[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] een duurzame toekomst op 4 maartJongeren bepalen een duurzame toekomst

De Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) organiseert op
zaterdag 4 maart 2000 in het kader van het project ‘Youth in Space’, een
slotbijeenkomst waar jongeren gaan bepalen hoe een duurzame toekomst in 2030
eruit kan zien. Op deze dag worden op creative wijze stappenplannen
vastgesteld van toekomstbeelden op het gebied van mondiale verhoudingen,
voedsel en leefomgeving. De bijeenkomst vindt plaats in De Kargadoor,
Oudegracht 36 in Utrecht en duurt van 10.30 tot 15.30 uur. Voor meer
informatie of aanmeldingen bel 030-2316833 (Marc) of e-mail:
marc.soeterbroek@njmo.nl meer info op: www.njmo.nl/njmo/projecten

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam