[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Hulp gevraagd: Stellingname tegen machtsuitbreiding WTO

26 april 1999.

De campagne tegen Millennium Ronde en de voortgaande liberalisering in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) komt goed op gang. Al zo'n 50 organisaties in Nederland hebben aan het secretariaat van "MAI niet gezien!" laten weten, dat ze de internationale verklaring onderschrijven. Zie hieronder.

Om het verzet tegen de WTO Millennium Ronde stevig kracht bij te zetten hopen we dat heel veel organisaties zich hierbij nog zullen aansluiten. Daarom willen we je vragen om mee te helpen met het benaderen van organisaties, bijvoorbeeld van organisaties in je omgeving of die waar je al contacten mee hebt, lid van bent enz. We denken daarbij aan internationale solidariteitsorganisaties, natuur- en milieubeschermingsorganisaties, mensenrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties, uitkeringsgerechtigden- en vakbondsorganisaties, anti-racisme-, vluchtelingen- en migrantenorganisaties, anti-militarisme- en vredesorganisaties, dierenrechtenorganisaties, jongerenorganisaties, politieke partijen, enz.

Er is voorlopig nog geen definitieve dead-line voor de ondertekening. Maar vooral om de grotere en gematigdere organisaties mee te krijgen is het goed als de lijst de komende tijd flink verder groeit.

Als je kopieŽn van de verklaring op papier wilt ontvangen, geef dan even je adres door en het aantal kopieŽn dat je wilt ontvangen. Onze ervaring is dat als je verklaringen rondstuurt je er vaak actief achteraan moet bellen. Als je ergens met ons over wilt overleggen, schroom dan niet om even te bellen.

Met vriendelijke groet,
Merijn Schoenmaker,
Harry Westerink
en Koen van der Meulen


Internationale verklaring tegen WTO Millennium Ronde

De Europese Commissie (EC) wil binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een veelomvattende "Millennium Ronde" lanceren voor nieuwe onderhandelingen over handelsliberalisering. De EC streeft onder meer naar uitbreiding van het WTO-regime op bestaande terreinen, zoals het akkoord over Intellectuele Eigendomsrechten (TRIP's), en naar nieuwe terreinen, waaronder investeringen, concurrentiebeleid en overheidsaankopen.

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder de stichting Naar Een Ander Europa en het landelijke campagnenetwerk "MAI niet gezien!" verzet zich tegen uitbreiding van de macht van de WTO en tegen de Millennium Ronde. Handelsliberalisering onder het WTO-regime gaat lijnrecht in tegen het belang van gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling, democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten van vrouwen en kinderen.

Wij roepen basisorganisaties, NGO's en (lokale) overheden daarom met klem op om de bijgaande verklaring te onderschrijven (zie hieronder) en alles in het werk te stellen om de inhoud ervan werkelijkheid te doen worden. Organisaties die de verklaring willen mede-ondertekenen kunnen dit door geven aan:

"MAI niet gezien!", Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden
tel 071-5127619, tel/fax: 071-5144217, fax: 071-5134907
e-mail: lokabaal@dsl.nl


VERKLARING VAN LEDEN VAN DE INTERNATIONALE "CIVIL SOCIETY" TEGEN EEN "MILLENNIUM RONDE" OF EEN NIEUWE RONDE VAN VEELOMVATTENDE ONDERHANDELINGEN OVER HANDEL

In november 1999 zullen regeringen van over de gehele wereld bijeenkomen in Seattle voor de derde MinisteriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Wij, de ondergetekende leden van de internationale "civil society", verzetten ons tegen elke inspanning om de macht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit te breiden, door een nieuwe veelomvattende ronde van handelsliberalisering. In plaats daarvan dienen de regeringen de gebreken van het systeem en het WTO-regime zelf te herzien.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde en de oprichting van de WTO waren uitgeroepen tot middelen voor het vergroten van welvaart en voorspoed wereldwijd en voor het bevorderen van het welzijn van alle mensen in alle lidstaten. In werkelijkheid echter heeft de WTO in de afgelopen vijf jaar bijgedragen aan de concentratie van welvaart in de handen de rijke minderheid, aan de groeiende armoede voor de meerderheid van de mensen op de wereld, en aan niet-duurzame patronen van produktie en consumptie.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde hebben in de eerste plaats gefunctioneerd om markten open te breken in het voordeel van multinationale ondernemingen ten koste van nationale economieŽn; van arbeiders, boeren en andere mensen; en van het milieu. Het systeem, de regels en de procedures van de WTO zijn bovendien ondemocratisch, ondoorzichtig en onverantwoordelijk en hebben gewerkt om de meerderheid van de wereldbevolking te marginaliseren.

Dit alles heeft plaatsgevonden in de context van een toenemende wereldwijde economische instabiliteit, de ineenstorting van nationale economieŽn, de toenemende onrechtvaardigheid zowel tussen als binnen landen en de toenemende aftakeling van milieu en maatschappij, als gevolg van de versnelling van het proces van economische globalisering.

De regeringen die de WTO domineren en de multinationale ondernemingen die hebben geprofiteerd van het WTO-systeem, hebben geweigerd om deze problemen te erkennen en aan te pakken. In plaats daarvan dringen zij verdere liberalisering op door nieuwe onderwerpen te introduceren voor opname in de WTO. Dit zal leiden tot een verdieping van de crisis die is verbonden met het proces van economische globalisering en de WTO.

Wij verzetten ons tegen alle onderhandelingen over verdere liberalisering, in het bijzonder die onderhandelingen die nieuwe terreinen onder het WTO-regime brengen, zoals investeringen, concurrentiebeleid en overheidsaankopen. Wij verbinden onszelf om campagne te voeren voor de afwijzing van alle zulke voorstellen. In het bijzonder verzetten wij ons tegen de Trade Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs).

Wij roepen op tot een moratorium op alle nieuwe onderwerpen en alle verdere onderhandelingen die de reikwijdte en macht van de WTO uitbreiden.

Tijdens dit moratorium dient een veelomvattende en grondige herziening van de bestaande akkoorden plaats te vinden. Effectieve stappen dienen dan te worden genomen om deze akkoorden te veranderen. Zo'n herziening dient de effecten van de WTO op gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling, democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten van vrouwen en kinderen aan te pakken. De herziening dient te worden uitgevoerd met volledige deelname van de "civil society".

De mislukking van het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI) in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toont de brede maatschappelijke oppositie tegen deregulering van de wereldeconomie, tegen de toenemende overheersing van multinationale ondernemingen en tegen het escalerende gebruik van hulpbronnen en de aftakeling van het milieu.

Een herziening van het systeem schept voor de maatschappij een gelegenheid om van koers te veranderen en een alternatief, humaan en duurzaam internationaal systeem van handels- en investeringsregels te ontwikkelen.


Ondertekenaars uit Nederland (bijgewerkt op 25 april 1999)


Actiecomitť Sem-Terra Nederland
Action for Solidarity Equality Environment and Development (A SEED)
Alternatieve Konsumenten Bond (AKB)
Amsterdams SolidariteitsKomitee Vluchtelingen / Steunpunt Vluchtelingen
(ASKV/SV) Anti-Militaristisch OnderzoeksKollektief Noord (AMOK-Noord)
Bangladesh Groep Nederland Bont voor Dieren Both Ends Burma Centrum
Nederland Corporate Europe Observatory (CEO) COS Groningen, Centrum voor
Internationale Samenwerking DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie Emmaus
Regenboog, Wageningen Emmaus De Bilt Guatemala Komitee Haags
Vredesplatform International Committee Against Disappearences (ICAD)
Jongeren Milieu Aktief (JMA) Komitee Utrecht tegen Racisme en Fascisme
(KURF) Landelijke Vereniging van Wereldwinkels Regio Schagen Liga voor de
Rechten van de Mens MAI niet gezien! anti-MAI campagne in Nederland MAID
Mama Cash, Financieringsfonds voor Vrouwen Milieudefensie, Friends of the
Earth Nederland Nederlands Comitť voor IUCN OtherWise, Interdisciplinary
Research and Education on Sustainable Development Pacifistische
Socialistische Partij Ď92 (PSP'92) Progressieve Boekhandel Rosa Recht voor
al wat leeft Secretariaat van de Schone Kleren Kampagne in Amsterdam
Socialistische ArbeidersPartij (SAP) Stichting Promotie, Arabische en
Turkse Vrouw en Gezin Stichting Searchweb Stichting Aarde Stichting Naar
Een Ander Europa Stichting De Brandnetel Stichting Omslag VENA Library and
Information Services over Gender, Social Change and Development Vereniging
Amsterdam Anders Vereniging Bijstandsbond Amsterdam VoedselkoŲperatie
Utrecht Vrouwen Informatie Punt Nicaragua (VIP) Wageningse Steungroep
Minima Werkgroep Noord-Zuid FNV Groningen Werkgroep Naar Een Feministisch
Europa Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam Women For Peace,
International Department (Vrouwen voor Vrede)


menu | dDH