menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Reactie op Optiedocument energie en emissies 2010/2020
Onderzoeksbureaus schetsen fout beeld energievoorziening

 
Persbericht Stichting Natuur en Milieu
 
Utrecht, 14 februari 2006 - De onderzoekers van ECN en MNP schetsen in het juist gepresenteerde Optiedocument een verkeerd beeld. Het Optiedocument onderschat de kosten voor kernenergie, ziet de economische voordelen van duurzame energie over het hoofd en houdt het meest milieuvriendelijke energiescenario buiten de berekeningen.
 
Het Optiedocument laat bij kernenergie de kosten voor opslag van radioactief afval, de verzeke-ringskosten van een ongeluk met een kerncentrale en beveiligingskosten van de kerncentrale bui-ten beschouwing. Volgens Natuur en Milieu rekenen de onderzoekers zich zo rijk. De milieuorganisatie vindt dat deze kosten in een liberale energiemarkt dienen te worden gedragen door marktpar-tijen, zoals ook minister Brinkhorst en Eurocommissaris Kroes steeds benadrukken.
 
Aan de andere kant worden in het Optiedocument de mogelijkheden voor duurzame energie structureel onderschat. In veel andere EU-landen is het aandeel duurzame energie vele malen hoger dan in Nederland. Het aandeel duurzame energie in Nederland behoort met 5% tot het laagste in Europa. Positieve voorbeelden zijn Oostenrijk (70%), Zweden (50%), Finland (25%), Denemarken (ruim 20%) en Frankrijk (15%). Die landen profiteren ook allemaal economisch van hun keuze voor duurzame energie.
 
Het optimale energiescenario voor een schone en betrouwbare energievoorziening bestaat volgens Natuur en Milieu uit meer energiebesparing (jaarlijks een 0,5% extra energiebesparing spaart in tien jaar tijd een extra energiecentrale uit), meer duurzame energie (wind, zon en biomassa) en schone kolenvergassing met CO2-opslag. Dat scenario is door de onderzoekers van ECN en MNP buiten beschouwing gelaten. Volgens Natuur en Milieu is dat een gemiste kans omdat dat het enige scenario is dat ook op de lange termijn werkt.
 
Dat er ooit een oplossing komt voor het radioactieve afval van kernenergie is zeer onwaarschijnlijk. Aan onderzoek naar kernenergie is alleen al tussen 1991 en 2001 88 miljard dollar uitgegeven. Wanneer dergelijke bedragen ge´nvesteerd zouden zijn in duurzame energie dan zou deze al veel goedkoper zijn en een groter aandeel in de energievoorziening kunnen hebben.
 
Meer informatie Michel Jehae, 06-14487427
persvoorlichting Natuur en Milieu
 
Foto's persconferentie
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |