[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Duurzaam gebouwde wijk (i.o.)Als je ernaar streeft om een te bouwen wijk, in dit geval vlak bij het station
van een middelkleine plaats in de Randstad, zo duurzaam mogelijk te realiseren,
dan sta je voor grote vragen.

Let wel, ik spreek als 'burger' die met een duurzaamheids-platform als opstapje
een zo duurzaam mogelijke input wil geven.

Gelukkig 'moet' er tegenwoordig het een en ander aan duurzaam bouwen. De
officiele voorschiften noodzaken het betrokkenen, gemeentebestuur en
projectontwikkelaars, zoveel mogelijk rekening te houden met de konsekwenties
voor een duurzame leefomgeving.

Ik accepteer dat als de '0%-variant' (het 'moeten'), en 
streef naar de '100% variant' (het willen).

Wat ik van de lezer zou willen weten zijn suggesties om mij zo dicht mogelijk
in de buurt van die 100%-variant te brengen.

Ik ben dus op zoek naar 'de markt' waar eigenlijk een '100% duurzame wijk'
aanwezig is in substantie, en waarvoor alleen ('nog') de projectontwikkelaar
nodig is om dat uit de grond te trekken.
We willen die projectontwikkelaar dus zo goed mogelijk materiaal in handen
geven.

Hoe kom ik aan de informatie voor dat materiaal, is mijn vraag. (De
'zonne-lantaarn' van Ecofys is al binnen ...).

Mijn dank,
Frits Glotze.... an absolute enemy gives comfort in troubled times (Edis Bevan)
--
|Fidonet:  Frits Glotze 2:500/104.6830
|Internet: f.glotze@dosgg.nl
|
| Standard disclaimer: The views of this user are strictly her/his own.

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam