[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Zweedse boseigenaren willen Sami en hun rendieren kwijt

Persbericht

Milieudefensie start actie voor bedreigde rendier-bossen

Amsterdam, 3 maart 1999 -- Vandaag start Milieudefensie een actie voor erkenning van de eeuwenoude rechten van het Sami-volk*) om hun rendieren in de Zweedse bossen te laten grazen. Zweedse bosbezitters hebben het nomadenvolk voor de rechter gedaagd om de rendierkuddes van de Sami uit hun bossen te weren. In de `moderne' bosbouwopvattingen van deze eigenaren is geen plaats meer voor de leefwijze van de Sami. Milieudefensie steunt de Sami met een schrijfactie en vraagt de Zweedse regering in te grijpen in het conflict. Milieudefensie vindt net als de Sami dat het bos voor verschillende doeleinden gebruikt moet worden: niet alleen voor houtkap zoals de eigenaren willen, maar ook voor de begrazing van rendieren. Twintig procent van ons hout en papier is afkomstig uit Zweden.

Verantwoord bosbeheer

De helft van het Zweedse bos is in handen van particuliere eigenaren. Veel van die eigenaren beschouwen de bossen als houtplantages waarvan ze maximaal gebruik willen maken. Daar is geen plaats meer voor de Sami en hun rendieren. Omdat de Sami geen schriftelijke documentatie kunnen overleggen van hun eeuwenoude gebruiken, dreigen ze de rechtszaak te verliezen.
Niet alle boseigenaren denken er overigens zo over. Samen met de Zweedse Staatsbossen en een aantal grote bosbouwbedrijven bewijzen de Sami dat graasrechten en commercieel gebruik van bossen wel degelijk samengaan. Een (deel van) hun bossen heeft het FSC-certificaat verworven. Het internationale keurmerk van de Forest Stewardship Council garandeert dat de bossen op duurzame wijze worden beheerd. Dit keurmerk erkent de graasrechten van de Sami volledig.


Noot voor de pers: een delegatie van het Sami-volk is van 11 t/m 13 
          maart bij Milieudefensie op bezoek. In hun 
          programma is ruimte voor ontmoetingen met de pers. 

Voor meer informatie:
Irene Bloemink, cooerdinator schrijfacties: 020 427 2090
Arjan Alkema, beleidsmedewerker Bossen: 020 550 7300


*)In Nederland zijn de Sami beter bekend als Lappen. Voor de Sami is 
 die naam beledigend.


menu | dDH