[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Oproep Natuur en Milieu:
Doe samen met vuurwerk!

PERSBERICHT
Utrecht, 17 december 1998

De jaarwisseling is een feest waarbij oliebollen, champagne, de oudejaarsconference en vuurwerk horen. Dat laatste heeft wel een schaduwkant. Vuurwerk veroorzaakt overlast voor veel mensen en dieren en het is schadelijk voor het milieu. Nederlanders geven enorme bedragen uit aan vuurwerk. De laatste jaren wordt steeds meer en spectaculairder siervuurwerk gekocht, maar juist dit kleurrijke vuurwerk bevat de schadelijkste stoffen. Wit vuurwerk en knalvuurwerk zijn in verhouding minder schadelijk.

Voor wie voluit de jaarwisseling wil beleven en toch het milieu wil sparen is er een uitweg: Doe samen met vuurwerk! Organiseer met de straat of de buurt de inkoop en het afsteken. Leg de budgetten voor vuurwerk bij elkaar, en besteed samen een deel aan vuurwerk en een deel aan andere feestelijke zaken zoals champagne en oliebollen (of aan een toepasselijk goed doel zoals het Astmafonds, de Dierenbescherming, de Cliniclowns, een milieuorganisatie). De aanwezigheid en medewerking van een Chinees restaurant in de buurt kan de feestvreugde verhogen. Belangrijk is wel dat het vuurwerk dichtbij de voordeur van de deelnemers wordt afgestoken, anders gaan de mensen toch liever zelf aan de gang met pijlen en rotjes.

Op deze manier kan de jaarwisseling feestelijk worden gevierd met veel gezelligheid en spektakel, én voor minder geld én met minder schade voor milieu en gezondheid.

Enkele feiten over vuurwerk

Naar schatting wordt in Nederland rond de jaarwisseling vijftig miljoen gulden uitgegeven aan legaal vuurwerk. Daar komt nog eens 40-100 procent aan illegaal vuurwerk bij. In totaal gaat naar schatting vijfduizend ton vuurwerk de lucht in, maar er zijn ook hogere schattingen. Negentig procent van het afgestoken vuurwerk is siervuurwerk, de rest is knalvuurwerk. De trend van de laatste jaren is een verdere verschuiving naar spectaculairder siervuurwerk.

Juist het siervuurwerk veroorzaakt de grootste belasting voor het milieu. De kleureffecten worden veroorzaakt door milieuschadelijke zware metalen. Die blijven niet in de lucht zweven, maar slaan neer. Zo komt met het Nieuwjaarsvuurwerk maar liefst 100 ton barium, 40 ton koper, 30 ton strontium, 10 ton titaan en 5 ton antimoon in het milieu terecht (schattingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieubeheer voor het jaar 1992). Met de tendens naar meer en spectaculairder siervuurwerk wordt deze milieuvervuiling nog groter.

Vuurwerk bevat verder zwart buskruit, dat een aanzienlijke luchtvervuiling geeft met zwaveloxiden, stikstofoxiden en fijn stof. Rond de jaarwisseling zijn de concentraties fijn stof in de lucht het hoogste van het hele jaar. Bij weinig wind of mist wordt de grenswaarde voor fijn stof ruimschoots overschreden. Vooral CARA-patiënten hebben veel last van deze luchtvervuiling.

Ten slotte levert het vuurwerk na afloop nog eens circa 3000 ton afval op.

Nadere informatie:
Stichting Natuur een Milieu, tel 030-2331328
Marc Koene,
Marijke Brunt


menu | dDH