[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Koepel-siteProfiteren van elkaars kennis.
KOEPELSITE BUNDELT KRACHTEN VAN ORGANISATIES OP INTERNET.

De NCDO neemt het voortouw om een zogeheten 'koepelsite' op Internet te maken.
Maatschappelijke organisaties die hiervan gebruik maken kunnen van elkaars
kennis profiteren, meer internetbezoekers trekken en wellicht meer discussie
ontlokken.

Toen de NCDO het idee van een gezamenlijke internet-site lanceerde, kwamen er
veel enthousiaste reacties.
Daarop is een 'masterclass' ingesteld met een groep geinteresseerde
organisaties: Novib, Amnesty International, Grreenpeace, Hivos, FNV Mondiaal,
NJMO en Stichting Natuur en Milieu. 'De NCDO gaat zich nu twee jaar inzetten om
de koepelsite van de grond te krijgen. Daarna zou de site zichzelf moeten
kunnen bedruipen', zegt NCDO-directeur Ton Waarts.
'Het doel is om de bruikbaarheid van Internet te vergroten voor organisaties
die zich met duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking bezighouden.
Dit kan door service en kennis aan te bieden aan organisaties die hulp kunnen
gebruiken bij het opzetten van een eigen site.'

INTERESSANT
Voor de deelnemende organisaties is het interessant om via de koepelsite
bezoekers te trekken die anders niet bij hun site waren gekomen. Zelf moeten ze
ook het nodige van hun gading kunnen vinden op de site. 'De ene organisatie
houdt misschien de vergaderingen bij van de Tweede Kamer, een ander focust
misschien meer op de agenda's van de provincies. Als iedereen de agenda's op de
site zet, hoeft niet iedereen alles bij te houden en is praktische informatie
toch binnen handbereik zonder veel extra tijd of moeite', zegt Rolf Kleef die
zorgt voor de technische en organisatorische ondersteuning.

SPIN IN HET WEB
Veel organisaties hebbben al hun eigen website. Projectleider Pieter de Jong
benadrukt dat het niet gaat om het lanceren van nieuwe webtechnologie. De NCDO
wil met de koepelsite vooral de 'spin-in-het-web' functie op zich nemen. 'We
willen met nieuwe media iets toevoegen aan de bestaande netwerken', aldus De
Jong. 'Door de samenwerking ontstaat er een bundeling van informatie over
internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling'.

NIEUWSSTROOM
'Wanneer dit goed gaat verlopen, ontstaat vanzelf een nieuwsstroom'. De NCDO
heeft journalist Peter van Lier aangesteld om de nieuwsvoorziening
aantrekkelijk aan het publiek te presenteren.
Met bezoekers van de koeplsite uit de hele samenleving, is de site prima
geschikt om discussies te ontlokken. De Jong: 'We kunnen met een
discussieplatform organisaties de gelegenheid geven discussies te ontlokken
over thema's of acties die ze willen lanceren.'

De NCDO wil de kennis van de Internet-medewerkers ook beschikbaar stellen aan
anderen die interesse hebben in deelname aan de koepelsite. 'Ook als ze nog
geen eigen homepage hebben, willen wij ze helpen bij het opzetten ervan', biedt
De Jong aan.
De NCDO streeft ernaar om voor de zomer een eerste opzet van de koepelsite
gereed te hebben.

Voor meer informatie over de koepelsite kunt u contact opnemen met Pieter de
Jong, tel.: 020-5503555.


>---------------------------------------
ontleend aan:
'Duurzaam', nummer 5, 10 april 1999. 7e jaargang, is een uitgave van de NCDO.


... the plight of the poor is closely linked to the affluence of the rich
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam