[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] [Fwd: bezinning Betuwelijn]

---- Begin included message ----
Beste mensen,

Morgen - donderdag 16 september - is in de Tweede Kamer de behandeling
van een motie die een pauze in de aanleg van de Betuwelijn afkondigt.

Een goed idee, lijkt mij.
Alles wat er al aan feiten bekend is (en ook bij de politici bekend zou
moeten zijn) van dit potentiële debacle van de eeuw, heeft nog niet
geleid tot bezinning bij een meerderheid van de 2e kamer.
Nu is de stellingname van minister Netelenbos, dat de Noordtak niet moet
worden aangelegd, een prima aanleiding om wel pas op de plaats te maken.

We zien dat ook binnen VVD en PvdA tekenen dat Tweede Kamerleden van het
dood spoor afwillen.
In zo'n situatie is een duwtje van de kiezers heel belangrijk en
waardevol.

Gisteravond werd in een bijeenkomst in Doesburg de oproep gedaan om
daarom leden van de fracties van PvdA en VVD te bellen. NU

Dat kan via het algemene nummer van de 2e kamer of via de nummers van de
fracties.
Vraag om een lid van de Tweede Kamer aan de lijn. 
Het kan ook direct naar de privé-nummers. Zover beschikbaar op de 2e
kamer-site, Bijgevoegd een een lijst.

Als ieder er twee of drie belt, komt dat duidelijk over in Den Haag.

Hartelijk dank voor je welwillende aandacht en steun,


Cor Nouws
Arnhem


NB De aanleg van de Betuwelijn gaat iedere belastingbetaler drie tot
vijfduizend gulden kosten. Belangstelling van investeerders is er niet.
Het is niet beter voor het milieu. Het draagt niet bij aan vermindering
van het vrachtverkeer. Vervoer over water kan de hoeveelheid goederen
makkelijk aan. Normen voor geluidsoverlast worden met voeten getreden.
De aanleg van het deel na Kijfhoek is nog lang niet gestart.
etc. etc.
zie bijvoorbeeld: http://geen.betuwelijn.nu
Tweede Kamergebouw:
070 - 318 22 11

PvdA-fractie
tel. 070-3183025  
Faxnummer : tel. 070-3182797  

VVD-fractie
tel. 070-3183035 
Faxnummer : tel. 070-3182924 


LEDEN PvdA

Albayrak, mw. mr. N. (Nehabat)
010-233 11 05
Apostolou, drs. A. (Thanasis)
030 - 656 27 36
Arib, mw. drs. K. (Khadija)
020-620 47 02
Barth, mw. drs. M.A.M. (Marleen)
023-542 47 65
Belinfante, mw. J.C.E. (Judith)
020-673 73 90
Boer, Margaretha de
-
Bos, drs. W.J.
010-213 06 14
Cloe, D.W. (Dick) de
0416-33 62 90
Crone, drs. F. J. M. (Ferd)
023-529 42 69
Dijksma, mw. S.A.M. (Sharon)
053-432 94 23
Duijkers, mw. drs. M.D.F.G.M. (Desirée)
070-397 68 45
Duivesteijn, A.
-
Feenstra, J.J. (Jaap Jelle)
070-368 03 14
Gijzel, Rob van
070-3 23 40 15
Gortzak, drs. Wouter
020-695 18 13
Hamer, mw. drs. M.I.
010-592 15 42
Heemst, E.P. (Peter) van
010-413 80 64
Herrebrugh, W. (Willem)
0320-24 20 19
Hindriks, drs. Diederik Volkert
078 - 68 16 218
Hoek, mw. Annet van der
0517-39 62 90
Kalsbeek-Jasperse, mw. mr. E. (Ella)
079-361 50 92
Koenders, drs. A.G. (Bert)
020-617 06 67
Kortram, mw. dr. L.H. (Lucy)
026-333 51 59
Kuijper, A (Arie)
0475-33 86 98
Melkert, drs. A.P.W.
-
Middel, drs. L.P. (Bert)
0521-34 26 60 / 06-53 29 38 37
Nieuwenhoven, mw. J. van
070-310 77 89
Noorman-den Uyl, mw. S.E.A. (Saskia)
023-547 07 55
Oudkerk, drs. R. (Rob)
020-686 90 58
Oven, G.J.W. (Gerrit Jan) van
071-515 78 07
Rehwinkel, dr. J. P. (Peter)
020-620 79 42
Santi, mr. U. (Usman)
-
Schoenmakers, G.B.
0118-62 58 13
Smits, mw. José
023-547 26 18 / 06-59 66 31 88
Spoelman, mw. L.P.M.
-
Swildens-Rozendaal, mw. mr. W.J.C. (Willie)
020-403 16 50
Timmermans, drs. Frans
-
Valk, drs. Gerrit
072-515 29 32
Waalkens, H.E.
0587-33 13 19
Wagenaar, mw. dr. Marja
020-669 37 10
Witteveen-Hevinga, Tineke (mw. drs. J.C.)
05282-690 37
Zijl, J.P.C.M. (Jan) van
070-387 65 47
Zijlstra, mr. M. (Martin)
0596-60 13 25
Zuijlen, mw. M.M. (Marjet) van
024-3281419


LEDEN VVD

Balemans, E.R.M. (Eric)
070 - 318 28 95
Beek, W.I.I. van
-
Blaauw, J. D. (Jan Dirk)
030-691 30 09
Blerck-Woerdman, mw. mr. A. M. van
013-456 16 74
Blok, drs. S.A.
070-342 06 49
Brood, mr. Ph. G.
071 - 513 32 63
Bussemaker, mw. dr. M. (Jet)
020 - 616 15 73
Cherribi, Oussama
-
Cornielje, Clemens
038-460 06 12
Dijkstal, H.F.
Doel, M. (Theo) van den
0341-55 77 52
Essers, Marijke
070-365 10 93
Geluk, J.M. (Jan)
0111-41 41 98
Hessing, ir. E. L. P. (Enric)
070-386 11 80
Hofstra, ir. P.H. (Pieter)
050-309 66 50
Kamp, H. G. J. (Henk)
0545-27 25 44
Klein Molekamp, J. H.
010-501 38 63
Luchtenveld, mr. R.
033-480 49 77
Meijer, mw. Elisabeth
0570 - 61 92 81
Nicolaï, mr. drs. A. (Atzo)
020-623 05 12
Niederer, mr. J.
0164-23 82 99
Oplaat, G.J.
0547-36 31 06
Örgü, mw. F.
010-473 74 35
Passtoors, mr. W.H.J. (Wim)
010-456 00 45
Patijn, mr. M. (Michiel)
070-324 68 70
Remak, mw. mr. Patricia
020 - 416 57 61
Rijpstra, J.
0522 - 25 54 96
Terpstra, mw. E.G. (Erica)
070 - 354 50 27
Udo, M.W.CH. (Thijs)
-
Veldhuis, mr. A. J. (Jan) te
0118-63 43 61
Verbugt, mw. drs. P. J. L. (Nellie)
077-307 36 83
Voûte-Droste, mw. drs. Hella
023-524 63 40 / 06-59 71 58 21
Voorhoeve, prof. dr. ir. J.J.C.
-
Vos, mr. O.P.G. (Otto)
0255-51 54 02
Vries, mw. mr. B. M. (Bibi) de
-
Weekers, mr. drs. F.H.H. (Frans)
0495 - 54 53 67
Weisglas, drs. Frans W.
010-467 19 57
Wilders, Geert
077-352 41 07


---- End included message ----