, zwakt af. Dat berichten Britse onderzoekers vandaag in het tijdschrift Nature. Zij vergelijken de resultaten van eigen onderzoek met oudere waarnemingen en noemen hun conclusie "robuust" Ook een begeleidens commentaar noemt de gevonden trend "statistisch overtuigend, en beschrift die als "alarmerend".
Door het wegvallen van de Golfstroom zou de gemidelde temperatuur van Noordwest Europa met vele graden kunnen dalen. Dat lot teft vooral Engeland en Scandinavie maar ook Nederland. De ongunstige verandering in de Atlantische zeewatercirculatie zou zich binnen een of twee decennia kunnen voltrekken.
 
Ab Pilgram, Trouw vlak voor de klimaattop in Montreal, vorig jaar.
In Mont real staan deze week twee wereldbeelden tegenover elkaar. De wereld van de planners en de maakbaren en de wereld van de markt en de vooruitgangsoptimisten . Mondiale solidariteit tegenover mondiale markt. En je hoeft niet echt een milieufreak te zijn om in te zien dat de markt gaat winnen.
De oprichting van een Klimaatveiligheidsraad bij de VN zou in Montreal het echte agendapunt moeten zijn..
 
Wo 19 april 2006, Trouw:
Hollandse taferelen in Californie, in de staat die associaties oproept met zonneschijn, hoge temperaturen en Beach Boys surfen music, is mart een uitgsproken kille, natte maand geweest. In downtown San Fransisco werd op 25 dagen meetbare neerslag afgetapt. Dat betekende een all time record want ruim honderd jaar geleden in 1904 werd op 23 dagen neerslag afgetapt. Maart was er ook de coldest ever met in san Francisco gemiddeld 10,5 tegene en langjarig gemiddelde van 13,1.
In red Bluff wrd het record uit 1945 , gemiddeld 9,6 graden met een volle graad onderschreden. Ondertusen recorddroogte in staten in het oosten en zuidoosten. In mobile Alabaha, valt in maart gemiddled 183 mm , nu slechts 6 mm.
 
24-3-06, Trouw
Groenlandse ijsblokken storten in zee Gletsjers op Groenland hebben hun gang naar de zee versneld. De zeespiegel kan daardoor onveracht snel stijgen. Het rommlet op groenland. Letterlijk. De gletsjers glijden niet soepeltjes bergafwaarts, maar bewegen zich schiksgewijs voort. Telkens als de miljarden tonnen zware ijsmassas vooruitschieten-soms een paar centimeter, soms een paar meter-trilt de aarde, bevingen tot kracht vijf op de schaal van Richter.Die bevingen komen tegenwoordig dubbel zo vaak voor als een paar jaar geleden., melden Amerikaanse seismologen vandaag in Science.
 
Trouw 19 april 2006.
De olieprijzen zijn gisteren naar een recordhoogte gestegen. De spanningen rond Iran en de immer stijgende vraag van grootverbruikers China (6% voor dit jaar) en de verenigde Staten (1,5%) zijn daarvan de beklangrijkste oorzaken. De prijs van een vat (159 liter) ruwe Amerikaanse olie kwam gisteren op een record van 70,88 dollar, 3 dollarcent boven het oude record..
 
Trouw 19 april 2006.
Rijke landen moeten jaarlijks 20 miljard aan ontwikkelingslanden ter beschikking stellen voor het produceren van schone energie, vind Gordon Brown , de Britse minister van financien.. Hij ziet in India China en Brazilie opkomende markten die een groot beslag gaan leggen op de energielevering in de wereld. Brown wil voorkomen dat zij terugvallen op de klassieke brandstoffen waardoor de uitstoot van het broeikasgas kolldioxide alleen maar toe in plaats van afneemt.Volgens het International Energie Agentschap in parijs is van de primaire behoefte aan energie nu slechts 5,5 procent afkomstig uit duurzame opwekking.
Brown vind dat nu al jaarlijks 60 miljard te weinig wordt geinvesteerd in schonere energie. Vorige jaar al riep de G8 de wereldbank op een investeringsplan op te stellen De wereldbank moet meer haast maken, aldus Brown.
 
Trouw wo 3 mei 2006.
Ijsberen en Nijlpaarden sterven uit. Ijsberen nijlpaarden en veel zoetwatervissen worden met uitsterven bedreigd., net als nog zo'n 16000 dier-, vogel vis en plantensoorten. Dat heeft de Wold Conservatuion Union (IUCN) in zwitserland gister nekend gemaakt. Het verlies aan biodivresiteit wordt groter in plaats van dat het langzamer gaat, zegt IUCN directeur Achim Steiner, de gevolgen van dezse trend zijn vergaand voor de productiviteit en veerkracht van ecosystemen en voor de levens en het levensonderhoud van miljarden mensen die van die ecosystemen afhankelijk zijn. Het totale aantal soorten op de aarde leven wordt geschat op vijftien miljoen.
 
NRC handelsblad. Begin 2006. Bas H
Mark Lynas, engels schrijver High Tide (het nieuwe weer) , over het broeikaseffect. In zijn boek schetst Lynas een afgewogen beeld van de gevolgen van de klimaatveranderingen hevige regenval hier, elders aanhoudende droogte, stijgende temperaturen, smeltende ijskappen, overstromingen en hevige orkanen. Wanneer de uitstoot van co2 niet drastisch wordt verminderd zal de temperatuur van de aarde verder stijgen -de somberste scenarios voorspellen een stijging van bijna zes graden wat gelijk staat aan een klimatologisch armageddon. Een graad is onvermijdelijk zegt Lynas In het beste geval komen we uit op twee graden. Maar een graad betekent al het einde van de koraalriffen.
"We moeten gewoon veel minder energie gaan gebruiken" Ik zie in de tuin van de buurman allerlei dingen opkomen die pas over een paar maanden zouden moeten bloeien. Kan mensen weinig schelen want het vormt geen acute dreiging voor de mensheid. Maar juist daarom is het zo'n groot probleem. Want wanneer die crisis zich wel aandient is het te laat.Bovedien staat het probleem van klimaatverandering in verband met allerlei andere meer acute problemen, zoalas de crisis in de biodiversiteit. Een recente studie van de verenigde naties stelt dat twee derde van de ecosystemen die de mensheid ondersteunen hevig aangetast zijn.
 
Zaterdag 10 december AD.
Het einde van de golfstroom. De golfstroom voert al duizenden jaren warm zeewater uit de Golf van Mexico naar West Europa. Dit zorgt voor een zacht klimaat. 1. Het oppervlaktewater wordt in de relatief ondiepe zeeeen van de cariben opgewarmd tot 30 graden celsius 2. de atlantische oceaan is een gesloten systeem. Door de raaiing van de aarde circuleert de stroming kloksgewijs. 3. een tak buigt af naar europa waar het vlak bij het poolijs afkoelt. Het zware zoutwater zakt naar koude bodem en begint aan de terugreis.4. Asls gevolg van de opwarming van de aarde smelt het zoutarme poolijs.wat enrome hoeveelheden smeltwater rond Groenland en ijsland in het water brengt. Het lichtere zoetwater zinkt niet naar de bodem Hierdoor wordt de kringloop onderbroken. De gigantische omgekeerde schoorstenen die vroeger het koude water van het zeeoppervlak naar beneden voerden, beginnen te haperen. 5. Daardoor keldert de temperatuur van de Noordzee met als gevolg strenge poolwinters in Nederland. (of vijf tot tien graden kouder in de winter) (zie andere publicatie).
 
December 2005, China:
Het dodental van de overstroming in de Chinese provincie Heilongjiang stijgt nog steeds. Tot nu toe zijn 92 lichamen gevonden, van wie 87 kinderen. Uit de school in het dorpje Shalan, die door een muur van water en moder van de kaart werd geveegd. De overstroming ontstond vrijdag na de heftigste regenval in 200 jaar. 20 cm in nog geen drie kwartier.
 
15 maart 2006.
Droogte treft Zuid Oost Azie
Na de Tsunami lijdt de Thaise economie nu onder grote droogte. De landbouw heeft het zwaar te verduren net als de watrekrachtcentrales.Volgens de Thaise premer Shinawatra zal de droogte de groei van het nationaal inkomen afremmen. Vooral de landbouw, goed voor bijna tien procent van de Thaise economie, lijdt onderde droogte.
Ook andere landen in Zuidoostazie lijden onder de droogte. Cambodja heeft al om buitenlandse hulp gevraagd. De Mekong de rivier waar veel boeren water uit halen, staat veel lager dan normaal. Ook vorg jaar had Cambodja al met lage waterstanden te maken. In Vietnam wordt vooral de koffiecultuur zwaar getroffen door de droogte. De provincie Dak Lak, waar de meeste koffie vandaan komt, beleeft het droogste seizoen in bijna dertig jaar.
 
Do 30 juni 2005.
Groeiend tekort zoet water kopt de Telegraaf.
Er dreigt een sterk groeiend tekort aan zoet water in ons land. Waterspecialist Piet Dircke van ingenieursbureau Arcadis luidt de noodklok ; Als we geen maatregelen treffen wordt watertekort een jaarlijks terugkerend probleem. Aldus de specialist. Volgens hem staat ons land door de verandering van het klimaat aan de vooravond van aanhoudende droogte.
 
Zaterdag 26 november 2005:
Nieuw windrecord:
Novemberstormen zijn schaars maar sinds gisteren is nederland een officeel windrecord rijker. Omstreeks twee uur gisternacht werd te Hoek van holland een windstoot gerapporteerd van 47,8 meter per seconde Afgerond naar 48 m/sec komt dit overeen met 173 kioplom eter per uur. Niet eerder werd ins ons land zo'n hoge windsnelheid gemeten. Het alndelijk record (ongeacht welke maand) bedraagt namelijk 162 km per uur tijdens grote storm van 6 november 1921. Het hoogste tien minuten gemiddelde bedroeg gisternacht 119 kilometer per uur , overenkomend met orkaankracht 12 op de schaal van beaufort.
 
28 oktober 2005:
Telegraaf: Nooit eerder was het op 28 okotber zo warm. Met 19,3 graden werd het record van 1965 gebroken.(19 graden) .
 
AD zaterdag 26 november 2005.
Al bijna zeven miljoen auto's.
Volgens het centraal Bureau voor de Statstiek stonden op 1 january 2004 6,9 miljoen personenautos geregistrerd.het autopark is een ine epeirode van tien jaar mete en wkart toegenomen. Per 1000 inwoners reden er in 1994 356 autos in 2004 was dat aantal toegenomen tot 425.de groei van het autopark is mede het gevoklg van het aantal tweede en derde autos In 1994 beschikte 14 procent van het aantal huishoudens over twee of meer autos In 2004 was dat 21 procent.
 
HP de Tijd, achtergrond 7 Oktober 2005.
Bronnen: oa. IPCC, KNMI, WWF, RIVM, Wageningen Universiteit, BBC, Science Daily, New Scientist.
Na Katrina en Rita rijst de vraag wat de toekomst aan weesrextremen zal brengen het antwoord iw verontrustend: mede door de opwarming van de aarde wordt het alleen maar erger. Een weesrverwachting voor de komende decennia. Alpen: In 2050 zal driekwart van de gletsjers in de Alpen zijn gesmolten.Door de opwarming zal het aantal lawines sterk toenemen.
 
Australie:
Het wordt warmer en droger, extreem hete zomers zien we straks -binnen enkele tientallen jaren- veel vaker, het aantal extreem sterke hittegolven neemt sterk toe. In 2030 heeft Australie tien tot vijftig procent meer zonnedagen boven de 35 graden. Celsius.Het aantal bosbranden zal sterk toenemen. Het Great Barrier rif s werelds grootste koraalrif ten oosten van Australie lijdt onder het opwarmende zeewater. In 2050 kan het rif zelfs het overgrote deel van zijn koraal zijn kwijtgeraakt.
 
Bangladesh:
De cyclonen in de Baai van Bengalen worden krachtiger. Vijftien procent van het land komt onder water te staan als de zeespiegel een meter stijgt de jaarlijkse moesson brengt in 2030 tien tot vijftig procent regen, en samen met de normale toegenomen neerslag zal dat tot overstromingen leiden.
 
Canada:
Canada warmt beduidend sneller op dan het wereldgemiddelde. Vooral het hoge noorden: tussen de 0,2 en 0,5 graden celsius per decennium.De de hogere temperaturen kirjgt ongedietre meer kans een plaag te worden. Smeltend pakijs in het noorden verkleint het leefgebied van de ijs beer en de walrus.
 
Caribisch gebied:
Niet meer orkanen in de Caribische zee zullen wel gemiddeld krachtiger worden , en waarschijnlijk heeft de opwarming van het zeewater daarmee te maken.
Er komen relatief meer orkanen van dehoogste categorie en ook het aantal tropische stormen neemt toe.Hun vernieigende kracht is de de laatste halve eeuw met de helft toegnomen. Er zullen meer slachtoffers vallen en deaangerichte materiel schade wordt groter. Dat ligt weer vooral aan het gegeven dat zich steeds meer mensen in kustgebieden vestigen.
 
China:
De Ghobi woestijn rukt verder op richting Beijing, de lucht is er al regelmatig vergeven van het woestijnstof. In het norod Wtsten komen er meer stromen en zware regenval, en dus overstromingen en aardverschuivingen.
 
Phillippijnen:
De droge seizoenen worden droger en de natte worden natter. Een zeespiegelstijging van dertig centimetr in de baal van Manila , waar gematigde scnerios op uitkomen rond 2045 bedreigt tweeduizend hectare land en een half miljoen mensen. Het aantal tyfonen neemt toe, en daarmee ook de kans op modderstromen , die vaak op gang komen doorde regenval die gepaard gaat met de wervelstormen.
 
India:
Eerst nattigheid door smeltende gletsjers in vooral het westelijke deel van de Himalaya , daarna droogte door de afgenomen smeltwatertoevoer naar de rivieren. Kustgebieden worden bedreigd door stijgend water.
 
Indonesie:
Laaggelegen eialnden en steden komen in de problemen door de zeespiegelstijging. Bosbranden gaan een een groeiend gevaar vormen voor het leefgebeid van de oerang oetang.
 
Middellandse Zee:
Rond het Middellandse Zeegebied valt steeds minder neerslag. Droogtes zijn het gevolg, end dat leidt weer tot bosbranden. Hittegolven komen meer voor dan ooit. Zes weken per jaar kan het warmer worden dan 35 graden. In 2020 is het aantal hete zomers in Zuid Spanje verdubbeld. Het gaat minder regenen doch wel korter en heviger. Overstromingen en aardverschuivingen zijn het gevolg.
 
Midden Amerika:
Droger wordt het in Zuidelijk Mexico en Guatemala. De winters worden merkbaar droger en warmer. Het zeewater in deGolf van Mexico warmt ook op.
 
Nederland:
Er is een grotere kans op perioden met extreme neerslag maar ook op extra droge zomers door een toename van de verdamping. Nietemin is er ook in de zomer een grotere kans op lokale wateroverlast door hevige buien.
In de winter is er overstromingsgevaar door een vergrote afvoer van de Rijn als gevolg van de opwarming van de Alpen. In de zomer zijn er juist veel lagere waterstanden die de scheepvaart kunnen hinderen.
 
Noordpool:
Het weer op de allerhoogste breedtegraden wordt steeds grilliger. De ijskap smelt in een onrustbarend tempo: De laatste jaren verdwijnt jaarlijks een oppervlak ter grootte van vier Duitslanden.
 
Sahara:
Een verdere toename van het aantal stofstormen. Elk jaar verplaatst zoci zon drie miljard tond stof door de atmosfeer. De Sahara is swerelds grootste stofnest. De laatste vijftig jaar is het aantal stofstormen in de Sahara vertienvoudigd. Het stof kan duizenden kilometers verderop neerkomen Er zijn koraalriffen in de Caribische Zee die het loodje leggen door stof dat uit de Sahara kwam overwaaien.
 
Verenigde Staten:
De Verenigde Staten warmer sneller op dan het wereldgemiddelde. Volgens sommige scenarios warmt Alaska een graad op per decennia. De gehele Verenigde Staten krijgen vaker te maken met hittegolven, overstromingen en droogte. In laaggelegen gebieden als bij new York Boston en Miami stijgt de zeespiegel enkele centimeters per decennium.Overstromingsgevaar dreigt voor steden aan de Golf van Mexico tenzij er een zeewering wordt aangelegd. In Montana Wyoming en idaho worden de zomers droger. Hittegolven komen vier maal vaker voor dan nu, dat is dan het meest gunstige scenario, het kan ook zes tot acht maal worden. In toch al hete gebieden zoals zuidelijk Arizona met steden als Phoenix en Tucson kan het in extreme gevallen enkele dagen achtereen zestig graden celsius worden. Steeds minder mensen zullen daar willen wonen.
 
Dallin H.Oaks, artikel in kerktijdschrift:
De lijst met grote aardbevingen in the World Almanac and Book of Facts 2004 is voor de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw bij voorbeeld twee keer zo lang geweest als voor de twee voorafgaande decennia -de jaren 60 en 70 (pagina 189,190).
Ook is er een verdere toename in aardbevingen in de eerste jaren van deze eeuw.. De lijst met omvangrijke overstromingen, vloedgolven, orkanen, tyfoons, en sneeuwstormen wereldwijd laten een soortgelijke toename in recente jaren zien. De wereldwijde toename in de laatste paar decennia is veelzeggend.
 
Augustus/september 2005
Moniek Somers KNMI
De orkaan haalt zijn energie uit het zeewater. Ook de oceanen zullen warmer worden....het aantal krachtige orkanen zal groeien en langdurige stormen brengen ernstige scahde aan steden.
29 augustus....Monique Somers (KNMI) op de TV:
Er is een verband tussen de opwarming van het zeewater en de Tornado…..
 
TV Twee Vandaag Vrijdag 16 September 2005.
Wereldwijd is er in 2003 80.000.000.000 dollar aan schade geweest als gevolg van extreme weersomstandigheden. In 2004 was dat 126.000.000.000 dollar schade, en in 2005 is er nu (half september) al meer schade dan in 2004. ...
 
24 augustus: 2005.
Enorme overstromingen teisteren het Alpengebied.
 
Meteoconsult: September 2005.
In honderd jaar is er niet zo veel water gevallen als nu in Nederland in September 2005.
 
17-8-2005:
Volgens het Wereld Natuurfonds zijn de zomers in 16 grote Europese steden de laatste decennia tot 2,2 graden celsius warmer geworden. De stijging is hoger dan de schattingen die gelden tav de gemiddelde stijging van de temperaturen in de wereld
 
Twee vandaag 24 augustus 2005.
In Spanje heeft het een jaar niet geregend! Sinds de jaren veertig is dit de ergste droogte die Spanje ooit teisterde!
 
Trouw 24 juni 2005.
Dit is de vroegste hittegolf in Nederland in 30 jaar!
 
TV 2, 27 july 2005.
In India werd de zwaarste regenval ooit gemeten met meer dan 800 doden als gevolg daarvan. In enkele uren viel 90 centimeter water.
 
19-8-2005: Trouw.
Door China zijn enorme economische groei kunnen steeds meer Chinzen hun droom verwezenlijken. Om een auto te bezitten. Alleen al in Peking groeide het aantal autos van 550.000 in 1993 tot 2 miljoen nu.In 2020 zal met naar schatting vijf miljoen autos bijna ieder gezin in de stad een eigen wagen hebben. Het autogebruik heeft desastreuze gevolgen. China kent mede door het groeiedn autoverkeer- s werelds meest vervuilde steden. Tien jaar geleden ging tien procent van het landelijk olieverbruik op aan autos Inmiddels is dat een derde en vanaf 2020 zal het zijn opgelopen tot meer dan de helft, denkt Peking.
 
Zaterdag 29 Januari 2005.
Meeting the climate challenge.rapport.
Onze planet is in gevaar, zegt Spehen Byers, een oud Labour minister voor Transport die met de Amerikaanse Republikeinse senator Olympia Snow aan de leiding stond van de groep die het rapport opstelde. Er tikt een ecologische tijdbom. De mensen maken zich steeds meer zorgen door de veranderingen in het weer en de gevolgen daarvan. Er is dringend actie nodig!
 
Trouw, vrijdag 5 augustus 2005.
Dorpelingen proberen een bosbrand vlak bij hun huizen te blussen. Deze brand bij Lieria in Midden Portugal is een van de bijna twintig branden die in het land zijn uitgebroken en die door 12.000 brandweerlieden worden bestreden. Door de ergste drooge sinds 1945 is in July 52 ooo hectare bos in vlammen opgegaan.
 
Trouw vrijdag 24 juni 2005
Pakistan en andere landen in de regio worden ook nog eens zwaar getroffen door een hittegolf. Sargodha in de Punjah was gisteren in Pakistan recordhouder met 49 graden celsius.
Bij de buren is de situatie nog ernstiger. Zo'n 400 mensen zijn al omgekomen door de hitte en door uitdroging. In de nu al een maand durende hittegolf die delen van India, Nepal, pakistan en Bangladesh teistert.
 
Zaterdag 30 July 2005.
Haagse Courant.
Uitzonderlijk hevig onweer heeft gisteravond gezorgd voor grote wateroverlast in en rond Brussel. Tal van tunnels en straten kwamen blank te staan.
Eerder op de dag zorgden zware onweersbuien mini-tornado s en hagelstenen ter grootte van sinaasappels voor grote overlast in het midden van Frankrijk. .
 
Trouw ma 1 augustus 2005.
Tropische cyclonen zijn de afgelopen decennia steeds vernietigender geworden. Oorzaak: de opwarming van de aarde.De duur en de hevigheid van de tropische windvlagen nemen wel degelijk toe met het stijgen van het kwik, zo blijkt nu uit een onderzoek dat dit weekend is gepubliceerd door vakblad Nature.De Amerikaanse klimatoloog Kerry Emanuel dook in de weerarchieven en ontdekte dat de cyclonen boven de Noordelijke helft van de Atlantische en grote Oceaan sinds 1949 maar liefst 60 procent aan tijdsduur hebben gewonnen. De pieken in windsnelheid namen in dezelfde tijd met 50 procent toe.
Vooral de laatste decennia gaat het hard, blijkt uit Emanuels berekening van de hoeveelheid Energie die de cyclonen bezitten. De afgelopen 30 jaar is die energie meer dan verdubbeld. Een kwalijke zaak aldus Emanuel want juist de energie, evenredig met de windsnelheid tot de derde macht, bepaalt de omvang van de materiele schade.de onderzoeker wijt de verhevigde aggressiviteit van de cyclonen aan de opwarming van de aarde.
 
Trouw dinsdag 15 maart 2005.
Opwarming van de aarde in beeld gebracht.
De sneeuw van de Kilimanjaro is bijna niet meer. De enige ijskap van Afrika is in rap tempo aan het verdwijnen. Een eeuw geleden bood de 5.895 meter hoge berg in Tanzania nog de aanblik van een suikertaart. Sindsdien is meer dan 80 procent van de gletsjer gesmolten en zijn er nog slechts brokken ijs over.
De foto s moeten de politieke leiders in de wereld overtuigen van de ernst van de klimaatverandering.
Over tien vijftien jaar is de ijskap die de Kilimanjaro ten minste 11.000 jaar heeft bedekt, vrijwel zeker verdwenen.De Kilimanjaro is cruciaal voor de watervoorziening in de omgeving. Regen en smeltwater maakt de lager gelegen gebieden tot een waar paradijs voor woud en moerasbewoners.
De vraag is wat er van dit unieke ecosysteem overblijft als de Grote Witte Berg over tien tot twintig jaar zijn witte kap helemaal heeft verloren.
 
Telegraaf/ Nederland: palmen en wijnranken (voorjaar 2005) De landbouwgebieden in Europa schuiven de komende decennia flink naar het noorden door de opwarming van het klimaat.
De omvang van deze ontwikkeling is gisteren in Eu verband genadeloos in kaart gebracht.Voor de landbouw zal de klimaatverschuiving grote gevolgen hebben. Terwijl ons land steeds geschikter wordt voor gewassen uit warme gebieden krijgen Spanje, Portugal, en Zuid Frankrijk juist te maken met extreme droogte.
Milieu en landbouwministers in London kregen de resultaten te horen van de Britse onderzoeker Martin Perry.die de Europese gevolgen van de opwarming van de aarde onderzoekt. Voor de Nederlandse landbouw pakt het nog goed uit, zo op het eerste gezicht concludeerde Topambtenaar A. Oostra als vervanger van Minister Veerman (Landbouw) Zuid Europa krijgt de klappen, aldus Oostra, die waarschuwt voor desastreuze gevolgen.
 
Guardian Weekly february 11-17 2006.
The change of the Golf Stream wich brings warm waters around the British isles, being halted, reducing temperatures by more then 5 graden Celsius is now more then 50 % reduced, a scientific conference on climate change was told last week.
The conference called by Tony Blair to inform world leaders about the urgency of reducing carbon dioxide emissions.was told of new research findings showing that climate change was speeding up and and would be worse than nitherto expected.
 
Professor Schlesinger said that even if politicians imposed stringent carbon taxes to reduce emissions there was still a greater than one in four change of the current being turned off. Figures from the Hadley centre for Climate Change given at the meeting showed that in some places in the North Atlantic the temperature might drop as mutch as 10 graden Celsius. And over the UK Atlantic coast it would be about 5 graden Celsius , causing a winter freeze up.
 
Earlier in the week scientists warned of a newly discovered threat of mankind, wich will wipe out coral and many species of fish and other sea life.
Extra carbon dioxide in the air is not only spurring climate change , but also making the oceans more acidic.-endangering the marine life that helps to remove carbon dioxide from the atmosphere.
So alarmed have marine scientists become about this that special briefings have been held for government departments.
The head of science at Plymouth marine Laboratory Carol Turley warned of a potentially gigantic problem of the world.
It is very urgent to warn people what is happening she said. Many of the species we rely on to eat like cod will dissapear.
The whole composition of life in the oceans will change.
Although the phenomenon is caused by excess carbon dioxide in the atmosphere , it is not a global warning problem but a simple chemical reaction between air and sea. Carbon dioxide mixed with water produces carbonic acid, wich is making the alkaline oceans more acidid.
Scientists did not look at this problem because everyone assumed that the chemical composition of the sea was constant. But this change is O level chemistry and we missed it, said Dr Turley.
The oceans vital role in limiting CO2 levels in the air will have to be reassessed in light of the findings.
 
28 february 2005.
Newscientist.
Hydro electric dams produce significant amounts of carbon dioxide and methane , and in some cases produce more of these greenhouse gases than power plants running on fossil fuels.
 
Trouw Vrijdag 24 september 2004.
Schuivende ijskappen. De ijskappen van West Antartica schuiven steeds sneller richting oceaan, meldt het vakblad Science vandaag.
Het natuurlijk evenwicht van aanwas en smelten van de kappen lijkt daarmee verstoord. Nog verontrustender is dat dit proces de voorbode zou kunnen zijn van de afbraak van de Gehele West Antarctische ijskap Als dat gebeurt stijgt de zeespiegel met een meter of vijf. Jaarlijks dondert 250 kubieke kilometer ijs de Amundsen Zee in. 90 kubieke kilometer meer dan er in dat gebied aan sneeuwval bijkomt.
 
17 january 2006.
Topwetenschapper ziet geen weg terug in opwarming planeet.
Dertig jaar nadat professor James Lovelock met Gaia het concept had gelanceerd dat de aarde een zelfregulerend systeem heeft om het milieu geschikt voor leven te houden, heeft de wetenschapper maandag in de Britse kwaliteitskrant The Independent de alarmkreet geuit dat de mens zodaniog met het milieu heeft geknoeid dat dit mechanisme zich nu tegen ons keert en dat er inzake de opwarming van onze planeet geen weg terug is.
Meer nog er zijn dringend maatregelen nodig om te kunnen overleven.
De wereld en de menselijke samenleving staan voor de ergst mogelijke ramp. Veel sneller dan een ieder zich realiseert, aldus Lovelock. Voor de eeuw voorbij is, zullen miljarden van ons zijn gestorven. Paren die aan voortplanting doen en die overleven zullen in poolgebieden wonen waar het klimaat te verdragen zal zijn, zo schreef hij in The Independent.
 
In het bijzonder vestigt de man de aandacht op het feit dat de verwachte temperatuurstijging momenteel kunstmatig wordt tegengehouden door een planetaire aerosol, een laag van stof in de atmosfeer boven het Noordelijk halfgrond als product van de industriele activiteit. Deze laag beschermt ons tegen de straling van de zon en zorgt er voor dat de temperatuur enkele graden lager wordt gehouden.maar bij een serieus terugschroeven van de industriele activiteit kan die aerosol op zeer korte tijd wegvallen zodat er dus plotseling een enorme temperatuuropstoot kan optreden.
Hij roept regeringen op om op grote schaal de gepaste voorbereidingen te treffen om te overleven in een klimaat dat een hel zal zijn, met bv temperaturen die in Europa acht graden hoger dan liggen dan nu.
 
18 November 2005. Publicatie Wereld Natuur Fonds.
Vissen bedreigd door opwarming van wateren.
De vissen worden steeds meer bedreigd door de temperatuurstijging van de rivieren en meren, die het gevolg zijn van klimaatveranderingen.Dat blijkt uit een rapport dat milieuorganisatie WWF vrijdag publiceerde
 
Verstoord evenwicht
Volgens dit rapport bevatten warmere wateren minder voedsel en zuurstof en zijn ze minder gunstig voor de voortplanting van de vissen. Volgens Katherine Short van WWF worden vissen al uitgeroeid door overbevissing en milieuverontreiniging. De cumulatieve gevolgen van de klimatologische opwarming zullen onvermijdelijk een verstoord evenwicht veroorzaken.
 
Uitstoot CO2 verminderen.
Volgens Short moet men de vissen beschermen omdat het gaat over onze kostbaarste biologische voedings en economische rijkdom. De temperatuurstijgingen schaden de groei van bepaalde vissoorten, dat vermindert hun voortplanting. Bovendien kunnen bepaalde vissen zoals zalm of steur hun eieren niet leggen als het water te warm is.WWF roept op om de uitstoot van CO2 te verminderen.
 
Vrijdag 12 augustus 2005, Trouw.
Permafrost Siberie smelt en zorgt voor broeikasgassen.
In Siberie is een permafrost gebied ter grootte van Frankrijk en Duitsland begonnen te smelten. Hierdoor komen miljarden tonnen broeikasgas in de dampkring.
Dat melden onderzoekers van de universiteten van Tomsk en Oxford.
Het gaat om een gebied dat al 11.000 jaar permanent bevroren is.In de turfgrond zit zo'n 70 miljard ton methaangas , een kwart van wat er wereldwijd van in de grond zit. Het komt vrij als de grond ontdooit. Het mechanisme waardoor methaangas het broei kasgaseffect versterkt , is twintig keer sterker dan bij kooldioxide. Noord Siberie staat daarom bekend als een van de gebieden waar een opwarming snel meer veranderingen in het wereldwijde klimaat teweeg kan brengen.
 
Donderdag 20 oktober 2005.
Voedselgebrek in Amazone.
Brazilie is met noodmaatregelen begonnen om de gevolgen te verzachten van droogte in het Amazonegebied. In Juni, July en Augustus de natte wintermaanden in het gebied, heeft het veel minder geregend dan normaal. De Amazone staat twee meter onder zijn normale niveau. Veel zijrivieren staan inmiddels droog.De droogte in het Amazonegebied is de ergste in veertig jaar! De hoofdstroom van de Amazone moet miljoenen dode vissen afvoeren. De lage waterstand heeft in het gebied voor voedselgebrek gezorgd omdat het transport over water moeilijk is geworden. De regering vreest ook ziekten doordat de geslonken waterstromen naar verhouding veel meer vervuild zijn met menselijk afval.
 
National Geographic, september 2004.
In de Golf van Bengalen rolt het zeewater over het rijstveld van Nurzahan Bibi dat door de stijging van de temperatuur en de zeespiegel een steeds minder zekere bron van inkomsten wordt. De snel slinkende gletsjers van Alaska (zoals de Columbia Gletsjer) dragen aanzienlijk bij tot de stijging van het zeeniveau. Er bestaat weinig twijfel dat de toename van broeikasgassen , afkomstig van industrie, landbouw, auto's en kolengestookte electriciteitscentrales het klimaat op aarde veranderen.
 
Van Alaska tot de sneeuwtoppen van de Andes is de aarde warmer aan het worden en snel ook. Wereldwijd is de temperatuur in de afgelopen eeuw met 0,6 graden celsius toegnomen, maar op de koudste meest afgelegen plekken is de toename sterker. De gevolgen zijn ernstig. Ijs smelt, rivieren drogen op en kuusten kalven af. Waardoor woorgemeenschappen worden bedreigd. Flora en fauna krijgen het ook benauwd. Dit zijn geen voorspellingen , maar harde feiten. De veranderingen zijn de voorboden van wat de rest van de planeet te wachten staat.
 
Twee honderd jaar lang hebben we bossen gekapt, kolen, olie en gas verbrand en daarmee CO2 en andere broeikasgassen uitgestort in de atmosfeer- in hoger tempo dan pkanten en zeeen ze kunnen opnemen. Het co2 gehalte in de atmosfeer is in honderd duizenden jaren nog nooit zo hoog geweest. In eite dekken we onze planeet met wat extra dekens toe. De activiteiten van demens vormen vrijwel zeker de stuwende kracht achter de temepratuurstijging vand eafgelopene euw, stelde en abanbrekend rapport van het intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties in 2001.de afgelopen duizend jaar is de temperatuur op aarde nog nooit zo snel gestegen. En comoputermodellen laten zien dat natuurlijke klimaatfactoren die stijging niet volledig kunnen verklaren.
 
Wij hebben het milieu gecreeerd waarin onze kinderen en klienkinderen zullen leven, zegt Tim Barnett van het Scripps Institution of Oceanography. Wij zijn het aan hen verplicht om ons voor te bereiden op hogere temperaturen en ander weer, en om grotere schade te voorkomen.
 
De grote dooi: de gletsjers trekken zich terug, ijsplaten breken, het zee ijs krimpt, de permafrost ontdooit. Er bestaat geen twijfel; de wereld wordt in verontrustend tempo warmer.
 
Als de temperatuur stijgt en het ijs smelt, stroomt er vanaf de gletsjers en ijskappen meetw ater anar de zee Bovendien wordt het zeewater warmer, dat daardoor in volume toeneemt. Volgewns het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is vooral de combinatie van deze effecten verantwoordelijk voor de wereldwijde zeespiegelstijging van tien tot twintig centimeter in de afgelopen honderd jaar.
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |