[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Fwd: Uitslag KPMG-rapport: Zonnenergie kan strijd aan-------- Doorgestuurd bericht -------- 

From:  "Greenpeace" <Annette.van.Beek@ams.greenpeace.org> 
Subject: Uitslag KPMG-rapport: Zonnenergie kan strijd aan met gewone stroom 

  GREENPEACE - P E R S B E R I C H T - Amsterdam, 23 augustus 1999. 

  Forse prijsdaling mogelijk na daadkrachtig optreden overheid en 
  bedrijfsleven 

  ZONNE-ENERGIE KAN STRIJD AAN MET GEWONE STROOM 

  Schone zonne-energie kan op korte termijn wedijveren in prijs met 
  gewone elektriciteit uit het stopcontact. Dat is de belangrijkste 
  conclusie van een onderzoek door KPMG Bureau voor Economische 
  Argumentatie, in opdracht van Greenpeace. De milieuorganisatie 
  presenteerde het rapport met de titel 'Zonne-energie: van eeuwige 
  belofte tot concurrerend alternatief' vanochtend op een 
  persconferentie in het World Trade Centre in Amsterdam. 

  KPMG becijfert in het rapport dat een fabriek die vijf miljoen 
  zonnepanelen per jaar maakt concurrerende stroom kan aanbieden. 
  De anderhalve gulden die een kilowattuur zonne-energie momenteel 
  kost, gaat dan met een factor 4 a 5 omlaag tot een prijs die 
  vergelijkbaar is met die van gewone stroom. Ook de potentiele markt 
  voor zonne-energie is door KPMG in kaart gebracht. De 
  onderzoekers constateren dat als alle daken van nieuwe en te 
  renoveren gebouwen worden voorzien van zonnepanelen er een markt 
  is voor jaarlijks zeven miljoen panelen. Er is dan voldoende afzet 
  voor de mega-fabriek. Het KPMG-rapport baseert zich bij deze 
  conclusies op conservatieve schattingen. In de praktijk kan de prijs 
  van zonne-energie wellicht nog verder dalen. 

  KPMG maakt met dit rapport duidelijk dat het uitblijven van de grote 
  doorbraak van zonne-energie is te wijten aan een kip-of-eikwestie: 
  zonnepanelen zijn duur en daarom blijft de markt klein. Daardoor is 
  de productie laag en is de prijs van de zonnepanelen hoog. Voor een 
  grootschalige introductie van zonne-energie is geen nieuwe 
  technologie meer nodig; de bestaande techniek voldoet al. Het 
  struikelblok is schaalgrootte. Professor Sinke van het 
  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten bevestigde 
  dit tijdens een toelichting. Volgens deze deskundige op het gebied 
  van zonne-energie is het nu zaak de technische vondsten van de 
  afgelopen decennia te verzilveren. Hij benadrukte dat zonnestroom op 
  termijn nog veel in petto heeft, maar dat we daar niet op moeten 
  wachten. Nieuwe technologieen zullen profiteren van het fundament 
  dat nu wordt gelegd. 

  Goedkope zonne-energie op korte termijn vereist wel daadkrachtig 
  optreden van overheid en industrie. Door nu fors te investeren kan op 
  lange termijn veel subsidie in de schatkist blijven. Greenpeace 
  verwacht daarom een actief overheidsbeleid. Zo zou het ministerie van 
  VROM zonnepanelen moeten verplichten op alle nieuwbouw-projecten. 
  Van de industrie vraagt Greenpeace om nu eens ernst te maken met een 
  grootschalige productie van zonnepanelen. 

Greenpeace 
Keizersgracht 174 
1016 DW Amsterdam 
Telefoon: (020) 626 18 77 
Telefax: (020) 622 12 72 
Informatielijn: (020) 422 33 44 
Internet: http://www.greenpeace.org/~nl 

-------- Einde Doorgestuurd bericht -------- 

* Lees ZOZ - Tijdschrift voor doen-denkers - Vraag proefnummer! 
-------------------------------------------------------------------- 
Omslag - Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling - omslag@antenna.nl 
Postbus 163, 5270 AD Sint-Michielsgestel - 073-5941622 / 030-2730100 
-------------------------------------------------------------------- 
Please send us only messages in plain ASCII. No attachments. Thanks! 
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam