<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Stuur petitie NIET door (was: brasil Amazone)Dag,

Hoe goed bedoeld deze oproep ook is en nodig dat er gereageerd wordt, stuur 
deze petitie s.v.p. NIET door:

> Brazilian congress is now voting on a project that will reduce the
> amazon forest to 50% of its size.
[knip]
> We cannot let this happen. Copy the text into a new email, put your
> complete name in the list below, and send to everyone you know. (Don't
> just forward it cos then it will end up with rows of >>>'s ) If you are
> the 100th person to sign please send a copy to fsaviolo@openlink.com.br 

Dit soort petities werkt niet. Het genoemde E-mail adres is al uit de lucht 
gehaald door de provider vanwege de overlast. Zelfs al zou het werken, door 
de vele dubbele namen in de geretourneerde lijsten is dit niet te 
administreren.
Op dit moment verspilt dit bericht wereldwijd bandbreedte en waart o.a. ook 
rond in de UK en Australie.

Mochten er mensen aan de slag willen met een petitie die mogelijk wel werkt 
(via een formulier op een webpagina), dan kunnen we daar wellicht een mouw 
aan passen. Neem even contact op.

Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda
(beheer)


Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms, zoals http://www.ddh.nl
+--------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media werkt aan nieuwe, duurzame media       |
| O.a Internet support, workshops, websites, AV en geluid voor NGO's |
|   Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl    |
| Postbus 13510, 2501 EM Den Haag Tel: 070-3654124 Fax: 070-3614000 |
+--------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam