menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
India laat grootste deel kinderarbeid nog steeds ongemoeid
 
Persbericht van de Landelijke India Werkgroep
 
Utrecht, 2 augustus 2006 - Kinderarbeid in de landbouw en alle werk in en om het huis - samen zeker goed voor tweederde van de Indiase kinderarbeid van 60 tot 100 miljoen - is in India nog steeds toegestaan. Dit ondanks het feit dat de Indiase regering gisteren liet weten dat kinderen onder de 14 jaar vanaf 10 oktober 2006 niet meer als huishoudelijke hulp en in de horeca mogen werken.
 
De campagne 'Stop kinderarbeid - School, de beste werkplaats' juicht het besluit van de Indiase regering van harte toe. Gerard Oonk, woordvoerder van de campagne: 'Dit is een belangrijke stap na alle druk op India om meer werk te maken van de bestrijding van kinderarbeid. Helaas is niet besloten om ook het werk in de landbouw en in het eigen huishouden aan banden te leggen. Daarvoor is ook nodig om het recht op onderwijs, sinds kort in de Grondwet, beter in de praktijk te brengen.' Naar schatting gaan circa 100 miljoen kinderen in India tussen de 5 en 14 jaar niet naar school.
 
OfficiŽle cijfers zijn er niet maar naar schatting van Indiase maatschappelijke organisaties werken circa 10 miljoen kinderen werken als huishoudelijke hulp in andere huishoudens. Ongeveer evenveel kinderen werken in de honderdduizenden Indiase eethuisjes ('dhabas'), kraampjes, theestalletjes maar ook in restaurants, hotels e.d. Veel van deze kinderen staan bloot aan psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Het grootste aantal kinderen, circa 70%, werkt echter in de landbouw, overigens vaak ook gevaarlijk werk.
 
De Indiase MV Foundation, die in 6000 dorpen en in de stad Hyderabad kinderen van werk naar school begeleidt, is positief over de maatregel. Voorzitster Shantha Sinha; 'Tot nu toe hadden wij geen wettelijke mogelijkheden om kinderen uit dit soort situaties te halen, ook als we er van wisten. Nu wel'.
 
De beslissing van de Indiase regering lijkt ook een reactie op een voorlopige uitspraak van het Indiase Hooggerechtshof dat de huidige kinderarbeidwet niet strookt met het fundamentele recht op onderwijs.
Dit recht is onlangs in de Indiase Grondwet opgenomen. Maatschappelijke organisaties die onlangs bij het Hooggerechtshof een petitie indienden kregen van het Hof gelijk dat de huidige wet veel kinderarbeid toestaat die kinderen uit school houdt. De wet verbiedt alleen kinderarbeid in een aantal specifieke beroepen en activiteiten. Andere vormen van kinderarbeid zijn niet verboden maar eperkt tot maximaal zes uur per dag. Kinderarbeid die kinderen thuis verrichten, ook bijvoorbeeld het stikken van voetballen of het rollen van sigaretten voor grote bedrijven, wordt 'gewoon' door de wet toegestaan.
 


 
Meer informatie:
Gerard Oonk
Directeur landelijke India Werkgroep
030-2321340 of 030-2893812 (thuis)
 
'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' is een campagne die gevoerd wordt met Alliance2015 organisaties in 6 Europese landen. In Nederland is het een gezamenlijk initiatief van Hivos, FNV Mondiaal, de Algemene Onderwijsbond en de Landelijke India Werkgroep. De campagne zet zich in voor de bestrijding van Šlle vormen van kinderarbeid.
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |