[Menu] [dDH]

Duurzaam Nederlands Nieuws
Overheidsbeleid papierbesparing ontbreekt
Nederlandse ministeries moeten over op kringlooppapier

PERSBERICHT Milieudefensie

Amsterdam, 2 juli 1998. De Nederlandse overheid doet te weinig aan papierbesparing en stimuleert het gebruik van kringlooppapier niet of nauwelijks. Terwijl de Nederlandse burger zijn papier trouw naar de papierbak brengt, laat de overheid kansen liggen om het ingezamelde papier te hergebruiken en papier te besparen. Illustratief voor deze situatie: geen van de Nederlandse ministeries gebruikt kringlooppapier. Dat staat in het vandaag verschenen rapport `Papierbesparing, hoogste tijd voor overheidsbeleid' van Milieudefensie. Het ministerie van VROM is zelfs weer overgeschakeld op 'nieuw' papier. Milieudefensie wil dat Nederland het goede voorbeeld van Duitsland volgt, waar alle ministeries uitsluitend kringlooppapier gebruiken. Ook zou de overheid het verspillende papierverbruik voor reclamedrukwerk moeten beteugelen.
Dat kan door met opdrachtgevers van ongeadresseerd reclamedrukwerk af te spreken dat zij overschakelen op kringlooppapier. Desnoods kunnen de kosten die gemeenten maken voor de inzameling van papier via een heffing op ongeadresseerd reclamedrukwerk aan de vervuiler doorberekend worden.

Papiergebruik in Nederland

Nederlanders behoren tot de wereldtoppers in papierverbruik, gemiddeld 225 kilo papier/karton per persoon per jaar. Zonder overheidsbeleid is de verwachting dat het papiergebruik de komende jaren met eenderde zal stijgen tot 300 kilo per persoon in 2010. Daar staat tegenover dat nu 59% van het papier wordt ingezameld. Dat moet volgens bedrijfsleven en overheid zelfs 72% worden. "Een goede zaak", aldus Gemma Boetekees van Milieudefensie, "maar dan moeten we in Nederland wel meer kringlooppapier gebruiken. Anders blijven de bomen sneuvelen, terwijl we aan de andere kant met een enorm oudpapieroverschot zitten."

Hoogste tijd voor overheidsbeleid

Milieudefensie formuleert in het rapport een groot aantal aanbevelingen voor overheidsbeleid op het gebied van papierbesparing. Deze besparing is nodig om de druk op 's werelds laatste oerbossen af te laten nemen. Naast het eigen papiergebruik en maatregelen om de papierverspilling voor reclamedrukwerk aan te pakken hebben de voorgestelde aanbevelingen betrekking op een verhoogde inzet van kringloopvezels in krantenpapier (van gemiddeld 55% nu naar minstens 70% over vijf jaar), een lager BTW-tarief voor kringlooppapier, onderzoek naar (meermalige) industriele verpakkingen, en voorlichtingscampagnes voor minder papiergebruik op kantoren.

Voor meer informatie:
Victor van den Belt, persvoorlichting Milieudefensie
020 6203589
Gemma Boetekees, campagneleider Bossen
020 6221366


[Menu] [dDH]