[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] OproepenGoededag! 

Op 1 juli verschijnt nummer 38 van ZOZ, tijdschrift voor 
doen-denkers. 

In dit nummer is nog enige ruimte in de rubriek 'Help een 
handje'. 

De omschrijving van deze rubriek luidt: 

  Op deze pagina's is ruimte voor oproepen 
  van ieder die medestanders zoekt om samen 
  te werken aan een betere samenleving. 
  Doorgaans gaat het om onbetaald werk. 

Mocht iemand nog een korte oproep willen plaatsen, dan kan dat 
dus nog, mits deze aanstaande donderdag 15 juni binnen is. 
Overigens is het een redaktionele rubriek, zodat plaatsing dus 
niet gegarandeerd is. 

Groeten, 

Omslag, 

Dick Verheul 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers. Vraag proefnummer! 
----------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@omslag.nl 
Postbus 81 - 5600 AB Eindhoven - Tel. 040-2910295 
----------------------------------------------------------------- 
Stuur ons geen attachments (MS-Wordbestanden). Alleen platte tekst. 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam