menu
spacer
 
| de duurzaamsite / nieuws 2006 |
 
 
 
Teken voor 30 augustus
Petitie voor een duurzame economie

 
Vanuit verschillende organisaties is het initiatief genomen tot een voorstel aan de Tweede Kamer om de economie op een andere manier te meten en dus ook op een andere manier beleid te maken.
De belangrijkste reden is dat, zoals het nu gaat, allerlei sociale en milieukosten niet worden meegerekend en allerlei gevolgen van het economisch beleid voor de ontwikkelingslanden uit het zicht blijven.
 
Ook wordt door de nationale beleidsmakers uitgegaan van de noodzaak van economische groei zonder zich voldoende af te vragen of er geen grenzen aan die groei zijn, en of het nu al niet genoeg is.
 
Het voorstel is opgenomen in een brief met bijlagen die u kunt vinden op www.globalternatives.nl/mevpetitie. Staat u achter dit initiatief, dan kunt u ter plekke de brief mee ondertekenen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Juffermans (De Kleine Aarde)
0411 - 676885
 
 
terug/back | de duurzaamsite / nieuws 2006 |