<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Goede ervaring met deze mailing list?Hallo,

Mij bereikte een verzoek van Valita Smulders:

In opdracht van de Startpagina zoekt ze contact met mensen die op een of 
andere manier 'iets gehad hebben' aan mailing lists zoals de Duurzaamlijst 
of Vredeslijst. Dat 'iets' moet je ruim zien: 'ander' nieuws, nieuwe 
contacten, samenwerking, enz.

Valita wil verschillende mensen interviewen voor een artikel en toonde zelf 
interesse voor de Duurzaamlijst en Vredeslijst. Ze werkte in vaste dienst 
voor o.a. Global Action Plan (ecoteams) en doet dat nog als freelancer, dus 
ik denk niet dat het een 'sensatie-journaliste' is ;-)

Als je haar wel een interviewtje wilt geven, neem dan z.s.m. contact op met

Valtia Smulders, 070-3452421


Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda


Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms, zoals http://www.ddh.nl
+--------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media werkt aan nieuwe, duurzame media       |
| O.a Internet support, workshops, websites, AV en geluid voor NGO's |
|   Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl    |
| Postbus 13510, 2501 EM Den Haag Tel: 070-3654124 Fax: 070-3614000 |
+--------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam