[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Draagvlak autovrije zondag groeit

In Nijmegen, Amsterdam, Eindhoven, Deventer, Hengelo, Rotterdam en Zoetermeer is een autoloze zondag in voorbereiding.

Door Marta Resink

In Nijmegen zijn het De Groenen, in Hengelo de RPF en de ENFB en in Amsterdam GroenLinks, de Autolozen en Pippi. In Zoetermeer komt het initiatief van de plaatselijke afdeling van Milieudefensie en in Rotterdam van de gemeente. De bonte mix van initiatiefnemers vormt een weerspiegeling van het draagvlak dat zich aan het ontwikkelen is om de autovrije zondag in Nederland te herintroduceren.

In Nijmegen staat de autovrije zondag op het programma voor zondag 17 mei. Er worden tal van straataktiviteiten georganiseerd; de organisatoren overwegen zelfs om het wereldrekord 'samen brunchen op straat' te verbreken. Rotterdam heeft 21 september uitgeroepen tot 'Alternatieve Mobiliteitsdag' - de term autovrij ligt daar te gevoelig - en zal op die datum verscheidene straten afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Deventer zal op 20 september voor de tweede keer 'autovrij' worden verklaard. Aktiegroep Pippi krijgt binnenkort, naast Amsterdam en Rotterdam, ook een Eindhovense afdeling.

Sympathiek initiatief
In antwoord op kamervragen liet verkeersminister Jorritsma weten ,,een autoloze zondag wel een sympathiek en positief initiatief te vinden'', maar dat zij het belangrijker vindt ,,dat initiatieven plaatselijk ontstaan en draagvlak hebben. Een ondersteunende of stimulerende rol van het Rijk is daarbij wat mij betreft niet aan de orde.'' Hier ligt dus een uitdaging voor plaatselijke groepen. En voor de plaatselijke politiek: maak van de autovrije zondag een verkiezings-item!

Vanuit het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ - zie ZOZ 23) zijn inmiddels brieven gestuurd naar een kleine honderd landelijke maatschappelijke organisaties, met het verzoek zich aan te sluiten bij de oproep om 1 november tot een landelijke (herdenking van de) autoloze zondag te maken. En om hun leden tot aktieve deelname te enthousiasmeren. Ook alle politieke partijen en hun wetenschappelijke bureaus ontvingen van het LOAZ een verzoek om steun: ,,Na Kyoto zullen we allemaal onze kreativiteit moeten aanspreken om tot de noodzakelijke redukties van de CO2-uitstoot te komen. Een goede samenwerking tussen maatschappelijke en politieke organisaties lijkt ons daarom een mooi begin.''

Meer informatie bij het LOAZ (Mirjam Borghgraef), Burgemeester Hoffmanplein 46c, 3071 XL Rotterdam. Tel. 010-2134898. Giro 7818710.

Uit ZOZ nr. 24 - maart/april 1998.


[Menu] [dDH]