<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] 1e verg. Zonnestroomvereniging Rijnland "Zon & Licht"------- Forwarded Message Follows -------
From: "margje" <margje@daxis.nl>

Uitnodiging voor eerste bijeenkomst Zonnestroomvereniging Rijnland "Zon &
Licht" op 20 september Oude Herengracht 1 te Leiden, aanvang 19.30 uur


Zonnestroomvereniging Rijnland "Zon & Licht"
houdt haar eerste Algmene Ledenvergadering

Ter stimulering van het gebruik van alternatieve energiebronnen is in 
navolging van andere plaatsen in Nederland nu ook in Leiden een vereniging 
voor zonnestroom opgericht. De vereniging zal de activiteiten niet beperken 
tot de stad, maar rekent het gehele Rijnland tot haar werkterrein. 

De vereniging onder de naam 'Zon en Licht' organiseert een informatieve
algemene ledenvergadering op maandagavond 20 september in het gebouw van
wijkbeheer Stadsdeel Midden aan de Oude Herengracht 1 in Leiden. Iedereen
is van harte welkom vanaf half 8. . Het oprichtingsbestuur (dat bestaat
uit: Dik Wansink, Ineke de Vries, George Bos, Jacques de Coo en Margje
Vlasveld) heeft een informatief programma samengesteld voor deze avond:

* Frank Wiezen, expert op het gebied van zonnestroom van de Organisatie
 voor Duurzame Energie (ODE) zal de aanwezigen informeren over de
 mogelijkheden en de laatste ontwikkelingen op het gebied van zonne-
 energie. Naast informatiemateriaal zullen er produkten te zien zijn die
 werken op zonnecellen.
* Dik Wansink zal als voorzitter uit de doeken doen wat de oprichters van
 plan zijn met de vereniging. De oprichters hebben een lijst van 12
 actiepunten opgesteld die voorgelegd wordt aan de aanwezigen.
 Belangstellenden kunnen zich ter plaatse inschrijven.
* Daarna is er ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen, eventueel
 nog meer actiepunten in brengen en ervaringen uit te wisselen.
* Willy Hoekman van het Sunpower project van het EWR is aanwezig om aan de
 hand van demonstratiemateriaal vragen over dit project te beantwoorden.

Voor nadere inlichtingen:

Ineke de Vries: tel: 071-5218092 (na 16.00 uur)
Margje Vlasveld 071-5226703


Bouw mee aan onafhankelijke Internetplatforms zoals http://www.ddh.nl
+-------------------------------------------------------------------+
|      Socia Media: working for sustainable media       |
|  Internet support, workshops, web sites and much more for NGOs  |
| Email: boyd@ Web: http://www.sociamedia.nl/home.html |
|P.O.Box 13510, 2501 EM The Hague. Ph:+31703654124 Fax:+31703614000 |
+-------------------------------------------------------------------+
 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam