[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Int. verklaring tegen WTO Millennium Ronde<verspreid dit bericht - excuses voor dubbele verzending>

Internationale verklaring tegen WTO Millennium Ronde

De Europese Commissie (EC) wil binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een
veelomvattende "Millennium Ronde" lanceren voor nieuwe onderhandelingen over
handelsliberalisering. De EC streeft onder meer naar uitbreiding van het
WTO-regime op bestaande terreinen, zoals het akkoord over Intellectuele
Eigendomsrechten (TRIP's), en naar nieuwe terreinen, waaronder
investeringen, concurrentiebeleid en overheidsaankopen.

Een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder de
stichting Naar Een Ander Europa en het landelijke campagnenetwerk "MAI niet
gezien!" verzet zich tegen uitbreiding van de macht van de WTO en tegen de
Millennium Ronde. Handelsliberalisering onder het WTO-regime gaat lijnrecht
in tegen het belang van gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling,
democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten
van vrouwen en kinderen.

Wij roepen basisorganisaties, NGO's en (lokale) overheden daarom met klem op
om de bijgaande verklaring te onderschrijven (zie hieronder) en alles in het
werk te stellen om de inhoud ervan werkelijkheid te doen worden.
Organisaties die de verklaring willen mede-ondertekenen kunnen dit door
geven aan "MAI niet gezien!", Koppenhinksteeg 2, 2312 HX Leiden, tel
071-5127619 of 071-5144217, fax: 071-5134907, e-mail: lokabaal@dsl.nl

----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------
VERKLARING VAN DE INTERNATIONALE "CIVIL SOCIETY" 
TEGEN EEN "MILLENNIUM RONDE" VAN ONDERHANDELINGEN OVER HANDEL
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------

In november 1999 zullen regeringen van over de gehele wereld bijeenkomen in
Seattle voor de derde MinisteriŽle Conferentie van de
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Wij, de ondergetekende leden van de
internationale "civil society", verzetten ons tegen elke inspanning om de
macht van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) uit te breiden, door een nieuwe
veelomvattende ronde van handelsliberalisering. In plaats daarvan dienen de
regeringen de gebreken van het systeem en het WTO-regime zelf te herzien.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde en de oprichting van de WTO waren
uitgeroepen tot middelen voor het vergroten van welvaart en voorspoed
wereldwijd en voor het bevorderen van het welzijn van alle mensen in alle
lidstaten. In werkelijkheid echter heeft de WTO in de afgelopen vijf jaar
bijgedragen aan de concentratie van welvaart in de handen de rijke
minderheid, aan de groeiende armoede voor de meerderheid van de mensen op de
wereld, en aan niet-duurzame patronen van produktie en consumptie.

De Akkoorden van de Uruguay Ronde hebben in de eerste plaats gefunctioneerd
om markten open te breken in het voordeel van multinationale ondernemingen
ten koste van nationale economieŽn; van arbeiders, boeren en andere mensen;
en van het milieu. Het systeem, de regels en de procedures van de WTO zijn
bovendien ondemocratisch, ondoorzichtig en onverantwoordelijk en hebben
gewerkt om de meerderheid van de wereldbevolking te marginaliseren.

Dit alles heeft plaatsgevonden in de context van een toenemende wereldwijde
economische instabiliteit, de ineenstorting van nationale economieŽn, de
toenemende onrechtvaardigheid zowel tussen als binnen landen en de
toenemende aftakeling van milieu en maatschappij, als gevolg van de
versnelling van het proces van economische globalisering.

De regeringen die de WTO domineren en de multinationale ondernemingen die
hebben geprofiteerd van het WTO-systeem, hebben geweigerd om deze problemen
te erkennen en aan te pakken. In plaats daarvan dringen zij verdere
liberalisering op door nieuwe onderwerpen te introduceren voor opname in de
WTO. Dit zal leiden tot een verdieping van de crisis die is verbonden met
het proces van economische globalisering en de WTO.

Wij verzetten ons tegen alle onderhandelingen over verdere liberalisering,
in het bijzonder die onderhandelingen die nieuwe terreinen onder het
WTO-regime brengen, zoals investeringen, concurrentiebeleid en
overheidsaankopen. Wij verbinden onszelf om campagne te voeren voor de
afwijzing van alle zulke voorstellen. In het bijzonder verzetten wij ons
tegen de Trade Related Intellectual Property Rights Agreement (TRIPs).

Wij roepen op tot een moratorium op alle nieuwe onderwerpen en alle verdere
onderhandelingen die de reikwijdte en macht van de WTO uitbreiden.

Tijdens dit moratorium dient een veelomvattende en grondige herziening van
de bestaande akkoorden plaats te vinden. Effectieve stappen dienen dan te
worden genomen om deze akkoorden te veranderen. Zo'n herziening dient de
effecten van de WTO op gemarginaliseerde gemeenschappen, ontwikkeling,
democratie, milieu, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en de rechten
van vrouwen en kinderen aan te pakken. De herziening dient te worden
uitgevoerd met volledige deelname van de "civil society".

De mislukking van het Multilateraal Akkoord over Investeringen (MAI) in de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toont de
brede maatschappelijke oppositie tegen deregulering van de wereldeconomie,
tegen de toenemende overheersing van multinationale ondernemingen en tegen
het escalerende gebruik van hulpbronnen en de aftakeling van het milieu.

Een herziening van het systeem schept voor de maatschappij een gelegenheid
om van koers te veranderen en een alternatief, humaan en duurzaam
internationaal systeem van handels- en investeringsregels te ontwikkelen.


Voorlopige lijst van ondertekenaars (30 maart 1999):

Uit Nederland:
MAI niet gezien! Anti-MAI campagne in Nederland
Naar Een Ander Europa, stichting

Internationaal:
American Lands Alliance, United States
A SEED, Europe
BUKO Agro Coordination, Germany
BUND, Friends of the Earth Germany
Church of Sweden Aid / Lutherhjaelpen, Sweden
Corporate Europe Observatory, European Union
Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Friends of the Earth Finland
Friends of the Earth United States
Komitee Widerstand gegen das MAI, Germany
MAI niet gezien! anti-MAI campaign, the Netherlands
Oxfam-Solidarity, Belgium
Oxfam-Wereldwinkels, Belgium
People's Forum 2001, Japan
Play Fair Europe!, European Union
PRESS, Save the Children youth, Norway
Public Citizen, United States
Rainforest Action Network
Red Green Alliance, Denmark
Third World Network
Towards a Different Europe, the Netherlands
Weltladen-Dachverband, Germany
Working Group Against the MAI and Globalisation - Turkey

last updated 30 March 1999

-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan:
voor nieuws,      | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam