[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Bedreigde diersoorten ontdekt in Stoltmann WildernessNieuwsbericht 11 juli 2000

Bedreigde diersoorten ontdekt in Stoltmann Wilderness

In de strijd om de Stoltmann Widlerness even ten noorden van Vancouver te
beschermen, heeft een groep vrijwillgers tijdens de meest recente WCWC actie
'the Wedge to the Ledge' twee stukken hout van1000 jaar oude bomen over een
afstand van 300km vervoerd. Een groep van 5 vrijwilligers 2 startte op 18
juni in de Stoltmann Wilderness op weg naar de hoofdstad van BC Victoria. Te
voet met de stukken hout in kruiwagens en een gedeelte peddelend in een 12
meter lange vracht kano is de tocht volbracht. Uiteindelijk hebben 40
vrijwillgers, onze donateurs en stafleden ervoor gezorgd dat we op 29 juni
in Victoria arriveerde voor de Legislature (the Ledge).

Voor een verslag met foto's, zie:
http://www.wildernesscommittee.org/stoltmann/wedge/images.html

De premier van BC Ujjal Desanjh was reeds een aantal malen uitgenodigd om de
Stoltmann Wilderness te bezoeken. De premier is hier niet op in gegaan.
Daarop besloot de WCWC  bewijs van de destructie in de Stoltmann Wilderness
naar hem te brengen met de vraag te hulp te schieten in dit conflict. Hij
zond zijn minister van Boszaken naar buiten. De minister verkondigde het
reeds ingenomen regeringsstandpunt: In British Columbia is 12% van de
landmassa reeds beschermd in consultatie met het 'publiek' in een
open-democratisch proces.

De realiteit is dat de 12% een verzameling van gefragmenteerde plekken over
de hele provincie is. De unieke regenwouden langs de kust met Canada's
grootste biodiversiteit zijn door het World Resource Institute (WRI) als
zeer bedreigd worden aangemerkt. Deze regenwouden zijn in deze 12% volstrekt
onvoldoende beschermd. Een groot gedeelte is alpine gebied.
Het open-democratisch proces was open voor de door de regering uitgekozen
afgevaardigden, het publiek stond voor gesloten deuren en de houtkap ging
tijdens het onderhandelen gewoon door. Recente studies o.a. het ministerie
van Boszaken geven aan dat indertijd met onvoldoende informatie over de
ecologische waarde van dit gebied besluiten zijn genomen.

Voor Old and Large tree report' zie:
http://www.for.gov.bc.ca/vancouvr/research/elaho/OldFdCwfinal.pdf

De 12% natuurbescherming staat ter discussie. In Europa werken we naar de
12% toe door landbouw gronden te converteren en niet-oer natuur te
beschermen. De situatie in een land als Canada is, dat de oernatuur wordt
terug gebracht tot 12% van de landmassa.

De Stoltmann Wilderness wordt bedreigd in het voortbestaan door het
oprukkende front van houtkap activiteiten van International Forest Products
(INTERFOR). Het dwangbevel ter bescherming van de kap-activiteiten, dat
INTERFOR sinds vorig jaar september in dit gebied had, is een maand geleden
door de rechter nietig verklaard. Het bedrijf had volgens de rechter 'geen
schone handen' toen het vorig jaar om een dwangbevel vroeg.

Door het wegvallen dit obstakel om de Stoltmann Wilderness te bezoeken,
hebben bezoekers en activisten door hun aanwezigheid, de kap-activeiten
Interfor in de Stoltmann Wilderness onmogelijk gemaakt. Interfor heeft
hierop gereageerd door 16 van haar werknemers te ontslaan. Olie op het vuur,
Interfor heeft, binnen de gebied waar de Stoltmann Wilderness onderdeel van
uit maakt, voldoende reeds goedgekeurde kapplannen waar deze mensen aan de
slag kunnen.

Door de huidige 'rust' in de Stoltmann Wilderness hebben onderzoekers een
aantal bedriegde diersoorten in het gebied kunnen ontdekken, waaronder een
Spotted Owl en broedende Gos Hawks.

INTEFOR kapt tevens in de Greatbear rainforest en de Clayoquot Sound direct
naast het Pacific Rim park. INTERFOR stapte eerder dit jaar uit de
onderhandelingen met de natuurbeschermingsbeweging. Het bedrijf blijft
doorgaan met de huidige activeiten en heeft geen oor voor de noodzakelijke
veranderingen ter bescherming van de biodiversiteit in BC.
Als antwoord op de stap van INTERFOR is een groep van 5
natuurbeschermingsorganisatie de INTERFOR boycot actie gestart.

Zie voor boycot informatie:
http://www.wildernesscommittee.org/stoltmann/hos/hos_main.html
http://www.kickinterfor.com/

WCWC/Anton van Walraven

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam