<>
[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Duurzaamlijst] Welkom!Beste mensen,


De Duurzaamlijst is van start, welkom iedereen!

Het heeft iets langer geduurd dan de planning was. Door recente
publiciteit volgden nog de nodige aanmeldingen die we mee wilden
nemen. Bovendien gaan we nu meteen van start met een archief
(binnenkort beschikbaar) en een handige 'abonneer-automaat' op
het web.

Het abonneebestand van de Duurzaamlijst is een breed samengesteld
gezelschap geworden, bestaande uit milieu-activisten, studenten,
organisaties, ambtenaren, politici en (duurzame) ondernemers uit
Belgie en Nederland: we gaan van start met 209 abonnees. (Dat
aantal overtreft onze verwachtingen :-)
Omwille van privacy-bescherming zijn alle aanmeldingen waarop
geen reactie nodig was gewist. Meer dan uw E-mail adres is dus
niet bekend of vastgelegd bij dDH of Socia Media.


    Misverstand: geen nieuwsbrief, maar platform

In enkele aankondigingen werd de Duurzaamlijst gepresenteerd als
'nieuwsbrief', al dan niet toegespitst op Agenda 21. Dat is
echter onjuist.

Het onderwerp van de Duurzaamlijst is breder: Duurzame Ontwikke-
ling en (Lokale) Agenda 21.
Daarbij is de Duurzaamlijst uitdrukkelijk geen eenrichtings-
medium, maar een platform, voor u en door u. Elke abonnee kan
zelf berichten insturen, er is geen redactie of andere toetsing.
Uw bericht wordt onmiddellijk verstuurd naar de E-mail postbussen
van alle abonnees. Iedereen heeft daarbij z'n eigen verantwoorde-
lijkheid, slechts in geval van uitwassen zal de beheerder ingrij-
pen.

De Duurzaamlijst is een kanaal voor persberichten, alerts,
aankondigingen, ideeen, overleg, vragen, enz.
Het adres om berichten te posten in de duurzaamlijst:
duurzaamlijst@ddh.nl

Het starten van deze mailing list is ingegeven door de regelmatig
gehoorde klacht dat er te weinig contact en informatie-uitwisse-
ling is tussen mensen en initiatieven die bezig zijn met duurzame
ontwikkeling. Ook blijkt deze doelgroep nog relatief weinig
gebruik te maken van de 'digitale media'. Vandaar een voorzich-
tige start met een breed georienteerde mailing list. Wanneer het
aantal berichten uit de hand mocht lopen (een luxe-probleem :-)
kunnen er naar wens deellijsten in gebruik worden genomen.


    Openbaar

Iedereen kan zichzelf abonneren, de Duurzaamlijst is een open-
baar, publiek kanaal met een zo laag mogelijke drempel. Daardoor
is de lijst echter niet het juiste kanaal voor de verspreiding
'vertrouwelijke informatie'.
Op dDH wordt een archief van de Duurzaamlijst bijgehouden, wat
voor iedereen toegankelijk wordt (binnenkort meer daarover).

De lijst met abonnees op de dDH server bestaat alleen uit E-mail
adressen, zonder enig ander gegeven. Deze lijst is alleen door
abonnees op te vragen.


    'Huisregels'

- De Duurzaamlijst is 'in principe' Nederlandstalig, maar u kunt
 belangrijke Engelstalige berichten doorsturen. Een korte Neder-
 landstalige inleiding of samenvatting bovenaan het bericht
 wordt daarbij zeer op prijs gesteld.
- Stuur alleen berichten bestaande uit 'platte tekst' (c.q.
 ASCII, 'plain text' of 'DOS tekst'). Dus GEEN attachments van
 Word-bestanden of andere programma-eigen formaten, geen HTML-
 versies, adreskaartjes, afbeeldingen of muziekjes.
- Stuur alleen berichten waarvan u verwacht dat ze voor meerdere
 abonnees interessant zijn.
- Twijfelt u of iets in de Duurzaamlijst thuishoort? Stuur dan
 een z.g.n. 'pointer': Een korte verwijzing naar meer info op
 een website of in een nieuwsgroep. Of biedt aan geinteresseer-
 den nadere info te sturen.
- Reageert u op een bericht uit de Duurzaamlijst? Let even op
 welk adres u kiest: Aan de hele lijst en dus inclusief de
 afzender of alleen aan de afzender voor een persoonlijke reac-
 tie.
- Commerciele mededelingen. Een heikel punt: de Duurzaamlijst
 dient uiteraard geen kanaal te worden voor spam (ongevraagde
 E-mail reclame). Aan de andere kant zijn juist 'duurzame onder-
 nemers' vaak concrete doeners en zijn hun producten en diensten
 extra interessant voor de doelgroep van de Duurzaamlijst. En
 werkelijk duurzame producten en diensten behoeven geen slinkse
 verkooppraat.
 Daarom graag korte, feitelijke mededelingen, liefst met een
 'pointer' naar meer informatie.
- Bedenk dat alleen abonnees berichten kunnen posten (anti-spam
 maatregel). Geef daarom het E-mail adres van de Duurzaamlijst
 (duurzaamlijst@ddh.nl) niet aan niet-abonnees om berichten in
 te sturen. U kunt zelf uiteraard wel berichten doorsturen
 namens of op verzoek van een niet-abonnee (maak in uw bericht
 dan even duidelijk dat het een doorgestuurd c.q. 'forwarded'
 bericht is).

Meer over E-mail mailing lists (netiquette, attachments, abonne-
ren, enz.) is te vinden op http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist


    Abonneren en opzeggen

Het onderhoud van de duurzaamlijst is geautomatiseerd met de
bekende mailing list robot 'Majordomo'. Abonneren en opzeggen kan
heel simpel via de 'abonneer-automaat' op de dDH website
(http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine).

Per E-mail kan uiteraard ook. Iedereen kan zelf opdrachten sturen
aan: majordomo@ddh.nl
Een onderwerp/subject is niet nodig, de opdracht schrijft u in
het tekstdeel van uw bericht.

- Om te abonneren stuurt u de tekst:

 subscribe duurzaamlijst
 end

Majordomo vraagt u daarna per E-mail om een bevestiging, ter
controle.

- Om op te zeggen stuurt u de tekst:

 unsubscribe duurzaamlijst
 end

Bij problemen: Neem contact op met Boyd Noorda (beheer) op 070-
3654124 of boyd@


    Gratis

De duurzaamlijst is een gratis service van dDH, een onafhankelijk
Internetplatform voor maatschappelijke organisaties.
Sponsoring Internetverkeer: IXE (http://www.ddh.nl/ixe.html).
Apparatuur: WEBkeys (http://www.ddh.nl/webkeys).
Pro-deo onderhoud en beheer: Boyd Noorda van Socia Media
(http://www.sociamedia.nl/home.html).

dDH is non-profit en blijft 'in de lucht' dankzij bijdragen van
haar gebruikers en initiatiefnemers. Een bijdrage is dus altijd
welkom ;-)
Giro 4531084 van 'Stichting Digitaal Den Haag' te Den Haag,
vermeldt: gift. Meer informatie op http://www.ddh.nl/info


Met vriendelijke groet,
Boyd Noorda
(beheer Duurzaamlijst)


-----------------------------------------------------------------
De Duurzaamlijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws,   | majordomo@ddh.nl en schrijf in het tekstdeel:
opinie en overleg | unsubscribe duurzaamlijst
-----------------------------------------------------------------
Meer over de Duurzaamlijst op http://www.ddh.nl/duurzaam