menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Vrijplaats het Mierenbosch in Wageningen wordt ontruimd
Veiling strobalenhuisje

 
Persbericht
 
Wageningen, 26 juni 2006 - Op 1 juli wordt het strobalen huisje in het Mierenbosch in Wageningen afgebroken. De strobalen worden per stuk verkocht aan de hoogste bieders. De opbrengst is bestemd voor huisvesting van uitgeprocedeerde asielzoekers in de Kolkakkerflat in Wageningen. De veiling annex manifestatie vindt plaats van 14.00 - 17.00 uur. Locatie: Geertjesweg 138, Wageningen
 
Vrijplaats het Mierenbosch in Wageningen wordt ontruimd
 
Mierenbosch Het Mierenbosch is een gekraakt terrein in de bossen van Wageningen. Op het terrein is een strobalen huis in de vorm van een vault (boog, gewelf) gebouwd. De krakers gebruikten de plek om te experimenteren met verschillende manieren van bouwen met strobalen. Door middel van het houden van open dagen en het organiseren van workshops lieten ze mensen kennismaken met een andere manier van bouwen, namelijk het bouwen van huizen van strobalen. De strobalen vault is uniek in haar soort door haar bijzondere vorm. Veel mensen raakten geinspireerd door de schoonheid van het huis. Samen met gemeenteraadsleden hebben de bewoners van het Mierenbosch de afgelopen jaren geprobeerd de plek te behouden. Toen dat niet mogelijk bleek, is samen met de gemeente gezocht naar een alternatieve locatie voor de strobalen vault. Dit is uiteindelijk op niets uitgelopen. Het terrein ligt in de ecologische hoofdstructuur en voor een kleinschalig project op het gebied van strobouw is hierin geen plek. De eigenaar, Staatsbosbeheer, spande een bodemprocedure aan om de krakers het bos uit te krijgen en de uitkomst daarvan is dat het Mierenbosch op 1 juli moet verdwijnen. De strobalen vault moet worden afgebroken.
 
Geen ruimte voor kleinschalige betaalbare initiatieven
 
De bewoners stellen: ,,We hebben een plek gecreeerd waar we een andere manier van bouwen, een andere manier van leven hebben laten zien, met respect voor mensen en voor de natuur. Wij willen niet dromen over een betere toekomst, maar er zelf gestalte aan geven. Hiermee willen we andere mensen inspireren hetzelfde te doen, te laten zien dat het mogelijk is je dromen werkelijkheid te laten worden, hoe klein of hoe groot ook. Het is belangrijk dat er plekken zoals deze zijn waar nieuwe idee�n worden ontwikkeld en waar ge-experimenteerd kan worden. Vanuit het Mierenbosch zijn enkele nieuwe initiatieven op het gebied van strobouw ontstaan. We hopen dat het ook in Wageningen haar vruchten zal afwerpen''.
 
Benefietveiling van de strobalen van de vault
 
Bewoonster Leontine: ,,We willen niet alleen zelf op een fijne plek wonen, maar vinden dat iedereen recht heeft op een veilig en betaalbaar onderkomen. Daarom gaan we op 1 juli de strobalen van de vault veilen. De opbrengst van de veiling gaat naar de gekraakte Kolkakkerflat in Wageningen waar Opvang Nu onderdak voor uitgeprocedeerde asielzoekers realiseert''.
 
De Kolkakkerflat is in januari van dit jaar gekraakt en is een van de drie flats die al een jaar leegstonden. Eigenaar is de Woningstichting. De flat bestaat uit 17 woningen en is afgesloten van gas, water en elektriciteit. Men is bezig de flat weer aan te sluiten op de voorzieningen. Onlangs is in een van de onderste woningen van de flat een pannenkoekenrestaurant geopend. Een andere woning is als fietsenwerkplaats ingericht.
 
Steun Opvang Nu en koop een strobaal!
 
Tijdens de veiling zullen er korte diapresentaties / praatjes worden gehouden. Er zijn hapjes en drankjes en optredens met muziek. Het is de bedoeling dat de strobalen zo duur mogelijk verkocht gaan worden!
 


 
Noten voor de pers
Meer info: Leontine: 0317-453949 / 06-10581595
Website: squat.net/mierenbosch
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |