[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Groeiende Noord-Zuid kloof... bron van oorlogen?----- Doorgestuurd bericht ------------------------------------------ 

Bericht van Haarlems Vredesinitiatief 

P E R S B E R I C H T 

discussie 'Groeiende Noord-Zuid kloof... bron van oorlogen?' 

Datum: dinsdag 19 september, aanvang 20:00 uur 
Lokatie: Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 22, Haarlem 

In Nederland is men zich onvoldoende bewust van de geweldige en snel 
groeiende kloof in welvaart tussen de rijke en de arme wereld. Het 
gaat om sociaal onrecht, maar ook om waarschijnlijk onbeheersbare 
risico's die op ons afkomen. 

Op 26 september start in Praag de grote IMF/Wereldbank bijeenkomst, 
waar dit thema het hoofd item dient te vormen. 
Nederland is een belangrijke exponent van het rijke Westen. 
Onze banken: ABN/Amro, ING, Rabobank en FMO (Financierings 
Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) behoren tot de top-10 van 
commerciele Wereldbank partners. 
Onze wapenproducerende bedrijven, HSA (Holland Signaal Apparaten) 
en vele andere, maken Nederland tot het zevende wapenexporterende 
land ter wereld. 
Er moet snel een politieke wil groeien in de rijke landen om de 
producten uit de derde wereld een gelijkwaardige kans te geven, om de 
schulden van de armste landen kwijt te schelden, om een belasting te 
gaan heffen op financiele transacties (waarom zijn deze niet 
BTW-plichtig?). 

Dit thema moest in de Vredesweek 2000 aan de orde komen, aan de 
vooravond van de Praagse conferentie. 
Econoom Prof. BOB GOUDZWAARD belicht op deze Prinsjesdagavond de 
mechanismen, zoals die werken in 'het Noorden', en de AMBASSADEUR van 
ZUIID-AFRIKA, dhr. A. le Roux, de konsekwenties in 'het Zuiden'. 
Na de pauze is er discussie. 

PROGRAMMA: 

20:00 Inleiding (Theo Ruijter, gespreksleider) 
20:10 'Mechanismen in het rijke Noorden', prof. Goudzwaard 
20:35 'Konsekwenties in het arme Zuiden', de heer Le Roux 
    Pauze 
21:25 Discussie met de zaal 

Dhr. Le Roux zal Engels spreken, maar beheerst ook het Afrikaans. 

Aanvang: 20:00 uur 
Plaats: Remonstrantse kerk, Wilhelminastraat 22, Haarlem 

De discussie-avcond wordt georganiseerd door het Haarlems 
Vredesinitiatief. 

--------------------------------------------------------------------- 
Meer informatie bij het Haarlems Vredesinitiatief: 

Piet Blankevoort, 023-52 59 356 
Harm Snater,   023-53 22 062 

----- Einde doorgestuurd bericht ------------------------------------ 

* 1 okt. aktie op Volkel. Zie http://www.ddh.nl/kernwapens/in2000 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Stuur ons geen attachments (MS-Wordbestanden). Alleen platte tekst. 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam