menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Vasten met een volle maag
 
Persbericht van Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
 
Eindhoven, 2 maart 2006 - In het kader van de Vastentijd worden de komende weken overal in het land weer Wereldmaaltijden georganiseerd, ondermeer in Deventer, Bergeijk, Eindhoven en Eelde. Tijdens een Wereldmaaltijd staat een eerlijke wereldvoedselverdeling centraal.
 
In een Wereldmaaltijd wordt per persoon niet meer voedsel gebruikt dan beschikbaar is bij een eerlijke mondiale voedselverdeling. Tussen de gangen door is er ruimte voor bezinning. Want: wereldwijd wordt er voldoende voedsel geproduceerd om iedere wereldbewoner elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Toch sterven dagelijks zo'n 25.000 mensen door honger en ondervoeding. Dat is geen gevolg van schaarste, maar van ongelijke verdeling.
 
Voedsel genoeg voor iedereen!
 
De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) heeft op basis van de huidige voedselproductie wereldwijd uitgerekend hoeveel voedsel er per wereldbewoner momenteel beschikbaar is. Dat is erg veel: bijna 2,4 kg per persoon per dag! De FAO schat in dat de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking.
 
Op basis van cijfers van de FAO (peiljaar 2000) berekende Stichting WereldDelen dat per wereldbewoner de volgende hoeveelheden voedsel per dag beschikbaar zijn: 264 gram tarwe, 269 gram rijst, 268 gram mais, 60 gram gerst, 68 gram overige granen, 145 gram aardappelen, 313 gram wortel- en knolgewassen, 25 gram peulvruchten, 303 gram groenten, 212 gram fruit, 50 gram ruwe suiker, 260 gram melk, 57 gram vis en 50 gram (keuken)olie.
 
Volle maag zonder schuldgevoel
 
Wie zich bij een Wereldmaaltijd een sober of karig maal voorstelt zal zich verbazen: een Wereldmaaltijd is een ruime, smakelijke en voedzame maaltijd die uit drie gangen kan bestaan! In het Wereldmaaltijd-concept wordt bovendien aangeraden gebruik te maken van biologisch geteelde producten uit eigen regio. Importingredienten worden zoveel mogelijk betrokken via de eerlijke handel: producten met het Fair Trade- of Max Havelaar-keurmerk en producten uit de Wereldwinkel.
 
Een Wereldmaaltijd vult de maag op een verantwoorde manier, maakt de tongen los en leidt tot een groter bewustzijn van het wereldvoedselvraagstuk.
 
Het Wereldmaaltijd-concept
 
Het idee voor de Wereldmaaltijd werd in 2001 bedacht door Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling, daarbij geinspireerd door materiaal van Stichting WereldDelen. Samen met zijn directe buren (de Zusters van Liefde en Emmaus-Eindhoven) organiseerde Omslag verschillende Wereldmaaltijden voor grote groepen, waarvan enkele keren in de vastentijd. Ook dit jaar wordt in het klooster aan de Hoogstraat in Eindhoven weer een Wereldmaaltijd bereid: op donderdag 23 maart. Er kunnen veertig personen mee-eten. Het initiatief komt van de Hoogstraatgemeenschap.
 
In 2003 vervaardigde Omslag in samenwerking met Stichting WereldDelen een praktisch informatiepakket. Dit bevat uitvoerige achtergronden, feiten en cijfers, menusuggesties, een poster en een informatieve placemat. Ook biedt het pakket suggesties voor bewust consumeren met oog voor het milieu en rechtvaardige Noord-Zuid verhoudingen, en een handig draaiboek voor het organiseren van een Wereldmaaltijd. Tenslotte bevat het pakket inspirerende teksten die desgewenst gebruikt kunnen worden bij een bezinning.
 
Enthousiaste ervaringen
 
Sinds de introductie van de Wereldmaaltijd worden overal in het land Wereldmaaltijden georganiseerd. Initiatieven komen vaak van religieuze en politieke groeperingen, milieu-, ontwikkelings- en solidariteitsorganisaties, vrouwengroepen, scholen, woongroepen en soms door restaurants. Vrijwel overal overheerst de verbazing over de grote hoeveelheid smakelijk eten die dagelijks voor iedereen beschikbaar blijkt. De gesprekken tijdens de maaltijd zijn levendig en inhoudelijk. Meestal ontstaan er tijdens - en na - het eten spontane gesprekken over de wereldvoedselsituatie, de (politieke) achtergronden van de ongelijke voedselverdeling, over armoede in eigen land en over het eigen consumptiegedrag. Na afloop gaat ieder met een goed gevulde maag naar huis.
 
Op 6 maart en 10 april zijn er Wereldmaaltijden in Deventer, op 18 en 19 maart in de Natuurtuin in Bergeijk, op 23 maart in Eindhoven en op 30 maart in Eelde. Overige aankondigingen van Wereldmaaltijden vindt u op de website: www.omslag.nl/voedsel.htm#agenda
 
Ook uitvoerige achtergrondinformatie over de Wereldmaaltijd is beschikbaar via deze website. Daar vindt u bovendien verslagen en foto's van eerder georganiseerde Wereldmaaltijden, alsmede enkele uitgewerkte recepten.
 
Het Wereldmaaltijd-informatiepakket kost 7,50 euro, inclusief porto en is te bestellen via giro 753665, t.n.v. Omslag in Eindhoven, o.v.v. 'Wereldmaaltijd'.
 


 
Noten voor de pers
  • Voor algemene informatie over de Wereldmaaltijd kunt u terecht bij Omslag, 040-2910295. Hier kunt u ook een (recensie)exemplaar van het informatiepakket aanvragen.
  • Achtergronden over de Wereldmaaltijd, verslagen en foto's vindt u op www.omslag.nl/voedsel.htm
  • Wij brengen u graag in contact met organisatoren van Wereldmaaltijden

 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |