[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] praten met Schiphola laten we lekker nog eens een keer met Schiphol gaan overleggen, dat heeft al die andere 
10000 keer ook zo veel opgeleverd.
Lekker met z'n allen wegzakken in het groene poldermoeras en Schiphol maar lachend blijven 
uitbreiden.
En dan straks elkaar weer feliciteren met de winst dat Schiphol ipv uitbreiding naar 460000 
vluchten slecht uitbreidt naar 420000 vluchten ?
Sorry hoor.....
-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam