menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Nieuwsbrief over 'anders' wonen
 
P E R S B E R I C H T van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
 
Eindhoven, 23 januari 2006 - Omslag's Servicpunt Anders Wonen Anders Leven is gestart met de productie van een elektronische nieuwsbrief. Het eerste nummer verscheen op 20 januari 2006. Kijk op: www.omslag.nl/wonen/nieuwsbrief.html
 
De nieuwsbrief Anders Wonen Anders Leven is informatief en inspirerend voor mensen en organisaties met belangstelling voor collectief en ecologisch wonen en leven. Gemeenschapsvorming, zelfbeheer, autonomie en sociale duurzaamheid zijn andere belangrijke uitgangspunten. De informatie betreft projecten en initiatieven verspreid over heel Nederland, soms ook daarbuiten.
 
Elke nieuwsbrief bevat aankondigingen van excursies, open dagen en meewerk- of meeleefmogeljkheden op gerealiseerde projecten, meldt nieuwe initiatieven met betrekking tot 'anders' bouwen en wonen en geeft een overzicht van de nieuwste aanwinsten in de bibliotheek van het Servicepunt.
 
De nieuwsbrief zal regelmatig gaan verschijnen, bijvoorbeeld eenmaal per maand, maar heeft vooralsnog geen vaste verschijningsfrequentie. Belangstellenden kunnen zich kosteloos abonneren.
 
Het Landelijk Servicepunt Anders Wonen Anders Leven werd in 2005 in het leven geroepen door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling.
 
Omslag reageerde hiermee op de groeiende vraag naar informatie door mensen die op zoek zijn naar 'andere' vormen van wonen en (samen)leven.
 
Het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven bestaat uit een zeer uitgebreide website ( http://www.omslag.nl/wonen ) en een bezoekers-informatiepunt, dat is ondergebracht in de bibliotheek van Omslag, Hoogstraat 301a in Eindhoven.
 
Het bezoekers-informatiepunt is iedere maandag- en vrijdagmiddag van 14:00-17:00 uur open voor bezoekers. Ter plekke kunnen ook video's en dvd's worden bekeken, evenals de website van het Servicepunt. Desgevraagd helpen medewerkers van Omslag een handje bij het gericht zoeken naar informatie.
 
Noten voor de pers
 
Meer informatie over het Servicepunt Anders Wonen Anders Leven is verkrijgbaar bij Omslag: 040-2910295 (Marta Resink en Dick Verheul)
 
Belangstellenden kunnen zich kosteloos abonneren op regelmatige toezending van de nieuwsbrief.
Abonneer nu per E-mail.
 
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |