menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Nieuw boek waarschuwt
Mondiale Voetafdrukken groeien sneller dan de wereldbevolking

 
Persbericht van Jan Juffermans
 
Boxtel, 31 augustus 2006 - Sinds 2001 is de wereldeconomie gegroeid met meer dan 20 procent, schreef R.J. Samulson deze week in Newsweek (August 21-28, p. 57). De gevaren van die razendsnelle groei in vijf jaar zijn onverklaarbaar afwezig op de politieke agenda, evenals de groei van de wereldbevolking. Die groeide in dezelfde periode met ongeveer 6%. Vooral de groei van de consumptie per hoofd van de bevolking (de Mondiale Voetafdruk) zorgt er dus voor dat we de mondiale hulpbronnen snel opsouperen, ook als we de groei van de wereldbevolking zouden kunnen stoppen. Dit is het grote mondiale vraagstuk waar we met z'n allen voor staan.
 
Nieuw boek over de Mondiale Voetafdruk
 
Over dit mondiale vraagstuk gaat het nieuwe boek 'Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk'. Het behandelt alle aspecten van het model 'Mondiale Voetafdruk' en de benutting van de mondiale gebruiksruimte. Dat is de ruimte op aarde, die biologisch productief is. Die ruimte staat onder grote druk, qua kwantiteit en qua kwaliteit. Dat komt door vele oorzaken, maar met name door de alsmaar stijgende productie en consumptie en een groeiende wereldbevolking. Dat die ontwikkelingen zeer ernstige gevolgen hebben, voor ons zelf en volgende generaties, is nog maar nauwelijks tot de meeste mensen doorgedrongen. Dat komt omdat de verbanden niet zo goed zichtbaar zijn en we de grenzen nog niet goed kennen. Wellicht ook omdat het om 'zachte' grenzen gaat. De natuur laat, tot op zekere hoogte, over zich lopen. De Mondiale Voetafdruk maakt dergelijke problemen duidelijk en beter hanteerbaar.
 
Noodzakelijk en aantrekkelijk
 
De gemiddelde inwoner van Nederland, maar ook van bijvoorbeeld Japan en de Verenigde Staten, gebruikt nu zoveel fossiele energie, grondstoffen en ruimte, dat mensen elders op aarde daar schade van ondervinden en tekort worden gedaan. Een zelfde niveau van consumptie is dan ook onmogelijk voor bijvoorbeeld alle Chinezen en de Indiase bevolking. Daarvoor zouden extra aardes nodig zijn. Op basis hiervan concludeert Jan Juffermans in zijn boek dat duurzame leefstijlen noodzakelijk zijn, en zelfs een kwestie van mensenrechten. Tegelijk laat hij de aantrekkelijke kanten van duurzame leefstijlen zien, vooral op persoonlijk en gemeentelijk niveau.
 
Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten, door Jan Juffermans, uitgave in samenwerking met Lemniscaat, Rotterdam 2006, ISBN 90 5637 839 2, 160 pag., prijs 14,50.
 
Het boek is tegelijk op internet en als gedrukt boek gepubliceerd. Op www.janjuffermans.nl kunt u het boek gratis downloaden, bekijken en afdrukken.
 
Jan Juffermans (Oegstgeest, 1945) is vanaf 1978 medewerker van De Kleine Aarde, het Centrum voor een duurzame leefstijl in Boxtel. Daarvoor werkte hij 14 jaar in het bedrijfsleven. Hij geeft met zijn werk en publicaties internationaal bekendheid aan de gevolgen van ons leefpatroon voor mens en milieu wereldwijd, nu en in de toekomst. In 2005 won hij de eerste Duurzaamheidsprijs van de gemeente Boxtel.
 
Meer informatie over de Mondiale Voetafdruk: http://www.voetenbank.nl en http://www.footprintnetwork.org.
 
Het boek kan met korting besteld worden door 13 euro (incl. verzendkosten) over te maken op gironummer 17 54 733 van J.P. Juffermans, Apollopad 25, Boxtel, met vermelding 'Boek MV' en het adres waar het naar toe gestuurd moet worden.
 


 
Noten voor de pers
 
Voor een recensie-exemplaar of andere informatie:
Jan Juffermans, 0411-676885
Website: www.janjuffermans.nl
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |