[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] persbericht EcoTeam Centrum AmsterdamEcoTeam Centrum Amsterdam
Plantage Middenlaan 2G 
1018 DD Amsterdam
Tel.:  020 - 6241522
Fax:  020 - 6268591


Onderwerp: excursie naar Kringloopcentrum De Tweede Ronde
Datum: 06.09.99


Persbericht


EcoTeam Centrum organiseerd nazomerexcursie

In een EcoTeam kijkt men naar afvalproductie en koopgedrag, energie en
waterverbruik. In veel Amsterdamse EcoTeams wordt aandacht besteed aan de
herkomst van water uit de duingebieden van de Gemeentewaterleidingen of aan
de afvalverbrandingsinstallatie in het Westelijk Havengebied. Van een
excursie waar men deze voorzieningen met eigen ogen kan aanschouwen komt
het meestal nie, want vaak kan dat alleen op een doordeweekse dag en de
organisatie kost extra tijd.

Omdat er voor grootstedelijke EcoTeamers toch veel te beleven is, startte
het EcoTeam Centrum Amsterdam in de zomervakantie met een serie excursies
naar plaatsen in en om de stad die iets de maken hebben met de kringlopen
die we be´nvloeden. De deelnemers van de excursie naar de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost in juli konden al veel beleven en
kregen veel nieuwe informatie aangereikt.

De tweede excursie gaat naar het

Kringloopcentrum De Tweede Ronde
18 september van 12.00 - 14.00 uur.

Een medewerkster van het Kringloopcentrum De Tweede Ronde zal een
rondleiding geven. Er is ook ruimte om alles te vragen wat men altijd al
wilde weten: hoe werkt zoĺn kringloopcentrum? Waar worden de ingeleverde
goederen gerepareerd en wat voor reparaties gebeuren er? Wat voor goederen
worden aangeboden in een kringloopcentrum? Hoe groot is de belangstelling,
hoeveel klanten komen er per week? Wat moet ik doen als ik spullen kwijt
wil? Hoeveel werkgelegenheid levert het op?

Deelname is gratis. Uitgenodigd zijn zowel (Oud-)EcoTeamers als mensen met
interesse in het EcoTeam Programma die meer willen weten over EcoTeams.
Opgeven kan via het opgaveformulie of telefonisch tot uiterlijk 16
september. Het adres van het Kringloopcentrum De Tweede Ronde is
Haarlemmerweg 325, tegenover het Volkstuinencomplex Nut en Genoegen.
Bereikbaar met bus 18 (rechtstreeks) of tram 10 (5 min lopen).

Meer informatie bij Yvonne Scheffler of Annet van Hoorn,
programmabegeleiders.

Opgaveformulier

ZOMEREXCURSIE ECOTEAM CENTRUM AMSTERDAM

Ik geef me op voor de excursie naar het Kringloopcentrum De Tweede Ronde op
zaterdag 18 september a.s.
Ik kom met ........ personen, waarvan ........ kinderen.

Aanvang 12.00, Haarlemmerweg 325 voor de ingang van De Tweede Ronde.

Naam:
...........................................................................
................
Telefoonnummer:
.......................................................................
Aankruisen wat van toepassing is:
    vrijwilliger EcoTeam Programma
    EcoTeam deelnemer stadsdeel........................................
    Oud-EcoTeamer
stadsdeel...............................................
    ge´nteresseerd in het EcoTeam Programma


opsturen naar: EcoTeam Centrum Amsterdam
        Plantage Middenlaan 2 G
        1018 DD Amsterdam
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam