[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Opgericht SGEP
(Samenwerkende Groene Energie Producenten)

Persbericht 28 nov. 1998

Nieuwe electriciteitswet biedt uitstekende mogelijkheden om idealen van Windmolencooperaties te verwezenlijken.

Vertegenwoordigers van Windmolencooperaties hebben in het afgelopen jaar de mogelijkheden onderzocht om meer duurzame (wind)energie op te gaan wekken. De resultaten zijn zeer bemoedigend: binnen vijf moet het mogelijk zijn om groene stroom te leveren voor de prijs van grijze! De windmolencooperaties zien op deze wijze uitstekende mogelijkheden hun oude ideaal, om zelf electriciteit op te wekken voor eigen gebruik, te verwezenlijken. De verwachting is dat eveneens binnen vijf jaar 400 MW windvermogen kan worden geinstalleerd; dat is ruim 50 MW meer dan er toe nu toe in totaal is geplaatst!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer dan 90% van de Nederlandse bevolking voor het gebruik van duurzame energie is. Om al deze mensen de mogelijkheid te bieden hun goede intenties te realiseren, is de SGEP opgericht.

De SGEP heeft als doel:

De SGEP mag zich verheugen in een brede ondersteuning door o.a. Natuur & Milieu organisaties, consumenten organisaties, een aantal ondernemers en wetenschappers en de politiek.

De SGEP maakt voor de realisatie van haar doelstellingen gebruik van de nieuwe electriciteitwet, die de mogelijkheid biedt om voor eigen rekening en risico windmolens te plaatsen en zelf de energie hiervan te gebruiken.

Het wordt voor de gewone consument aanzienlijk voordeliger om groene stroom te gaan gebruiken. Zo voordelig zelfs dat, wanneer eind 2000 meer dan 100.000 mensen samen werken binnen de SGEP, het mogelijk is om groene stroom te gan leveren voor dezelfde prijs als stroom die is opgewekt door verbranding van fossiele brandstoffen. Duurzaam (groen, schoon) is dus helemaal niet duur wanneer genoeg mensen mee doen! Op deze wijze wil de SGEP een belangrijke bijdrage leveren aan een toekomst die voor ieder van ons, maar ook voor de mensen die na ons komen, leefbaar zal zijn en blijven. De overheidsdoelstelling van 10% in 2020 kan wat ons betreft dan ook best naar 2010! Wij zijn er klaar voor!

website: http://www.xs4all.nl/~advidata/sgep/


menu | dDH