[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Doe mee met de Niet-Winkeldag: zaterdag 27 novemberOPROEP = OPROEP = OPROEP = OPROEP = OPROEP = OPROEP = OPROEP = OPROEP 

DOE MEE MET DE NIET-WINKELDAG ! 

Zaterdag 27 november 1999 is de Internationale Niet-Winkeldag: een dag 
van vrolijk en kritisch protest tegen de Westerse overkonsumptie, de 
ongelijke verdeling van welzijn en welvaart wereldwijd en de invloed 
van reklame op ons leven. 
In Nederland wordt de dag dit jaar voor de vijfde keer gevierd. 
Wereldwijd is het de achtste Buy Nothing Day. Er doen aktivisten in 
vijftien landen mee. 

Genoeg is genoeg! 

In ons land speelt de Niet-Winkeldag zich vooral af op straat, tussen 
het winkelend publiek. Elk jaar zijn er nieuwe aktievormen, varierend 
van straattheater, kadootjes-omruilkramen, het afzetten van koopvrije 
zones, straat-enquetes, afvaldrempels of -kunstwerken, stadswandelingen, 
steltlopers of het uitdelen van kado-vrijstellingscertifikaten. 

Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling, in Sint-Michielsgestel, 
introduceerde de Niet-Winkeldag in 1995 in Nederland. Sindsdien 
koordineert Omslag de Niet-Winkeldag-aktiviteiten in Nederland, 
informeert de media en houdt kontakt met initiatiefnemers in andere 
landen. 

Organiseer een plaatselijke aktie 

Alle Niet-Winkeldagakties worden uitgevoerd door lokale groepen. Elke 
groep bedenkt en organiseert zijn eigen aktiviteiten. Eind augustus 
waren er al kontaktpersonen in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, 
Meppel, Tilburg, Rotterdam. Zwolle en Roermond. De komende maanden 
komen daar ongetwijfeld nog veel nieuwe initiatiefnemers bij. 

Iedereen die van plan is om op Niet-Winkeldag iets leuks te gaan doen, 
wordt verzocht dit te melden bij Omslag, ivm. het landelijk overzicht. 
Wie medestanders zoekt voor een aktie of wie wil aansluiten bij een 
initiatief van anderen, kan ook kontakt opnemen met Omslag. 

Aktiehandleiding 

Voor aktieve Niet-Winkelaars maakt Omslag dit jaar een praktische 
Aktiehandleiding, vol achtergrondinformatie, praktische tips en 
suggesties en een uitvoering beschrijving van allerlei (inter-) 
nationaal beproefde aktievormen. De Aktiehandleiding is in de loop 
van september klaar en kost f 5,-, inklusief porto. 
Te bestellen via giro 753665 van Omslag in Sint-Michielsgestel. 

Er is ook een speciale Niet-Winkeldag-website: www.ddh.nl/nwd 

Wie van de internationale aktiviteiten op de hoogte wil blijven, kan 
zich abonneren op de Buy Nothing Day-mailinglijst, een Engelstalige 
uitwisseling voor en door aktieve Niet-Winkelaars. 
Stuur daarvoor een e-mailtje naar: majordomo@ddh.nl, met als enige 
tekst: subscribe bnd-list. 

Nieuw logo 

Het logo voor de Niet-Winkeldagkampagne 1999 werd ontworpen door 
politiek tekenaar Olivier Rijcken. Dit logo is te downloaden vanaf 
de website; papieren exemplaren zijn verkrijgbaar bij Omslag. 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling  -  omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam