menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Top Nederlands bedrijfsleven roept politiek op
Neem verantwoordelijkheid voor natuur en milieu

 
Open brief, 12 december 2006.
 
Pleidooi voor een kabinet met een mondiale visie op natuur- en klimaatbeleid
 
Geachte politiek leiders,
 
De verkiezingen zijn geweest en de informatie is gaande. Het valt ons op dat in het politieke debat en in de partijprogramma's hierbij opnieuw weinig aandacht is geweest voor natuur, biodiversiteit en klimaat. Wereldwijd verdwijnen de ecosystemen, de natuurlijke eenheden van onze planeet met enorme snelheid met als oorzaak voornamelijk menselijk handelen. Elk jaar sterven er meer plant- en diersoorten uit. Wetenschappers wijzen ons hier regelmatig op, zoals in het door 1.300 wetenschappers uitgevoerde Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties, dat vorig jaar werd gepubliceerd. Wij, mensen werkzaam in nationale en internationale bedrijven en instellingen, maken ons grote zorgen hierover en vinden dat deze problematiek de afgelopen jaren te weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie. De natuur vormt de basis van ons bestaan, dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst.
 
U maakt nu uw plannen voor de komende vier jaar. Wij vinden dat u het beschermen van ons leefmilieu zowel hier als wereldwijd een hogere prioriteit moet geven. Dit is in het belang van onze toekomst, onze economie en ons welzijn. Het Nederlandse bedrijfsleven moet gestimuleerd worden om leiderschap te tonen en zelf bij te dragen aan duurzame ontwikkeling, maar ook de ruimte krijgen om zich verantwoordelijk op te kunnen stellen. Dit betekent dat regels uitvoerbaar moeten zijn, en dat duurzaamheid beloond wordt en niet wordt tegengewerkt via het vrij baan geven aan onduurzaam gedrag.
 
Nederland zal binnen de Europese Unie een strategie moeten ontwikkelen waarin innovatie gericht op hoogwaardige duurzame technologieën, kennisontwikkeling, en maatschappelijke betrokkenheid bij de natuurlijke systemen centraal staat. Dit om te voorkomen dat ons welzijn ondermijnd wordt door het verlies van ons fundament, de natuur.
 
Wij verwachten van een nieuw kabinet, van welke signatuur dan ook, beleid en daadkracht op basis van een mondiale visie ten gunste van het duurzaam beheren van onze natuurlijke systemen, alsmede duidelijkheid wie deze portefeuille beheert.
 
Wij nodigen de toekomstige formateur en de leiders van de toekomstige coalitiepartijen, alsmede kamerleden en partijbesturen uit om met ons en maatschappelijke organisaties deze lange termijnvisie te ontwikkelen en elkaar te helpen bij het opzetten van een daadkrachtig beleid.
 
Hoogachtend,
 
(op persoonlijke titel)
 
Yoeri Albrecht, Sigrid van Aken, Peter Bakker, Jan Theo Bautz, Jan Bennink, Peter Berdowski, Matthijs Bierman, Cees Boer, Jan Boersema, Wim Boonstra, Pieter Borkent, Else Bos, Onno van den Brink, Herman Bruggink, Antony Burgmans, Theo Camps, Gerlach Cerfontaine, Eric Coorens, Joppe Cramwinckel, Ellen Damsma, Wout Dekker, Hans van Dord, Leendert van Driel, Bas van Duinen, Peter Elverding, Ewoud Goudswaard, Menno Groeneveld, Rijkman Groenink, Bert Heemskerk, Sietze Hepkema, Jan-Michiel Hessels, Steven van der Heijden, Gerard Hoetmer, Jan Hommen, Reindert Houben, Charlotte Insinger, Rokus van Iperen, Michiel Jaski, Auke van Keulen, Theodor Kockelkoren, Rutger Koopmans, Ruud Koornstra, Peter Kortenhorst, Arwin van Laanen, Hendrik Jan Laseur, René Leegte, Kees van Lede, Max Ter Linden, Maurice Lippens, Bert Meerstadt, Aloys Meinema, Roderick Munsters, Jan Harm Musters, Lucas Noldus, Erwin Nijsse, Robert-Jan van Ogtrop, Boudewijn Poelmann, Kim Potters, Jurgen Pullens, Alexander Rinnooy Kan, Robert Reibestein, Yvonne van Rooij, David Rosenberg, Bas Rüter, Margot Scheltema, Hans Schut, Naomi Sedney, Regien van der Sijp, Hans Smits, Allerd Sticker, Wim Tjaberinga, Harry Verhaar, Louise Vet, Karel Vuursteen, Johan van der Werf, Rein Willems, Reinoud Wolff, Herman Wijffels, Leo van Wijk, Marcel Zegger, Jan Zuidam
 
Contactadres:
Leaders for Nature
p/a IUCN Nederlands Comité
Plantage Middenlaan 2K, 1018 DD Amsterdam
020-6261732
 
Cc: Informateur Dhr. Hoekstra
Ministers en Staatsecretarissen Financien, Economische Zaken, VROM, LNV, OCW, V&W en Buitenlandse Zaken.
 
Lijst ondertekenaars (PFD bestand in nieuw venster)
 
Deze brief is een initatief van het IUCN NL Leaders for Nature, voor meer informatie zie www.iucn.nl
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |