[Menu] [dDH]

Duurzaam Nieuws
Ratificeer Klimaatverdrag zo snel mogelijk

29 Oct 1998

Persbericht Milieudefensie

`Transatlantische Oproep' aan Tweede Kamer en Amerikaanse Senaat

Amsterdam, 29 oktober 1998 -- `Wij doen een dringend beroep op u om zo spoedig mogelijk en onvoorwaardelijk het Kyoto Protocol te ratificeren'. Zo begint de `Transatlantische Oproep' die morgen in de Volkskrant verschijnt en die gisteren verscheen in The Washington Post. Aan de vooravond van de nieuwe Klimaatconferentie in Buenos Aires (2 13 november) dringen 31 ondertekenaars er bij de leden van de Tweede Kamer en de Amerikaanse Senaat op aan, om `het nieuwe millennium verantwoord (te) beginnen'. Onder de ondertekenaars bevinden zich, naast de grootste Nederlandse en Amerikaanse milieuorganisaties, onder meer 10 Nederlandse gemeenten, het CNV, The Body Shop Benelux, de European Business Council for a Sustainable Energy Future, de Evert Vermeer Stichting, en de Werkgroep Kerk & Milieu van de Raad van Kerken. De oproep is een initiatief van Milieudefensie.

De ondertekenaars vragen de politici om het Klimaatverdrag dat in Kyoto tot stand kwam niet te zien als een bedreiging voor de eigen economie, maar als een uitdaging om het nieuwe millennium verantwoord te beginnen. Het verdrag biedt genoeg mogelijkheden om nieuwe en efficientere productieprocessen te ontwikkelen, menen zij.

In de Verenigde Staten stuit het Klimaatverdrag op hardnekkig verzet van de belangrijkste industriesectoren (auto-, olie- en steenkool) en van de vakbeweging. Zij hebben zich verenigd in de zogeheten Global Climate Coalition en proberen ratificatie van het Protocol te torpederen.
De vakbeweging en de industrie in Nederland denken aanzienlijk genuanceerder over het Klimaatverdrag. Toch dreigen de voorwaarden die in het Regeerakkoord van Paars II verbonden worden aan ratificatie een ontsnappingsclausule te worden voor de uitvoering van het verdrag. Daarom komen de ondertekenaars nu met hun signaal.

Buenos Aires

In Buenos Aires staan de zogeheten `flexibele instrumenten' centraal. Die moeten met name de geindustrialiseerde landen mogelijkheden bieden om aan hun (bindend opgelegde) doelstellingen te voldoen. Onder termen als `Verhandelbare emissierechten', `Joint Implementation', `Clean Development Mechanism' gaan allerhande ontsnappingsclausules schuil. De internationale milieubeweging is zeer sceptisch over deze instrumenten. Rijke landen kunnen ze inzetten om hun nationale verplichtingen niet in eigen land te hoeven realiseren. De milieuorganisaties vinden dat er een maximum gesteld moet worden aan de inzet van flexibele instrumenten: 80% van de doelstelling moet in eigen land bereikt worden, 20% mag elders worden `ingekocht'.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie, Victor van den Belt, telefoon 020 550 73 33

Milieudefensie is bereikbaar in Buenos Aires:
Namens Milieudefensie en Friends of the Earth International is Wim Kersten vanaf 2 november in Buenos Aires. Hij is telefonisch bereikbaar (nummer nog niet bekend). Ook per e-mail: wimkersten@hotmail.com


Transatlantische Oproep op internet of per fax:
De oproep staat op onze website (www.milieudefensie.nl). Op verzoek 
faxen we u een exemplaar.


menu | dDH